תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5371ערר על תוכנית 2988 ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5372סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5373סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5374סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש בן 4 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5375ערר על תוכנית 2988 ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5380ערר על תוכנית 2988 א' וב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5382התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת מעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5384סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5386סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים למרפאה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5388סירוב למתן היתר לבקשה להחלפת גג ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5389סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5390סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת בנין חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5393סירוב למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5394התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5398סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה רביעית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5401סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה והוספת מעלית חיצונית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5402סירוב מתן היתר לבקשה לת. בניה לקומה ב' מעל עמודים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5404התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג מבי"ס לחזנות ומרכז לימודי מורשת לעסק של ער
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5405התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג מבי"ס לחזנות לעסק של עריכת אירועים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5406התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג לבי"ס לחזנות לעסק של עריכת מופעים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5408התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת בניין חדש בן 5 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5409סירוב מתן היתר לבקשה להקמת בניין חדש בן 5 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5410ערר על אי מתן החלטה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5413סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5415סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת שטח בקומת קרקע ובקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5416סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש הכולל 5 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5418סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממכון יופי ומחסן לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5420התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5421סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5423סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5426התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5427התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג מבית קולנוע לאטליז
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5428התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת חלקי בניין קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5429התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5431סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים ולאישור מצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5433סירוב מתן היתר לבקשה לסידור מקום חניה בחצר הבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5434התנגדות למתן היתר לבקשה לחידוש שימוש חורג של מכשירי חשמל
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5435סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5439התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5440סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5441התנגדות למתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג ממרתף לפאב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5442סירוב מתן היתר לבקשה להוספת מחסן לאופניים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5443התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5444התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים בפיתוח שטח ובניית גדר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5453התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5455התנגדות למתן היתר לבקשה לת. לובי כניסה וחדר בלוני גז
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5458התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לעסק של ייצור נברשות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5460התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5464סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 5465התנגדות למתן היתר לבקשה לשיפוץ/שיחזור ותוספת בניה בבנין קיים המיועד להריסה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 85005ערר על שומת היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 85010ערר על חיוב בהיטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 85025ערר על היטל השבחה לפי סעיף 12 ז לחוק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 85032ערר היטל השבחה ע"פ סעיף 14 (א) לתוספת השלישית לחוק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 85046ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 85047ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 85048ערר על שומה היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 85052ערר על שומת השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 85055ערר על שומת השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 95017תביעת פיצויים בגין תוכנית 1770/ א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 95018תביעת פיצויים בגין תוכנית /1770/א
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 95043פיצויים לפי סעיף 197 בעניין : תמ"מ 1/5 - הרכבת הקלה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 95047ערר על חוות דעת מומחה שמאות מכרעת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 09/ 95049ערר לפי סעיף 198 לחוק
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1תיקון מס' 1 לתכנית מיתאר יפו25/01/1962
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1/ 479תכנית מס' 479 תיקון מס' 105/06/1958
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1/ תגפ/ 277תכנית מס' תגפ/277 תיקון מס' 102/07/1953
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5000התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת מרפסות ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5001סירוב למתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5003התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5004התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ועליית גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5005התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5014סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש למלון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5015סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים למשרד עו"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5016התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים ובניית חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5023התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5024סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג מגרז' למשרדים למקצועות חופשיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5031התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5033ערר על תוכנית תא/ 1116/ א
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5034סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5035סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממרתף למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5037סירוב למתן היתר לבקשה להריסת חלקי בנין קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5039סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5040סירוב למתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5044התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5045סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג לעסק של ייצור ועיבוד מתכות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5050סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ולאישור מצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5053סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5054סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת קרקע לפי תמ"א 38
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5055סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה והחלפת גגון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5057התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת מעלית פנימית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5058סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג משטח פתוח לחניון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5061התנגדות למתן היתר לבקשה לאישור שימוש חורג ממחסן לעסק של מכירת אופנועים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5062התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5064סירוב מתן היתר לבקשה לאישור מצב קיים ולשימוש חורג ממסחר למגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5066סירוב מתן היתר לבקשה לאישור מצב קיים ולאישור שימוש חורג במרתף למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5068התנגדות למתן היתר בבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5074התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5077סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5080התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה ג'