תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 99/ 103/ אלבון - תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש. מתאר 1
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ גבמ/ 131/ 5שינוי בקווי בנייה ובהוראות בינוי , רקפת
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ גבמ/ 146/ 009הרחבת דרכים וחלוקה מחדש, לבון
צפוןמשגב, שכניהתוכניתמש/ מק/ גבמ/ 149שינוי יעוד שטח למפרצי חניה, שכניה
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ גבמ/ 29/ 2שינוי קו בניין, הררית
צפוןמשגבבקשה ועדה מקומיתמשג/ 20080071להקמת מתקן תקשורת סוללרית של חב' פרטנר
צפוןמשגב, יודפתישות כלליתעת"מ/ 07/ 4009מושב יודפת נגד ועדה מחוזית צפון
צפוןמשגב, חוסנייהישות כלליתעתמ 09/ 225309אגודת אלחסיניה ואח' נגד הועדה המחזוית
צפוןמשגב, חוסנייהישות כלליתעתמ/ 08/ 657חוסני סואעד, יוסף סןאעד נגד ועדה מחוזית צפון
צפוןמשגב, ערב אל נעיםישות כלליתעתמ/ 10/ 67עלי חאלד נעים נגד ועדה מחוזית מחוז צפון
צפוןמשגב, יודפתישות כלליתעתמ/ נצ/ 06/ 1182מושב יודפת נגד ועדה מחוזית לתכנון ובניה צפון
צפוןמשגב, דמאידהתוכניתתממ/ 2/ 13תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 13-דמיידה (ישוב חדש)24/09/1997
צפוןמשגבתוכניתתממ/ 2/ 14תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 14-כמאנה (ישוב חדש)30/06/1999
צפוןמשגבתוכניתתממ/ 2/ 18תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 18-חוסנייה09/07/2000
צפוןמשגבתוכניתתממ/ 2/ 19תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 19-ראס אל עין09/07/2000
צפוןמשגבתוכניתתממ/ 2/ 26תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון-שינוי מס' 26 - אשבל25/12/2003
צפוןמשגב, לבוןתוכניתתממ/ 2/ 30תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 30 - הגדלת הישוב לבון18/05/2004
צפוןמשגב, לבוןתוכניתתממ/ 2/ 33תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 33 - הגדלת הישוב לבון14/12/2004
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתתממ/ 2/ 38תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 38 -חרשים - תוספת יחידות דיור23/09/2004
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתתממ/ 2/ 47תכנית מתאר מחוזית - מחוז הצפון - תמ"מ 2, שינוי מס' 47 - הרחבת הישוב עצמון17/08/2005
צפוןמשגב, מנוף, קורנית, שכניהתוכניתתממ/ 2/ 48תכנית מתאר מחוזית-מחוז הצפון- שינוי מס' 48 - הרחבת הישובים מנוף, שכניה וקורנית31/10/2005
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתתממ/ 2/ 51תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 51 - הרחבת הישוב כמאנה25/07/2006
צפוןמשגב, רקפתתוכניתתממ/ 2/ 52תכנית מתאר מחוזית-מחוז הצפון - תמ"מ 2, שינוי 52 - תוספת יחידות דיור לישוב רקפת08/09/2005
צפוןמשגבתוכניתתממ/ 2/ 9/ 1אזור מגורים מיוחדים - נחל צלמון (ראס אל עין)
צפוןמשגב, יעדתוכניתתרשצ/ 1/ 1138/ 2חוק רישום שיכון ציבורי, יעד
צפוןמשגב, כמוןתוכניתתרשצ/ 1/ 1201/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריים, כמון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתתרשצ/ 1/ 1204/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריים, גילון
צפוןמשגב, יובליםתוכניתתרשצ/ 1/ 1226/ 1רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד1964- יובלים
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתתרשצ/ 1/ 1275/ 1רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד 1964 אבטליון
צפוןמשגב, יעדתוכניתתרשצ/ 2/ 1138/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריים, יעד
צפוןמשגב, כמוןתוכניתתרשצ/ 2/ 1201/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריי, כמון
צפוןמשגב, יובליםתוכניתתרשצ/ 2/ 1226/ 1רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד - 1964 כפר יובל
צפוןמשגבתוכניתתרשצ/ 2/ 917/ 2/ ברישום שיכונים ציבוריים, הוראת שעה תשכ"ד 1964- עצמון
צפוןמשגב, יובליםתוכניתתרשצ/ 3/ 1226/ 1רישום שיכונים ציבוריים, הוראת שעה תשכ"ד1964- יובלים
צפוןבקעת בית הכרם, מטה אשר, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתתתל/ 12/ במסילת עכו-כרמיאל באזור גבעת אחיהוד17/10/2012
צפוןבקעת בית הכרם, גלילית מחוז צפון, הגליל המרכזי, כרמיאל, מטה אשר, משגב, עכו, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתתתל/ 17כביש 85