תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגבתוכניתג/ 12076גן לאומי נחל צלמון - שינוי לתקנון01/04/2004
צפוןמשגבתוכניתג/ 12150קידוח שגב 123/01/2003
צפוןמשגבתוכניתג/ 12187תחנת דלק, שרותי דרך ואולם שמחות ליד עילבון
צפוןלב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 12314שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בנייני ציבור18/03/2003
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 12369מבני ציבור, שצ"פ ומגורים בשכונת מריסאת מזרח, סאלמה16/06/2003
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 12371צורית-גילון, תשריט גבול משוער לפרסום 77, 78
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 12373מנוף שלב ה' - תיקון תקנון, שינוי לג/ 861812/09/2002
צפוןמשגב, דמאידהתוכניתג/ 12413שנוי תוואי כביש מס' 7.
צפוןמשגב, שורשיםתוכניתג/ 12433מגד כרמים 1 + 2
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 12442מושב יעד, תכנית הרחבה07/07/2005
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 12481הרחבת דרך 804
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 12483שינוי לג/במ/23421/08/2002
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 12484מרכז הר שכניה10/07/2003
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 12487יובלים18/02/2004
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 12575צורית - שינוי לג/ במ/ 127 וג/ 535724/04/2006
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 12576שינוי לתכנית ג/ 8384 לבון מכללה וגני תעשיה20/10/2003
צפוןמשגבתוכניתג/ 12654קידוח חילזון 1
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 12688מכמנים איחוד וחלוקת מגרשים
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 12712לבון תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש14/12/2004
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 12713כביש גישה לתובל ופלך
צפוןמשגבתוכניתג/ 12747אתר טיפול בפסולת, ואדי כאבול
צפוןמשגבתוכניתג/ 12845שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד - לול פטם
צפוןמטה אשר, משגבתוכניתג/ 12855פארק תעשיה בר-לב
צפוןמשגבתוכניתג/ 12866בריכת יבור27/01/2005
צפוןמשגבתוכניתג/ 12867קידוח חזון 4
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 12878אבטליון מבנן דרומי
צפוןמשגבתוכניתג/ 12972תכנית להרחבת מגרש 204/2 שינוי לתכנית ג/ בת/ 214
צפוןמשגב, גילון, צוריתתוכניתג/ 13077מתחם הישוב הזמני - צורית
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 13146הרחבת הישוב יודפת - ג', שינוי לג/10338 שבתוקף
צפוןמשגב, דמאידהתוכניתג/ 13169שינוי לג/במ/221 המאושרת
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 13198שינוי לתכנית ג/ 5357, צורית-גילון
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 13278הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 985731/08/2005
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 13346הוספת תכלית לבניית בריכה23/09/2004
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 13482הקמת בית עלמין לישוב סכנין, בשטח שיפוט מוניציפלי מועצה אזורית משגב
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 13488עצמון (שגב) הפסגה
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 13494שינוי מס' 30 לתמ"מ 2 - לבון
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 13495הגדלת אחוזי בניה, צומת יובלים
צפוןמשגבתוכניתג/ 13496שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, לולים, מוא"ז משגב
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 13545לבון - שינוי לג/במ/14602/02/2004
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 13548הרחבת הישוב קורנית27/11/2007
צפוןכרמיאל, משגבתוכניתג/ 13559שמורת טבע , נחל חלזון
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתג/ 13668שינוי לתכנית מתאר חוסניה ג/10619
צפוןמשגבתוכניתג/ 13672שינוי למתאר כמאנה ג/ 9378, בטול חלק מרחבת חניה
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתג/ 13765כמאנה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 13766שינוי לתכנית מתאר ג/ 6931 המאושרת07/01/2010
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 13769שנוי לתכנית ג/ 6931 , מאושרת - סלאמה03/06/2009
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 13770תשריט גבול משוער לתכנית מתאר (בהכנה), סלמה
צפוןמשגבתוכניתג/ 13887שינוי יעוד מחקלאי לתיירות, צימרים בארוח בדואי, חוסניה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 13914תכנית מתאר מקומית כפר סאלמה
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 13969ת.ר.ש.צ. 1/1179/2 - קורנית
צפוןמשגבתוכניתג/ 14045גן לאומי נחל צלמון
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 14061שינוי לתכניות ג/3805, ג/ 9069, ג/ 9228 - עצמון29/03/2007
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 14085תכנית מתאר מנוף
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14093תכנית מתאר ביר אל מכסור
