תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 12712/ 1שינוי קו בנין והוראות אדריכליות , לבון09/01/2006
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131 / 3שינוי קו בנין, רקפת08/01/2004
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131/ 02שינוי קו בנין, מגרש 60, רקפת
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131/ 1קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום תכנית, רקפת21/06/1998
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131/ 2שינוי קו בנין21/06/1998
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131/ 4שינוי קו בנין, מגרש 60, רקפת19/01/2005
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 13278/ 1שינוי קו בנין, מגרש 99, אבטליון07/12/2009
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 13278/ 2שינוי קו בנין, מגרש 101, אבטליון12/11/2009
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 13278/ 3איחוד וחלוקה למגרשים 142-137 , אבטליון28/10/2010
צפוןמשגב, קורניתתוכניתמש/ מק/ 13548/ 1שינוי קו בנין, מגרש 107, קורנית12/09/2011
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 13766/ 1הגדלת מגרש למבני ציבור - סלאמה
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 14061/ 1צומת כניסה , עצמון
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 14061/ 2שינוי קווי בניין לפרגולה, עצמון 364 - עכו06/09/2012
צפוןמשגב, מנוףתוכניתמש/ מק/ 14402/ 1מנוף שלב ז' - תכנית איחוד וחלוקה22/03/2006
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 1תוכנית מש/ מק/ 146/ 109/12/1999
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 10שינוי קו בנין, מגרש 34, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 2תוכנית מש/ מק/ 146/ 204/12/2001
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 2/ 1תכנית לשינוי קו בנין צידי שמאלי-במגרש 192-לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 5שינוי קו בניין מגשר 50 , לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 7שינוי קו בנין, מגרש 22, לבון30/09/2009
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 8שינוי קווי בנין, מגרש 40, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 9שינויקו בנין, מגרש 14, לבון11/06/2009
צפוןמשגב, אשבלתוכניתמש/ מק/ 14601/ 1איחוד וחלוקה מחדש לצורך הסדרת גישה למרכז הישוב - קיבוץ אשבל
צפוןמשגב, שכניהתוכניתמש/ מק/ 149/ 2שינוי קו בנין, מגרש 67, שכניה13/05/2004
צפוןמשגב, שכניהתוכניתמש/ מק/ 149/ 3איחוד וחלוקהת למגרשים, שכניה30/06/2004
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתמש/ מק/ 15101/ 1הרחבת דרכים בישוב מכמנים
צפוןמשגב, כישורתוכניתמש/ מק/ 17029/ 1קיבוץ כישור - שינוי קווי בניין מתוכנית ג/ 1702910/05/2012
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ 19/ 1תכנית איחוד וחלוקה, הררית
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 2004/ 63שינוי לתכנית אזור תעשיה " קורן מערב",
צפוןמשגב, כמוןתוכניתמש/ מק/ 217/ 1שינוי הוראות חניה ובמבני עזר באזור מגו רים א' ועדכון טבלת הזכויות והגבלות11/01/1998
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 221/ 1הוספת סעיף לעניין תשתיות , עצמון23/05/2002
צפוןמשגב, מורשתתוכניתמש/ מק/ 232/ 1שינוי קו בנין21/06/1998
צפוןמשגב, מורשתתוכניתמש/ מק/ 232/ 2שינוי בקוי בנין במגרש למגורים א', מורשת30/04/2003
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ 29/ 1איחוד וחלוקה , הררית30/10/2006
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ 29/ 5שינוי קו בנין, מגרש 105 , הררית30/10/2008
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ 29/ 6שינו קו בנין, מגרש 97, הררית28/10/2010
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתמש/ מק/ 298/ 1שינוי בקו בנין, מכמנים19/06/2005
צפוןמשגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 30/ 1הקטנת קוי בנין צידיים, אשחר23/05/2001
צפוןמשגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 30/ 2תכנית חלוקה, אשחר - ערב אל נעים21/04/2005
צפוןמשגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 30/ 3שינוי קווי בניין מגרש 33 , אשחר16/06/2008
צפוןמשגב, כישורתוכניתמש/ מק/ 3304/ 1הקטנת קו בנין לאורך דרך מס' 1 בקטע מפגש דרכים מס' 1 - 13 , כישור11/02/1999
צפוןמשגב, כישורתוכניתמש/ מק/ 3304/ 2איחוד וחלוקה , כישור
צפוןמשגב, קורניתתוכניתמש/ מק/ 3318/ 1שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למבני ציבור להקמת מעון יום, קורנית
צפוןמשגב, קורניתתוכניתמש/ מק/ 3318/ 2שיקום נופי של אתר נטוש בשולי הישוב והפיכתו לפארק לפעילות בחיק הטבע, קורנית12/10/2000
צפוןמשגב, קורניתתוכניתמש/ מק/ 3318/ 3חלוקת מגרש, קורנית05/09/2002
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 3805/ 1עצמון ( שגב) הפסגה07/07/2003
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 3805/ 2איחוד וחלוקת מגרש, עצמון ,01/12/2004
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 4/ 146שינוי קו בנין , לבון
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 4330/ 1עצמון ( שגב) מרכז אזרחי22/07/2001
