תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 683בית עלמין קיבוץ בית העמק
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 6878תכנית מפורטת לקיבוץ בית העמק
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 6899שינוי יעוד למבני ציבור לוחמי הגטאות15/11/1990
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 7035שנוי יעוד למגורים, אחיהוד - (גניזה)
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 708נס עמים
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 7111שנוי יעוד לתחנת דלק -כברי
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 7162שנוי יעוד לאזור תירותי -ראש הנקרה
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 7221תיירות ונופש יער אחיהוד
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 7251קבוץ אפק01/11/1993
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 7285שנוי יעוד למגורים -ערב אל עראמשה14/03/2000
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 7287שנוי ל5002- עין המפרץ
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 7288שנוי יעוד למבני משק-שמרת30/01/1994
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 7289תכנית מפורטת -אדמית
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 729מבצר יחיעם05/01/1967
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 7290תכנית מפורטת -גשר הזיו14/11/1993
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 7436תכנית מפורטת קבוץ יסעור
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 7437שרותי דרל ותחנת דלק, קבוץ כברי20/02/2000
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 749 - צפוןשמורת הטבע רכס ראש הנקרה11/07/1968
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 7571שנוי ל- 4947 , קבוץ געתון
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 7669תיירות ונופש, כברי25/05/1995
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 7737שנוי יעוד לתחנת דלק, אפק21/08/1994
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 7761שנוי יעוד לתחנת דלק, ציקלון
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 7762קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 7844שנוי יעוד למגורים, אחיהוד18/12/1994
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 792 - צפוןתכ' מפורטת מס' 792 - כפר מסריך24/07/1969
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 7969שרותי דרך, רגבה18/12/1994
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8020שנוי יעוד למכון רישוי לרכב חקלאי, אפק28/07/1996
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 8050שנוי יעוד לתחנת תידלוק, איילון01/09/1994
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 8051שנוי יעוד לתחנת תידלוק, גשר הזיו01/09/1994
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 8052שנוי יעוד לתחנת דלק, יסעור12/01/1995
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 812שמורת טבע נחל יחיעם15/02/1968
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 8127קיבוץ חניתה
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8138שנוי יעוד לשכונת מגורים, אפקה
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8167שנוי יעוד לתחנת דלק, אפק
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 818תכנית מפורטת מס' 818 גן לאומי ראש הנקרה23/05/1968
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 82בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 826ערב אל עראמשה23/11/1967
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 8268שנוי יעוד לתחנת דלק, כברי
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 8274אזור תעשיה, כפר מסריק15/06/1995
צפוןמטה אשר, עכו, עין המפרץתוכניתג/ 8287כביש מס' ,4 קטע כר' נעמן - עין המפרץ, עכו מטה אשר07/07/2005
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8322מתקנים הנדסיים, אפק10/11/1997
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8325שנוי יעוד לתחנת תידלוק, אפק - (גניזה)
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 8435שינוי יעוד לתעשיה שנוי ל - 4947 געתון. - (גניזה)
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 8436מחצבת כברי תוכנית שינוימ יעוד ותוכנית חיצוב
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 8438בנה ביתך לימן28/07/1996
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 8439שנוי יעוד לתחנת דלק, עין המפרץ07/09/1995
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 8524אזור תעשיה, כברי
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 8541שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, גוש 19964, חלקה 55 (חלקי) בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 8542שינוי יעוד מחקלאי לאזור תיירות ונופש, געתון
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 8617ליעד שטחים למגורים, ערב אל ערמשה09/05/1996
צפוןמטה אשר, עמקהתוכניתג/ 8717שינוי יעוד - מושב עמקא.21/07/1996
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 8832שנוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך תיירות ומסחר עין המפרץ23/11/2000
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 8851הרחבת שטח נחלה מס' 6 בגוש 19942, שינוי למתאר, נתיבהשיירה.26/02/1998
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 8854כביש מספר 4 מחלף שמרת.
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 8887שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתיירות ונופש, חוף יסף, שינוי למתאר.
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 8990שינוי יעוד משטח חקלאי לבית קברות, ערב אל ערמשה.
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 9016תחנת משנה "כברי"30/11/2004
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 902בית עלמין מושב בן עמי11/09/1969
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 9083התווית דרכים, יעוד שטחים למבני מגורים ושטחים ירוקים, שינוי למתאר, מושב אש
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 9084ביה"ס האזורי לתחבורה, קיבוץ אפק.