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 14108שינוי לתכנית ג/ 5900 וביטול תכנית ג/ 3223 ברקפת:29/12/2005
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 14117שכניה22/03/2007
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14179שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, לול פטם, צפונית לכישור
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14180אזור צפוני, שינוי לג/ 3304, כישור
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14181אזור הכניסה , שינוי לג/ 3304, כישור
צפוןמשגבתוכניתג/ 14182הסדרת דרך גישה לחלקה 11 ושינוי יעוד מחקלאי-אזור תעשיה תרדיון:31/08/2005
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14183כישור אזור דרומי ,שינוי לג/ 3304, כישור
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 14193הרחבת רקפת, שינוי לג/ במ/ 131, ג/6087, ג/5900
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 14274שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' - סאלמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 14276שינוי יעוד מחקלאי למגורים-סאלמה
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 14402מנוף שלב ז' -30/12/2004
צפוןבקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, משגב, ירכא, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14435מתחם יער תפן15/02/2012
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 14442תוספת זכויות בניה במגרש 59724/07/2005
צפוןמטה אשר, משגבתוכניתג/ 14452הרחבת מגרש 204/2 שנוי לתכנית ג/במ/214
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 14453שנוי לג/במ/234 המאושרת מצפה אבי"ב
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 14454מכמנים הסדרה א
צפוןמשגב, אשבלתוכניתג/ 14601תכנית מתאר מקומית-אשבל19/06/2006
צפוןמשגב, אשבלתוכניתג/ 14603בית ספר דו לשוני נח"ל אשבל
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 14625שנוי לתכנית מפורטת ג/ במ/127, צורית
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 14700הרחבת שטח בית ספר והתווית דרך, סכנין09/07/2006
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 14827הרחבת אזור תעשיה סכנין-שינוי מחקלאי לתעשיה ומלאכה ,צפון מזרח סכנין
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 14830הגדלת זכויות בניה למגורים במגרש 797, יודפת26/12/2007
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 14932יודפת - שנוי לתכנית ג/ 10338 המואשרת.04/11/2009
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 14933שינוי יעוד מחקלאי למבני משק, חוות חקלאית יודפת
צפוןמשגבתוכניתג/ 14977שינוי למתאר כמאנה ג/9378, בטול חלק מרחבת חנייה, כמאנה
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 15025תכנית חלוקה - חאלד סוואעד
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 15026תכנית איחוד וחלוקה - מכמנים
צפוןמשגבתוכניתג/ 15033שמורת טבע, הר כמון08/02/2010
צפוןבקעת בית הכרם, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 15055שינוי יעוד מקחלאי לחקלאי מיוחד, דיר אל אסד
צפוןמשגב, שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15056שמורת טבע הר שכניה, ומערת שכניה
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 15059תוספת זכויות בניה במגרש 32, לבון09/07/2006
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 15101תכנית הסדרת שמושי קרקע מכמנים - חאלד סועאד27/03/2006
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 15209שינוי תכליות במגרש 15, מכמנים21/05/2007
צפוןבקעת בית הכרם, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, משגב, דיר אל-אסד, יאנוח-ג'ת, כסרא-סמיע, מג'ד אל כרום, מגדל תפן, מעלה יוסף, נחף, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 15214מתחם יער , פקיעין
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתג/ 15269שיכון צבורי מס' 2/1/1180 בישוב מעלה צביה
צפוןגבעות אלונים, הגליל המרכזי, לב הגליל, משגב, דיר חנא, כאוכב אבו אל-היג'א, כפר מנדא, עראבהתוכניתג/ 15320מתחם יער הר אחים- עצמון
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתג/ 15335איחוד וחלוקה והגדלת שטחים לצרכי ציבור, מעלה צביה
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 15350קביעת הוראות חדשות בשטח התכנית, לבון
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 15440מתקן הנדסי, סלאמה20/03/2008
צפוןגבעות אלונים, משגב, שפלת הגליל, כפר מנדא, תמרהתוכניתג/ 15453יער שכניה14/06/2012
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 15633שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים, סכנין
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 15635שינוי לתכנית ג/ 6931, קטע דרך 23, סלאמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 15672תכנית מתאר כפר סלאמה
צפוןמשגב, דמאידהתוכניתג/ 15708שינוי לתכנית מפורטת ג/במ/ 221 המאושרת דמיידה13/03/2012
צפוןמשגבתוכניתג/ 15782תכנית מתאר ערב אל נעים19/11/2012
צפוןלב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 15799בית עלמין, עראבה