תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5192מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה בקומה ד'.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5193דחיית התנגדות למתן היתר להקמת חדר גנרטור.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5194אי מתן היתר לתוספת בנייה בקומת קרקע הכוללת יחידת דיור אחת.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5195דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג ממגורים לבית קפה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5197סרוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע לאחור.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5198סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומה א' לאחור.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5199דחיית התנגדות למתן היתר למגרש חניה מגונן סלול.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5200מתן תנאים להארכת תוקף להיתר בנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5201דחיית התנגדות לתוספת בנייה בקומה א'.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5203סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומת קרקע .
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5204מתן היתר בתנאים לתוספת בניה להשלמת קומה רביעית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5206מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה בקומות ב' וגג לאחור
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5212סרוב מתן היתר למתקן תקשורת זמני הכולל תורן לאנטנות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5219קביעת תנאים ע"פ סעיף 78 לחוק לגבי הגבלות להוצאת היתרים לבנייה חדשה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5220קביעת תנאים ע"פי סעיף 78 לגבי הגבלות להוצאת היתרים לבנייה חדשה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5221מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5222סרוב מתן היתר לחניה מקורה ביח"ד מתוך 4.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5223סרוב מתן היתר לתוספת 2 קומות לבניין הכוללת 3 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5226סרוב מתן היתר לשיפוץ ושינוי בדירה בקומה ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5227דחיית התנגדות למתן שימוש חורג לחנות למכירת פירות וירקות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5228סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק למכירת אופנועים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5230סרוב מתן היתר לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5231דחיית התנגדות לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5233סרוב מתן היתר לשימוש חורג למכירת עופות קפואים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5235דחיית התנגדות לתוספת בנייה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5237דחיית התנגדות לשינויים בפיתוח השטח
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5238דחיית התנגדות לשימוש חורג למגורים + מרפאת שיניים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5239סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5240מתן היתר בתנאים להצבת אנטנות ע"ג מבנה "היכל הספורט יד אליהו"
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5241סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק לעריכת משחקי קלפים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5244סרוב מתן היתר לשינויים הכוללים סגירת שטח שירות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5247סרוב מתן היתר לשימש חורג ממגורים לעסק של אכסניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5248דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג לעסק למכירת חומרי בניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5249דחיית התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5250דחיית התנגדות לבקשה לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5251סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5255מתן היתר בתנאים לתוספת מעלית פנימית+ חדר מכונות במרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5256קביעת תנאים על פי סעיף 78 לגבי הגבלות להוצאת היתרים לבנייה חדשה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5262דחיית התנגדות למתן היתר בתנאים להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5264מתן היתר בתנאים לשינויים בדירות בקומות הקרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5270סרוב מתן היתר לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5272סרוב מתן היתר לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5280התנגדות למתן היתר לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5284דחיית תהנגדות למתן היתר למעלית פנימית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5286דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5287דחיית התנגדות לתוספת בנייה ושינויים פנימיים במבנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5288דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5289דחיית התנגדות למתן היתר שימוש חורג למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5290מתן היתר בתנאים ליציאה לחדר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5292דחיית התנגדות לשימוש חורג למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5293סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומת גג בשטח של 23 מ"ר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5294סרוב מתן היתר לבניית דירת מגורים או משרד בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5299סרוב מתן היתר לשינויים ותוספת שטח לבניין קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5300מתן היתר בתנאים לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5301סרוב מתן היתר לשימוש חורג למחסן עצים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5302סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומות ג', ד' לאחור
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5304דחיית התנגדות להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5308סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים לשימוש מעורב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5309סירוב מתן היתר להריסת מבנה והקמת מבנה חדש בן 4 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5311דחיית התנגדות לסגירת קומת עמודים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5315סרוב מתן היתר לתוספת 3 קומות לבניין הכוללת 10 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5321דחיית התנגדות להריסת מבנה והקמת מבנה חדש הכולל מרתף+ 2 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5328אי מתן החלטה בבקשה להיתר בנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5334דחיית התנגדות להקמת מבנה חדש הכולל קומה מפולשת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5335מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5337סרוב מתן היתר להריסת תקרה פנימית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5340סרוב מתן היתר לתוספת אנטנות סלקום בתורן קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5341סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5343סירוב מתן היתר לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5344סרוב מתן היתר בדבר הקמת אנטנת פלאפון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5346דחיית התנגדות בחלקה להוספת בנייה לדירה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5347מתן היתר בתנאים לשימוש חורג לעסק למכירת בעלי חיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5348סרוב מתן היתר לתופסת של עמודי ברזל וגג פח
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5349התנגדות לשימוש חורג במבנה מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5350דחיית התנגדות למתן היתר בתנאים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5351סירוב מתן היתר לשינויים במבנה קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5352מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5354סרוב מתן היתר לבניית פרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5355סירוב מתן היתר למרפסת קומות בחזית הבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5358סירוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5360סרוב מתן היתר לתוספת יציע בחנות קיימת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5361סרוב מתן פטור להסדרי חניה על היתר בתנאים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5365סירוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5366סרוב מתן היתר לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5367סרוב מתן היתר לקירוי מרפסת בקומת קרקע ע"י גג רעפים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5374דחיית התנגדות להקמת מבנה חדש בתנאים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5375דחיית התנגדות לשימוש חורג לחניון לגרירת רכבים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5378דחיית התנגדות לשינוי סידור חדרים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5382סירוב מתן היתר לשינויים פנימיים וחיצוניים במגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5383סירוב מתן היתר לשימוש חורג לפאב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 02/ 5386דחיית התנגדות לתכנית תא/ מק/ 3231
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5395קבלת התנגדויות בחלקן ומתן היתר בתנאים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5401סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממגוריםלמשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5402תביעת פיצויים בגין תכנת פוגעת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5403סרוב מתן היתר להגבהת גדר קיימת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5406תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5419מתן היתר בתנאים לשימוש חורג ממשרדים לחדר אוכל
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5424תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5425מתן היתר להחלפת גג וסגירת מרפסת בתנאי להריסת מחסן
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5427דחיית התנגדות בחלקה לשימוש חורג לחניון