תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 3333קבוץ מורן30/10/1986
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 3352קבוץ לוטם
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3358השלמה לתכנית מתאר -שגב20/07/1981
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 3408כפר תעשיה מנוף06/08/1981
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3437תכנית מתאר שגב
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 3508כביש גישה ללוטם
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 3564כפר תעשיה -רקפת23/04/1981
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 3692ישוב קהילתי יובלים08/01/1981
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3805תכנית מפורטת שגב15/10/1981
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3806אזור תעשיה שגב20/05/1983
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 3859תכנית מפורטת מצפה הר כמון03/02/1983
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 3861מצפה כמון מערב מכמנים - (גניזה)
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 3873אזור מלונאות ונופש, מנוף17/06/1982
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 3948מרכז כפ"ת קורנית
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 4090מרכז שרותים, שגב31/12/1981
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 4137תכנית מפורטת דרך גישה לקיבוץ מורן23/10/1984
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 4138קבוץ תובל20/06/1991
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 4158כפח אשחר26/04/1984
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 4181מחצבת הר גילון
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 4240מצפה חרשים - (גניזה)
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 4288מושב מורשת
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 4330מרכז אזרחי שגב18/11/1982
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתג/ 4366שנוי יעוד למגורים, אל סוואלד - (גניזה)
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 4390מצפה מכמנים26/04/1984
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 4391שנוי יעוד למגורים גבעת מכמנים - (גניזה)
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 441מושב שתופי יודפת19/07/1962
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 444יודפת16/03/1978
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 4452מצפה חרשים
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 4584מרכז שרותים ובית קברות - צלמון19/02/1987
צפוןמשגב, פלךתוכניתג/ 4595קבוץ פלך
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 4705שיקום מחפורת נטושה, בהר יודפת
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 4765מצפה אביב29/04/1990
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 4794חווה לטורבינות רוח, יודפת - (גניזה)
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 4944קיבוץ לבון - (גניזה)
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 4965כביש גישה לתובל
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 5031תוכנית מתאר גילון צורית 0(גניזה)
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 5081כפר תעשיתי רקפת, רקפת
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 5098ישוב קהילתי , אשחר , שינוי למתאר06/11/1990
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 5164אזור חממות הר שכניה18/02/1990
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 5268כפר תעשיתי מנוף17/12/1989
צפוןלב הגליל, משגבתוכניתג/ 5302דרך מס' 805, קטע יובלים אשחר27/05/2003
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 5308מרכז הישוב ושלב א' מגורים אשחר
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 5310ישוב קהילתי טל אל15/05/1990
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 5326ישוב אבטליון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 5357גילון צורות02/08/1988
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 5465ישוב קהילתי אבטליון04/03/1990
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 5487שרותי דרך ביער גילון - צורית
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 5593כפר תעשיתי קורנית06/08/1992
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 5641ישוב קהילתי כמון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 5696אזור תיירות, מסעדה, הר כמון - (גניזה)[
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 5809שטח מלאכה וחקלאי מיוחד- מכמנים18/02/1990
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 5866שכונה צפונית יודפת
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 5900מושב שיתופי רקפת - שינוי ל- 356406/11/1990
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 5929מושב שתופי יעד - (גניזה)
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 6087תיירות ונופש - רקפת15/11/1990
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 6088שטח חקלאי מיוחד, כמון
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 6089שינוי יעוד לשרותי דרך ליד טל-אל30/12/1993
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 6233תכנית מפורטת מס'6233 אזור מבני משק מורן31/07/1991
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 6242ישוב קהילתי גילון09/05/1991
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 6243אזור תעשיה-מושב יודפת - (גניזה)
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 6366תחנת תידלוק ושרותי דרך צומת הר שכניה10/01/1991
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 6367יער שגב - מרכז טיילות20/12/1990
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 6443קבוץ לוטם
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 6535פונדק דרכים מרכז אומניויות כביש יודפת - הררית10/01/1991
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 6718שנוי יעוד לדרך מס'805 -אשחר לוטם22/06/1992
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 6728מושב יודפת
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 6795שנוי לתקנון תכנית מפורטת -גבעת מכנמנים06/08/1992
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 6835שנוי יעוד לבית העלמין
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 6931כפר סאלמה01/11/1993
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 7027שנוי יעוד למבני ציבור -מושב משגב20/08/1992
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 7305שנוי יעוד לחממות -מושב יעד
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 7308מצפה אביבים
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 7473שנוי יעוד למצפור ומסעדב, לבון.13/10/1996
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 7540יעוד שטח למגורים, שגב (עצמון.14/06/2012
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 7552שנוי יעוד למגורים, מושב יעד
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 7625שנוי יעוד למגורים, יובלים
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 7698שנוי ל- ,4398 כמון04/08/1994
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתג/ 7783שנוי יעוד לאזור ספורט, מעלה צביה18/09/1994
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 8081הקטנת קו בנין רקפת
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 8188מלונאות ונופש, חרשים
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 8321שנוי יעוד למגורים, מכמנים
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 8384גני תעשיה, לבון15/08/1996
צפוןמשגבתוכניתג/ 8393דרך מס' 8541 - קטע דרך 854 (לבון) - הר חלוץ03/08/2000
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 8407מתאר אבטליון.17/11/1996
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 8470שינוי יעוד למגורים, לוטם24/08/1995
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 8474הקטנת קו בנין כפר סאלמה16/01/1996
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 8487תוכנית מפורטת אבטליון
צפוןמשגבתוכניתג/ 8501צומת גילון, שנוי יעוד מאזור חקלאי לשטח לתחנת תידלוק ושירותי דרך, צומת גיל
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 8550הקמת חווה לרכיבה על סוסים וחמורים, מכמנים21/06/2004
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 8580תיחום שטח למבנים המשרתים חקלאות, מושב יודפת
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 8618שטח פיתוח וקביעת אזורים לשימושים השונים אזור תעשיה, מנוף01/05/1996
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 8647הקצאת שטח לדרכי גישה למגרשים פנימיים קורנית.02/09/2001
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 8768שיוי יעוד של שטח מחקלאי לשירותי דרך, קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו, סלמה (נ31/12/1997
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 8778שנוי לתכנית מפורטת, ג / 4390 , וג / 8321
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 8814שינוי יעוד מאזור מגורים לאתר לבנייני ציבור, שינוי למתאר, ישוב קהילתי טל-אל.
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 8829בית ספר - הר שכניה.15/08/1996
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 8877שינוי יעוד שטחים לצורך הקמת בי"ס, כפר סלמה.21/07/1996
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 8879חוות רוח "רכס יודפת".
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 8978שכניה, שינוי לג / במ / 149, שינוי יעוד שטח למפרצי חניה
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 8984שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, מכמנים - "דרך התנ"ך אל הטבע".20/10/1996