תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 14088הרחבה דרום מזרחית של מושב אחיהוד
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 14097שינוי תקנוני ל- ג/7844 - הגדלת אחוזי בניה30/04/2006
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 1411בית עלמין -לוחמי הגיטאות
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 14124אזור תעשיה בית העמק23/06/2005
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 14146חוף יסף
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 14207שמורת טבע חוף וים, שבי ציון
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 14208שכונת בנים במושב בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 14220בית עלמין נתיב השיירה (ג/ 11278):
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 14246תכנית מתאר למוא"ז מטה אשר
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 14247שדה תעופה מטה אשר
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 14258קביעת הוראות בנייה באזור מבני משק ומלאכה27/06/2004
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 14303מרכז יערני אזורי קק"ל , כברי20/12/2005
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1437שנוי יעוד שטחים בשבי ציון28/02/1974
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 14404כביש מס' 859-כביש מחבר 4 - 70
צפוןמטה אשר, משגבתוכניתג/ 14452הרחבת מגרש 204/2 שנוי לתכנית ג/במ/214
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 1453מחצבת הגליל -כברי06/01/1974
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 1456בית עלמין -מושב לימן26/08/1973
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 14696אזור תיירות, ראש הניקרה
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 14761הרחבת שטח התעשיה בקיבוץ גשר הזיו28/06/2007
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 14793הסדרת שטחים לגידול בעלי חיים, ערב אל עראמשה
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 14857שינוי יעוד חלק משטח הנחלה למסחר, מושב בן עמי
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 1489מושב רגבה01/01/1976
צפוןמטה אשר, מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14929דרך מס' 89 - שינוי תוואי הדרך בקטע: מעיליא מערב
צפוןמטה אשר, מעלה נפתלי, נהריהתוכניתג/ 14930דרך מס' 89 - שינוי תוואי הדרך בקטע: צומת כברי - מעיליא05/01/2012
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 14941חוות לולים, רגבה20/11/2006
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 14942מתאר והרחבת קבוץ עברון
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 15019הרחבת מושב לימן
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 15020מרכז תיירות ונופש, געתון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 15061כפר אבות ונופש מטרופוליני, שבי ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 15080הוספת תכליות וזכויות בניה באזור מלונאות - שבי ציון28/06/2007
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 15091תכנון מחודש של אזור המגורים הקבוצי- קבוץ ראש הנקרה.04/12/2008
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 15219הסדרת מעבר דרך ומסילה בהפרדת מפלסים, בוסתן הגליל25/08/2009
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 15246שרותי דרך, הרחבת מסעדה קיימת, טמרה
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 15248מסחר במושב בצת21/05/2007
צפוןמטה אשר, עמקהתוכניתג/ 15331עמקא-גבעה30/04/2007
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 15332ערב אל ערמשה
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 15389מעבר דו מפלסי - שבי ציון28/06/2007
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 15412קיבוץ כברי - שכונת בנים13/03/2007
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 15413מתאר כברי03/03/2009
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 15414שינוי תוואי כניסה לתחנת תדלוק, כביש עכו צפת
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1542שבי ציון24/10/1974
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 1546כריית כורכר ליד קב' עברון21/04/1974
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 15581חלוקת מגרשים מחדש, מושב בצת
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 15665תוכנית מתאר מושב בוסתן הגליל - הרחבה צפונית
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 15668הרחבה דרום מזרחית - אחיהוד
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 15730הרחבה צפונית, בוסתן הגליל13/03/2007
צפוןמטה אשר, עכותוכניתג/ 15737אתר הבאהג'י וסביבתו05/08/2010
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסף, שלומי, חניתהתוכניתג/ 15750יערות מצובה - חניתה
צפוןמטה אשר, שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15756תוכנית מתאר - טמרה
צפוןמטה אשר, נהריה, עכותוכניתג/ 15798הרחבת רצועת מסילת ברזל חיפה - נהריה בקטע עכו - נהריה05/06/2008
צפוןמטה אשר, עמקהתוכניתג/ 15820הוראות בניה למושב עמקא28/04/2010
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 15822חלוקת אזור המגורים הקיבוצי- קיבוץ לוחמי הגטאות
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 15997חניון רכב כבד , שיח' דנון
צפוןמטה אשר, משגב, שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16001תכנית מתאר, כאבול
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 16224הגדלת מס' יח' ארוח וזכויות הבניה בנחלה, מושב נתיב השיירה26/11/2009
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 1624קבוץ אפק11/07/1974
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 16243הוראות בניה למושב לימן.
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 16244תוכנית ג/ 16244
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 16250מגרש הדרכה לנהגים, קיבוץ עברון
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 16251שינוי תכנון דרום הרחבת אדמית29/06/2009
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 16252הרחבת קיבוץ געתון26/01/2011
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 16257הרחבה ושיוך דורות קיבוץ עין המפרץ
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 16356שינוי מיקום שטח המגורים, בנחלה 75 ותכנון 10 יחידות אירוח, מושב נתיב השיירה
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 16357הרחבת קיבוץ אפק
צפוןמטה אשר, עמקהתוכניתג/ 16358קידוח עמקה 1א22/12/2011
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1636שנוי יעוד -שבי ציון25/10/1973
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 16361מתחם נופש וספורט, בית העמק
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 16362יערות , מצובה חניתה
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 16375תוכנית מתאר מקומית לקיבוץ בית העמק17/12/2008
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 16381שמורת נחל נעמן- כחלק משכונת מגורים אפק
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 1643כפר מסריק23/03/1975
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 16481ייעוד 10 יחידות אירוח בנחלה בחלקה 6 , מושב בצת
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 16609קביעת גודל מגרש מינימלי, קבוץ לוחמי הגטאות
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 16619איחוד וחלוקה והגדלת שטח המגורים , קיבוץ אפק
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1664שבי ציון חוף דרום12/05/1974
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 16648הוספת יעוד אכסון כפרי בנחלה, מושב לימן
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 16649שינוי תכנון בדרום קבוץ לוחמי הגטאות
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1665שבי ציון מלון דולפין
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 16802תכנון מחודש של קיבוץ יחיעם
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 16803מפעל קומפוסט , סמוך לזרעית
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 16804רה - תכנון והרחבת ישוב כפרי קהילתי , נס עמים
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 1681קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 1682מושב בוסתן הגליל06/02/1975
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 16954מסחר ונופש כפרי, מושב לימן בית מס' 72
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 16986אזור מלאכה זעירה דרומית לקיבוץ אפק
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 16992תוספת שטח למסחר ולמבני ציבור במתחם רגבה , מושב רגבה
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 17017חלוקת אזור מגורים א' והסדרת מבני ציבור- קיבוץ יחיעם15/05/2011
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 17045קיבוץ לוחמי הגיטאות16/07/2012
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 17075מתחם משולב למסחר, עסקים ומגורים - טמרה
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 17076חוות לולים, קבוץ יסעור24/09/2009
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 17104הרחבת קיבוץ כפר מסריק
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 17212הוספת תכליות לתעסוקה לא חקלאית וזכויות בנייה בנחלה, מושב בן עמי
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 17236תכנון מחדש של אזור הקהילה- קיבוץ חניתה24/03/2010
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 17254קידוח ותחנת שאיבה - געתון 2
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 17274חוות לולים - קיבוץ כברי
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 1733נס עמים02/06/1974
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 17363כביש גישה לשבי ציון
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 17512שינוי יעוד מקרקע חקלאית לנופש כפרי, מושב לימן
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 17514אזור מלאכה ודרך מחברת, שיח' דנון
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 17515כביש גישה לקיבוץ עברון