תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 17541בית ספר שדה, אכזיב
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 17546מתאר מושב בצת
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 17552שינוי יעוד מתעשיה למתחם משולב מסחר, תעשיה קלה ומלאכה, אזור תעשיה מילואות
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 17580חוות לולים, מושב עין יעקוב16/12/2010
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 17606חוף אכזיב
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 17616מתאר בוסתן הגליל
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 17620תחנת שאיבה, אתר חרדלית
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 17630תכנית מתאר קיבוץ כפר מסריק
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 17670חוות לולים, כברי
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 17678הוספת תכליות לפעילות לא חקלאית וזכויות בניה (בנחלה 16), מושב בן עמי
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 17721לגליזציה ליחידות אירוח וזכויות בניה, מושב נתיב השיירה
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 17737קידוח ותחנת שאיבה, געתון 2
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 17761הגדלת זכויות בניה בחוות לולים, גשר הזיו04/01/2011
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 17932מפעל קומפוסט, מושב זרעית13/03/2012
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 17933הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת, קיבוץ עברון
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 17989חוות לולים, יחיעם
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 18013מט"ש ראש הנקרה (2)
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 18026מתחם נופש וספורט במבואות בית העמק
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, מעלה הגליל, יחיעםתוכניתג/ 18091יערות ושמורת טבע יחיעם געתון
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 18177הקמת חוות סוסים, מושב בן עמי22/12/2011
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 18198קיבוץ מצובה
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 18254מתקן כילוי חקלאי, קיבוץ עין המפרץ
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 18292מתקן הנדסי, תחנת שאיבה לביוב, קיבוץ יסעור07/11/2011
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 18306מתאר בצת
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 18307מתאר לימן
צפוןמטה אשר, עכותוכניתג/ 18308מפעל טמבור - אתר אוסקר, עכו
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 18310הרחבת חוות לולים, גשר הזיו14/06/2012
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 18350הרחבה מקומית של דרך 4 בקטע מחלף כרי נעמן22/12/2011
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 18385הקמת לולי פיטום, יחיעם
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 18421אתר קומפוסטציה ליד מט"ש עכו
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 1845עין המפרץ31/07/1975
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 18452שינוי יעוד ממגורים לשטח למבנה ציבור - סככת אבלים, שיח דנון22/08/2012
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 1860מחצבת כורכר ליד לוחמי הגטאות17/04/1977
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 1861בית ספר שדה -גליל מערבי
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 18618תכנון מפורט של אזור הקהילה - קיבוץ אילון
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 18644הרחבה צפונית - קיבוץ יסעור
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 18664תוספת תכליות באזור מוסדות ציבור ותיירות, שבי ציון
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 18668מתקן כילוי חקלאי ותחום השפעתו, קיבוץ עין המפרץ
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 18731תכנית מתאר מושב לימן
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 18740שדה תעופה מטה אשר
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 18772איחוד וחלוקה מחדש, אדמית
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 18788תוכנית מתאר מפורטת לאזור המגורים במושב בית העמק
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 18836שינוי גבול אזור המגורים למלונאות, שבי ציון
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 18837החלפת שטחים באזור תחנת תידלוק, רגבה
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 18945הרחבת קיבוץ עין המפרץ
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 18946מתקן כילוי חקלאי ותחום השפעתו, קיבוץ עין המפרץ
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 19032אזור מלאכה ודרך מחברת שיח דנון
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 1904לולים בקבוצת מצובה04/05/1975
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 1906שנוי יעוד למגורים -קבוץ סער
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 1907קטע לוחמי הגיטאות -רגבה19/06/1975
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 19133שנוי גבול בין איזור המגורים למלונאות, שבי ציון
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 19202קיבוץ כפר מסריק
צפוןגלילית מחוז צפון, מטה אשר, מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 19219דרך מס' 89 הרחבת תוואי דרך בקטע מעיליא מערב
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 1935בית עלמין בגעתון
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 1936בית עלמין בשמרת25/12/1975
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 1938בית עלמין יחיעם
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 1939בית עלמין -עברון05/02/1976
צפוןמטה אשר, משגבתוכניתג/ 19428הרחבת פארק תעשיה בר לב
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 19517איחוד וחלוקה מחדש - אדמית
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 19518מתקנים הנדסיים- מטמנת עברון
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 19551תכנית מתאר, בית העמק
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, אבו סנאן, כלילתוכניתג/ 19620תכנית מתאר - כליל
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 19753שבי ציון איחודמגרשים 159 ו - 160 ושינוי בהוראות הבניה
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 19779מתחמים 2 ו-3, מתחם חמודות, שלומי
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 19781מתחם 5, גבעת חמודות, שלומי
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 1987קבוץ סער20/04/1978
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 1988קבוץ געתון01/01/1976
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 1989קבוץ שמרת
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 1990שמורת טבע חניתה26/02/1976
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 2002ביוב מרכזי בקבוץ אדמית
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 20074תכנית מתאר עין המפרץ
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 201שמרת (היוצרים)25/08/1960
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 20187קיבוץ אדמית
צפוןגלילית מחוז צפון, מטה אשר, מעלה נפתלי, מעיליא, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 20243דרך מס' 89 הרחבת תוואי דרך בקטע מעיליא מערב (ק"מ 12.2-14.8)
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 20330חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 2035משק חניתה06/01/1977
צפוןמטה אשר, נהריה, כבריתוכניתג/ 20357כביש 89 - כברי נהריה.
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 204עברון08/10/1970
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 205שבי ציון -חוף דרום17/10/1963
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 2064אזור תעשיה, גשר הזיו26/08/1976
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 207כברי05/04/1962
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 2080ביוב מרכזי בקבוץ אילון23/02/1978
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 2081שינוי מס' לתכנית מס' 616 -שבי ציון11/03/1976
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 2099צומת כברי11/10/1979
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 2112קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 2177קבוץ אדמית28/10/1976
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 2179קבוץ ראש הנקרה
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 2244נס עמים22/08/1977
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 2245ערב אל ערמשה20/04/1978
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 2253קבוץ יסעור14/02/1980
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 2263תחנת דלק "סונול" כפר מסריק05/10/1979
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 2316חלוקת מגרשים לבניה, חלוקת שטחים לפי יעודים שונים ורשת כבישים ודרכים, שייך דנו13/05/1982
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 2407תחנת תידלוק -בצת17/11/1977
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 2408מוצא לביוב -בית העמק15/06/1978
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 2449קבוץ עברון
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 2451מושב לימן
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 2511לולים בלוחמי הגטאות21/07/1977
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 2559ביוב מרכזי -יחיעם23/02/1978
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 2561עין המיפרץ
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 2764שבי ציון