תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 2786ביוב מרכזי בק' געתון14/05/1978
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 2788מילונאות מזרח שטח לאחסון דגים
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 2797קבוץ אפק
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 2835מושב בצת
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 2938לולים בגשר הזיו
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 2954קב' מצובה
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 3043שמורת טבע חוף ראש הנקרה01/10/1992
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 31רגבה20/08/1959
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 3148שנוי יעוד למגרש ספורט, שייך דנון - (גניזה)
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 32לוחמי הגיטאות02/06/1974
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 3371ביטול כביש - כפר מסריק10/11/1980
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 338קבוץ סער09/12/1965
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 3452קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 3459כביש גישה חוף בצת
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 3466קבוץ מצובה20/07/1981
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 3467קבוץ ראש הנקרה20/07/1981
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 357פינת אלי אביבי לשיחזור מגנים והקמת בנינים חדשים באכזיב
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 363תכנית שנויים לשבי ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 367תכנית שנויים -שבי ציון
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 3760קביעת יעדים ואזורים שונים -קב' סער25/06/1981
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 3815קבוץ אילון חלוקת מגרשים מחדש27/08/1981
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 3874חלוקת מגרשים לבניה25/06/1981
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 3875חלוקת מגרשים לבניה, קיבוץ עברון25/03/1982
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 3956חלוקת מגרשים מחדש - אילון מצובה23/02/1984
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 3986מושב אחיהוד
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 4שבי ציון08/05/1952
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 4037אתר לחצבת אגרגט -אחיהוד - (גניזה)
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4039שנוי יעוד למגורים -ערב ערמשה02/06/1983
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 4059אזור תעשיה, יסעור
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4122נוי יעוד למגורים, ערב אל עראמשה - (גניזה)
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 4159מרכז תעשיות "אלון תבור"26/10/1989
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 4168חלוקה מחדש בק' לוחמי הגיטאות30/08/1984
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 4212אתר לאומי הבית הראשון, חניתה18/12/1986
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 4306שינוי יעוד לחנת תידלוק07/06/1984
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 431קבוצת מצובה05/04/1962
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 4359חלוקת מגרשים מחדש03/05/1984
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 4416חלוקת מגרשים מחדש , שבי ציון - (גניזה)
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 4457חלוקת מגרשים מחדש07/06/1984
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 4459חלוקת מגרשים קבוץ חניתה07/06/1984
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4463שינוי יעוד למגורים
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 4518מתאר געתון - (גניזה)
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 454 - צפוןתכ' מפורטת מס' 454 - בית העמק25/10/1973
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 4572חלוקת מגרשים מחדש מושב לימן29/03/1985
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 4691תוספת למחצבות כורכר קבוץ עברון
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4692חלוקת מגרשים ערב אל ערמשה29/08/1985
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 4723חלוקת מחדש מגרשים מחדש05/12/1985
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 4725מרכז היישוב נתיב השיירה18/06/1989
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 4755קבוץ כפר מסריק
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4756חלוקת מגרשים לבניה
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 4797חלוקת מגרשים מחדש, בצת30/10/1986
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 4798מרכז ספורט, גשר הזיו
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 4833חלוקת מגרשים מחדש שמורת והסביבה15/05/1986
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 49געתון14/02/1952
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 4901תכנית מפורטת מס' 490130/10/1986
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 4902כביש מס' 89 / 70 צומת כברי
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 4947חלוקת מגרשים מחדש געתון- ויחיעם14/07/1988
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 4993שינוי יעוד לתעשיה08/09/1988
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 5002חלוקת מגרשים מחדש עין המפרץ27/11/1986
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 51יסעור23/03/1951
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 5135חלוקת מגרשים מחדש נתיב השיירה, קבוץ עברון27/11/1986
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 5158חלוקת מגרשים, כפר מסריק27/11/1986
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 5177אתר לסילוק פסולת תעשיתית
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 5182שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 5286שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 5345קבוץ אפק12/06/1988
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 5346חלוקת מגרשים מחדש14/07/1988
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 5348קבוץ ראש הנקרה - (גניזה)
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 5360קבוץ כפר מסריק22/07/1990
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 5439קבוץ מצובה26/12/1991
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 5441הרחבת מוסד חנוכי אושרת
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 5442חלוקת מגרשים מחדש
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 5499שנוי יעוד למגורים , בצת19/01/1995
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 5554מאסף ביוב31/05/1989
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 5555מתקנים הנדסיים, געתון11/05/1989
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 5674תחנת תידלוק, קיבוץ אפק
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 5675הרחבת אזור התעשיה, קיבוץ אילון
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 5679שנוי יעוד למבני צבור, עין המפרץ
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 57גשר הזיו07/03/1951
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 5742שנוי יעוד למגורים
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 5869קבוץ כברי14/07/1988
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 59בית העמק
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 5934שיקום מחצבה אלעבסייא27/09/2005
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 6005אזור קייט ונופש חוף בצת18/06/1992
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 616 - צפוןתכנית כללית - שבי ציון14/07/1975
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 620נס עמים
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 6215אתר למחפורת קירטון מעלות- געתון
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 6262ערב אל ערמשה הרחבה26/11/1992
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 6322תעשייה ומלאכה
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 6325שינוי יעוד למבני משק - (גניזה)
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 6382הרחבת נס עמים - (גניזה)
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 6415מאגר ביוב -קבוץ חניתה17/06/1990
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 6427דרך גישה לחצר
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 6490תכנית מתאר -שבי ציון18/12/1994
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 6505הרחבת אזור תעשיה17/01/2002
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 6637מושב אחיהוד23/03/1995
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 6690קבוץ חניתה01/10/1992
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 6691שנוי יעוד לתחנת תדלוק - (גניזה)
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 6701שנוי יעוד לתעשיה - (גניזה)
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 6783קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 682 - צפוןבית עלמין - קיבוץ סער25/12/1975