תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5129בקשה למתן היתר לשינויים פנימיים כוללים במדרגות+מעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5130בקשה לפטור מהיטל כופר חניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5135התנגדות למתן היתר לתוספת חדר יציאה לגג עם פרגולת מתכת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5136התנגדות למתן היתר למבנה חדש:מרכז רוחני
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5147בקשה למתן היתר לתוספת בניה -משטח בטון בחצר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5149התנגדות למתן היתר לשמוש חורג ממרתף אטום למשרד למקצוע חופשי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5155התנגדות למתן היתר לשמוש חורג לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5156בקשה למתן היתר להחלפת גג אסבסט בגג איסכורית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5161התנגדות למתן היתר להקמת תורן אנטנות של חברת פרטנר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5162התנגדות למתן היתר להוספת מעלית פנימית בחדר מדרגות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5163התנגדות למתן היתר להקמת בניין חדש למגורים הכולל יח' דיור אחת בת 2 קומות מעל קו
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5164התנגדות למתן היתר לשנוי מפלס כביש קיים ופירוק מדרכה קיימת ריצוף מחדש לש המעבר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5165התנגדות למתן היתר לשינויים פנימיים:הוספת שער בגבול החלקה +שינויים במרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5167בקשה למתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע לחזית ולאחור +שינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5168בקשה למתן היתר לתוספת בנייה ושינויים הכוללים הגדלת חצר מכונות+שנוי פיתוח
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5170סירוב מתן היתר לתוספת בניה על הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5173קבלת התנגדויות ומתן היתר בתנאים להמרת שטחי שירות לשטחים עקריים.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5174דחיית התנגדויות ומתן היתר בתנאים להריסת 5 דירות ובניתן בצורה מורחבת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5175דחיית התנגדויות ומן היתר בתנאים להריסת 5 דירות ובניתן בצורה מורחבת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5176דחיית התנגדויות ומתן היתר בתנאים להריסת 5 דירות ובניתן בצורה מורחבת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5178סירוב מתן היתר להרחבת דירה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5181בקשה למתן היתר לשימוש חורגממחסן לעסק של משקאות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5201פיצויים בגין אישור תוכנית 2500 ככר המדינה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5206התנגדות למתן היתר לשמוש חורג לעסק של אחסנת חומרי בנין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5209בקשה למתן היתר לשינויים פנימיים במרתף ללא תוספת שטח+הוספת מדרגות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5223בקשה למתר היתר להקמת תורן אנטנה על גג מבנה קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5229פיצויים בגין אישור תוכנית 2500
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5230בקשה למתן היתר לשיקום גדר שנהרסה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5238בקשה למתן היתר לתוספת בניה בק.ק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5239בקשה למתן היתר לתוספת מעלית בתוך חדר מדרגות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5243ערר על קרן חניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5245התנגדות למתן היתר להרחבת דירה בקומה ב' +שינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5247בקשה למתן היתר לשינויים פנימיים בבית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5248בקשה למתן היתר להוספת אנטנות תקשורת באתר+הארכת מועד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 05/ 5255התנגדות לתוכנית מק/ 3516
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5258בקשה לשמוש חורג חידוש רשיון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5259התנגדות למתן היתר להרחבת דירה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5261בקשה למתן היתר לבנין חדש בן 2 קומות מעל מרתף חלקי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5263בקשה לתוספת בניה בקומת מרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5264בקשה לפתיחת פתח בגדר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5265התנגדות להיתר לשמוש חורג ממחסן למשרד למקצוע חופשי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5266בקשה למתן היתר להוספת יציאה מגג רעפים עבור פיר מעלון ללא תוספת שטח
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5268ערר על דרישה לתשלום לקרן חניה כתנאי להיתר בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5270בקשה למתן חידוש שימוש חורג ממחסנים,משרד,וחנות לעסק של מזנון+הכנת כריכים וחטיפי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5272התנגדות למתן היתר לתוספת מעלית+חדר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5274בקשה למתן היתר לשמוש חורג משטח ללא היתר במרתף לשמוש משרדי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5275התנגדות לבקשה לתוספת בניה בק.ק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5277בקשה להרחבת דיור