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 9096מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר.12/07/2000
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 9147שינוי חלקי לתכנית מתאר קיבוץ כברי.17/05/2001
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 9194שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח מגורים, שינוי למתאר, נתיב השיירה.21/08/1997
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 93הרחבת שטח בנין ערים -שבי ציון21/03/1946
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 9317הרחבת מושב בן עמי01/10/1998
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 9385הרחבה ופיתוח מחצבה קיימת - מחצבת הגליל.16/01/2003
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 9409אחוזת מזרעה - מקום קדוש בהאי, שינוי למתאר.03/06/2009
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 9508שינוי יעוד משטח חקלאי למרכז מסחרי ותחנת תידלוק מדרגה ג', שבי ציון
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 9517הגדלת אחוזי הבניה, שינוי לתכנית ג / 2914, שינוי למתאר, ראש הניקרה.
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 9578מכון טיהור אזורי לשפכים10/11/2002
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 970גשר הזיו17/11/1974
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 9736תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ, כפר מסריק27/01/2005
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 9798שנוי יעוד משטח חקלאי ומחצבות לאתר ההטמנה, עברון15/02/2007
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 990 - צפוןשחזור קרב שיירת יחיעם24/07/1969
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 996בית עלמין חניתה28/05/1970
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 9989התווית רשת דרכים, שטחי ניקוז, שינוי יעוד מגורים מבני ציבור ושירותים - עין המ
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגליל, הגילבוע, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 9999מבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ בת/ 253מרכז תעשיות "אילון תבור"
צפוןמטה אשר, אשרתתוכניתג/ בת/ 77נחל אשרת - מחצבת אבן
צפוןמטה אשרבקשה ועדה מקומיתג'דידה 2006/ 0294שינוי יעוד של קומת קרקע ממגורים למסעדה
צפוןמטה אשרבקשה ועדה מקומיתג'דיידה 2006/ 0294שינוי יעוד של קומת קרקע ממגורים למסעדה
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתגנ/ 17016תכנון נחלה 37, מושב נתיב השיירה03/03/2009
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתחא/ מק/ 2000 / 1שינוי בקווי בנין, קיבוץ אפק27/09/2000
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתחא/ מק/ 2000/ 2איחוד וחלוקה מחדש, ושינוי בגובה מבנים, רגבה30/04/2001
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2000/ 3תיקון לשירותי דרך, מסחר, תיירות, עין המפרץ06/05/2001
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתחא/ מק/ 2001/ 1שינוי תקנוני בנושא קווי בנין בערב אל עראמה31/01/2002
צפוןמטה אשרתוכניתחא/ מק/ 2001/ 3איחוד וחלוקה מחדש וקווי בנין, ראש הניקרה27/11/2003
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2002/ 1העברת שטחי בניה מתיירות למסחר, עין המפרץ
צפוןמטה אשרתוכניתחא/ מק/ 2002/ 2פארק תעשיה, בר לב01/07/2003
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתחא/ מק/ 2002/ 4שינוי קווי בנין, קיבוץ אילון27/10/2003
צפוןמטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2002/ 5תחנת תידלוק ושרותי דרךף קיבוץ סער24/09/2003
צפוןמטה אשר, עמקהתוכניתחא/ מק/ 2003/ 1איחוד וחלוקה\ עמקא17/12/2003
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתחא/ מק/ 2003/ 2הגדלת שטח למבני ציבור, לוחמי הגיטאות03/02/2005
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתחא/ מק/ 2004/ 11איחו רפתות , מושב אחיהוד31/08/2006
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתחא/ מק/ 2004/ 14קביעת הוראות למבנה עזר ומחסן, גשר הזיו21/12/2005
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתחא/ מק/ 2004/ 15איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה, כברי07/06/2006
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתחא/ מק/ 2004/ 5שינוי קו בנין , רגבה21/12/2005
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתחא/ מק/ 2004/ 6שנוי הוראות תכנית ג/ 10300, ראש הנקרה19/06/2005
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתחא/ מק/ 2004/ 7שינוי קווי בנין ותכסית, אדמית31/10/2005
צפוןמטה אשרתוכניתחא/ מק/ 2004/ 9מפעל אבוקיסר, אזור תעשיה ברלב09/01/2005