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתמש/ מק/ 4390/ 2איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמה, מכמנים
צפוןמשגב, מנוףתוכניתמש/ מק/ 5268/ 1שינוי בקו בנין כביש , מנוף17/09/2001
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 5310/ 1שינוי קו בנין מגרש ,41 טל - אל10/09/1998
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 5310/ 2שינוי קו בנין, טל אל14/01/2007
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 5310/ 3איחוד וחלוקה , מגרשים 223 ן- 908, טל אל05/08/2008
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5337/ 3שינוי קו בניין במגרש 102 , גילון
צפוןמשגב, צוריתתוכניתמש/ מק/ 5357/ 1שינוי קו בנין צדדי, צורית30/07/2006
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 2שינו קווי בנין גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 3שינוי קו בניין , גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 4שינוי קו בנין עבור מתקני הצללה, גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 6שינויקו בנין, מגרש 124, גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 7שינוי קו בנין , מגרש 255 ,גילון
צפוןמשגב, צוריתתוכניתמש/ מק/ 5357/ 8שינוי קו בנין, מגרש 575, צורית17/11/2011
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 6033/ 1שינוי הוראות תכנית ג/ 6033 וג/ 10534, תרדיון25/12/2005
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 6270/ 1שינו קו בנין, כאוכב
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 6717/ 1מטווח הר אחים08/08/2012
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתמש/ מק/ 6817/ 2הרחבת זכות דרך ושינוי יעוד משטח פרטי פתוח לדרך וחניה, מעלה צביה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 10הקטנת קו בנין, סלאמה31/08/2009
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 6931/ 11שינויקו בנין , צלמון
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 12שינוי קו בנין, סלאמה10/10/2011
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 13שינוי קו בנין , חלקה 9, בגוש 19456, סלאמה12/09/2011
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 2הקטנת קו בנין, סלאמה16/12/2002
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 3הקטנת גודל מגרש מינימלי, סלאמה07/07/2003
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 4שינוי קו בנין לחנה מקורה, כפר סלאמה22/03/2005
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 5הקטנת קו בנין קדמי, סלאמה22/03/2005
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 6931/ 6הסדרת תוואי לקטע דרך 23, סלאמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 9שינוי קו בנין, סלאמה30/10/2008
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 7240/ 1שינויקו בנין, בי"ס עראבה18/03/2010
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 79/ 1איחוד וחלוקה, טל אל
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 8384/ 1להגדיל ולתחום מחדש שטח המוגדר כשצ"פ בתכנית ג / 8384 שתוקף - ושינוי קו בנין צדד
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 8384/ 2תוכנית מש/ מק/ 8384/ 2
צפוןמשגב, לוטםתוכניתמש/ מק/ 9150/ 1שינוי לתקנון תכנית ג/ 9150 - לוטם24/10/2002
צפוןמשגב, יודפתתוכניתמש/ מק/ 9164/ 1תוכנית מש/ מק/ 9164/ 118/11/1999
צפוןמשגב, שורשיםתוכניתמש/ מק/ 9193/ 1תוכנית מש/ מק/ 9193/ 131/08/2009
צפוןמשגב, מורןתוכניתמש/ מק/ 9336/ 1שינוי תוואי דרך , קיבוץ מורן
צפוןמשגב, מורןתוכניתמש/ מק/ 9336/ 2תוכנית מש/ מק/ 9336/ 215/03/2007
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 9378/ 1שינוי הוראות עיצוב ארכיטקטוני, כמאנה14/03/2002
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 9378/ 2איחוד וחלוקה מחדש, וביטול טבלאות ההקצאה, כמאנה21/11/2002
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 3שינוי קו בנין, כאמנה31/07/2005
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 4הקטנת קו בנין, כמאנה10/10/2005
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 5הקטנת קו בנין , כמאנה10/10/2005
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 6שינויק בו בנין , כמאנה07/06/2006
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 9378/ 7שינוי קו בנין , כמאנה
צפוןמשגב, כמאנהתוכניתמש/ מק/ 9378/ 8שינוי קו בנין, מגרש 402, כמאנה11/12/2008
צפוןמשגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 97/ 104שינוי קוי בנין וקביעת הנחיות לבנית מחסנים בכל הישוב, אשחר
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתמש/ מק/ 97/ 109הסדרת והשלמת של מערכת דרכים בישוב מצפה אביב
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 97/ 120תיקון קו בנין במגרש מס' ,13רקפת
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 97/ 180שינוי לתכנית לבון - מכללה וגני תעשיה ג / 8384 מצפה לבון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתמש/ מק/ 9702/ 1שינוי קו בנין, כמון
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתמש/ מק/ 9721/ 1מגרש מס' 31- מכמנים.משגב.10/05/2012
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 9857/ 1שינוי קו בנין, אבטליון07/06/2006