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5278מבוקש החלפת גג אסבסט בגג תיקני+שיפוץ קירות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5279תביעת פיצויים עקב אישור תוכנית 2660 "עג'מי"
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 05/ 5281בקשה למתן היתר להגדרת מגרש משני לפי תוכנית 2215 ג'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5282פיצויים+אי מתן החלטה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5283התנגדות למתן היתר להריסת צריף קיים ותוספת חומה בבית כנסת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5285התנגדות למתן היתר למעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5287בקשה לפתיחת שער לכוון שצ"פ
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5289התנגדות להיתר בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5291התנגדות למבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5295בקשה למתן היתר לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5296התנגדות למתן היתר למבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5303התנגדות למתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע,א' ומרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5305התנגדות למבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5309אישור חלקי של הנחת תשתית תקשורת כבלית תת קרקעית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5319בקשה להיתר לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5329בקשה למתן רשיון לשמוש חורג חניון "הצלחה"
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5332התנגדות לשנוי יעד ממחסן למשרד לבעל מקצוע חופשי בקומת מרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5335בקשה לשמוש חורג מדירת מגורים לשמוש מעורב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5336התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש לגובה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5337התנגדות לשנוי יעוד ממחסן למשרד לצמיתות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5338בקשה לתוספת ארובה למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5341התנגדות לשנוי יעוד ממחסן למשרד לצמיתות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 05/ 5342התנגדות לתוכנית תא/מק/3569 קהילתלודג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5344בקשה לתוספת בניה בקומה 5
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5347בקשה להרחבת בניה בקומה א' +שינויים פנימיים+פרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5352בקשה לבניה מחדש של מרפסת מקורה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5355ערר על החלטת שמאי מכריע בגין אשור תוכנית 2770 "מלונות 2 "
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5363בקשה לתוספת בניה בקומת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5367בקשה לשינויים במהלך הבניה- שינוי אדנית למרפסות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5371התנגדות להקמת מבנה 3 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5373התנגדות להקמת תורן עם אנטנות תקשורת בגובה 18 מ' של פלאפון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5384פיצויים בגין תוכנית תא/ 2500
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5390הוספת גגון רעפים בק.ק. בדירה קיימת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5391היתר לפאב ללא דיסקוטק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5396היתר לשימוש חורג למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5397בקשה להיתר לשימוש חורג לנגריה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5398היתר לשימוש חורג מאולמות קולנוע לדיסקוטק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5399בקשה לשינוי וחיזוק קונסטרוקציה פנימית בבנק לאומי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5402התנגדות להיתר לשימוש חורג לבית אוכל, פאב והקרנת סרטים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5404התנגדות להיתר לשימוש חורג של פאב ודיסקוטק בבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5408התנגדות לתוספת ארובה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5411בקשה לתוספת בניה בקומת גג+שינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5414התנגדות למתן היתר בניה ושינויים פנימיים+פתיחת דלת לחדר ובניית משטח מרוצף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5422היתר לשימוש חורג לבית קפה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5423התנגדות להריסת מבנה הכולל 2 קומות מגורים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5424התנגדות להיתר לשמוש חורג ממקלט למחסן של מסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5425התנגדות להיתר לשמוש חורג ממקלט למחסן של מסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5427תוספת בנייה בקומת גג ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5437התנגדות לתוספת בניה במרתף ובקומת קרקע ,תוספת מעלית וחדר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5439התנגדות למתן היתר לשימוש חורג ממקלט למחסן של מסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5440בקשה לתוספת פרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 05/ 5444התנגדות להיתר לשימוש חורג ממגורים למרפאה ומגורים משולבים