תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתחא/ מק/ 2005/ 1הקטנת קו בנין, שמרת19/02/2006
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתחא/ מק/ 2005/ 2איחוד וחלוקה בהסכמה, קיבוץ כברי13/06/2006
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתחא/ מק/ 2005/ 4שינוי קו בנין , אדמית30/01/2006
צפוןמטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2005/ 5שינוי גודל מגרש מינימלי, סער09/11/2006
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2005/ 6העברת שטחי בניה ממסחר ותיירות למסחר, עין המפרץ07/02/2006
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתחא/ מק/ 2005/ 7אחוד וחלוקה בהסכמה, קבוץ לוחמי הגטאות
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתחא/ מק/ 2005/ 9קביעת הוראות למבנה חניה ומחסן, קיבוץ אילון13/06/2006
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתחא/ מק/ 2006/ 1הגדלת מס' יח"ד באזור מגורים א', לוחמי הגטאות
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתחא/ מק/ 2006/ 3שינוי קווי בניין , קבוץ געתון
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2006/ 4שינוי 4 לשירותי דרך , מסחר ותיירות - עין המפרץ16/03/2008
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתחא/ מק/ 2006/ 5שינוי קווי בניין , גשר הזיו
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתחא/ מק/ 2006/ 6חוות לולים בקיבוץ עברון.12/11/2009
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתחא/ מק/ 2006/ 7הרחבת דרך , געתון
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתחא/ מק/ 2007/ 23הסדרת גדול מגרש מינימלי, קיבוץ יסעור09/09/2008
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתחא/ מק/ 2007/ 24מתחם למסחר ומוסדות , רגבה
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתחא/ מק/ 2007/ 25תכנית מפורטת -קיבוץ מצובה. שינוי לתוכניות:חא/ מק/ 2007/ 27, ג/ 1284030/05/2012
צפוןמטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2007/ 26שינוי קו בנין , אזור מגורים א', סער
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתחא/ מק/ 2007/ 27איחוד וחלוקה בהסכמה באאזור ההרחבה הקהילתית, מצובה
צפוןמטה אשרתוכניתחא/ מק/ 2007/ 33איחוד וחלוקה , אבן קיסר , פארק תעשיה בר לב
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתחא/ מק/ 2008/ 17איחוד וחלוקה, בית העמק13/01/2010
צפוןמטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2008/ 6איחוד וחלוקה בהסכמה, מתחמים 11,12, וחלקה מ- 9, אזור מגורים א', סער
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתחא/ מק/ 2009/ 20איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, אפק
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתחא/ מק/ 2009/ 21איחוד וחלוקה בהסכמה , נחל 38, נתיב השיירה
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתחא/ מק/ 2009/ 4איחוד וחלוקה ללא הסכמה, גן אירועים, אפק14/06/2010
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתחא/ מק/ 2009/ 7תחנת תידלוק, קיבוץ אילון
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתחא/ מק/ 2010/ 24איחוד וחלוקה בהסכמה, בית העמק
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתחא/ מק/ 2010/ 25תכנית מפורטת קיבוץ מצובה, שינוי לתכניות מס': חא/ מק/ 2007/ 27, ג/ 12840
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2010/ 3איחוד וחלוקה והרחבת דרך , שינוי קו בנין, מראה המפרץ, עין המפרץ06/09/2012
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתחא/ מק/ 2010/ 9איחוד וחלוקה - החלפת שטחים, געתון16/01/2012
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתחא/ מק/ 2011/ 31איחוד וחלוקה בהסכמה נחלה 42 - נתיב השיירה
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתחא/ מק/ 3874/ 1תחנת תידלוק ושרותי דרך, קיבוץ כברי
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתחא/ מק/ 4359תחנת תידלוק ושרותי דרך, בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתחא/ מק/ 7844/ 1שינוי תכנית ג / 7844 בהתאם לסעיף 62א(א)(5), לחוק התכנון, מושב אחיהוד
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתחא/ מק/ 8541/ 1שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתחא/ מק/ 9317/ 1הרחבת מושב בן עמי- שינוי בינוי- שינוי לתכנית מס' ג / 9317 - הרחבת מושב בן עמי
צפוןמטה אשר, חניתהבקשה ועדה מקומיתחאש/ 20050090הקמת מתקן תקשורת ע"ש חברת פלאפון.
צפוןמטה אשר, אחיהודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחב/ 02/ 28/ 2בקשה להקמת סככה חקלאית למיון תוצרת חקלאית
צפוןמטה אשר, כלילבקשה ועדה מקומיתכליל 2007/ 0497לגיטימציה לבניין קיים
צפוןמטה אשר, לימןבקשה ועדה מקומיתלימן 2007/ 0138הקמת מחלבה תיירותית כשימוש חורג של אורווה קיימת וסככה חקלאית קיימת
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתמא/ מח/ 9316שנוי יעוד משטח חקלאי, לבית קברות, נתיב השירה
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתמט/ מק/ 5346/ 1ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב קיים ופיתוח בעתיד,ביטול דרכי
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתמש"צ/ 92בוסתן הגליל, אדמות חקלאיות09/05/2001
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתמשצ/ 37תכנית מפורטת מס' משצ/3702/07/1989
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתמשצ/ 96תכנית ל צרכי רישום, עין המפרץ04/12/2003
צפוןמטה אשר, נס עמיםישות כלליתעתמ/ 08/ 378נס עמים נגד ועדה מחוזית לתו"ב צפון, לוחמי הגטאות, וכו'
צפוןמטה אשר, כלילישות כלליתעתמ/ 08/ 491בני אלבז נגד הועדה לנושאים תכנוניים עקרונים של המועצה הארצית
צפוןמטה אשרישות כלליתעתמ/ 09/ 07/ 9941למון ביץ נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןמטה אשרישות כלליתעתמ/ 09/ 1958למון ביץ נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןמטה אשר, לימןישות כלליתעתמ/ 09/ 802205ורצברגר שרה נגד ועדה מחוזית צפון, ו. מקומית חבל אשר וכו'
צפוןמטה אשר, רגבהישות כלליתעתמ/ 09/ 918704רגבה נכסים נגד ועדה מחוזית צפון,
צפוןמטה אשרישות כלליתעתמ/ חי/ 07/ 4178מוא"ז מטה אשר נגד מועצה ארצית, עירית נהריה, ועדה מחוזית צפון
צפוןמטה אשרישות כלליתעתמ/ חי/ 07/ 4179ועד מקומי נתיב השירה, שיח דנון, אשרת, בית העמק, נגד עירית נהריה ומועצה הארצית
צפוןמטה אשר, נתיב השירהישות כלליתעתמ/ נצ/ 3439/ 06עירית נהריה נגד מועצה ארצית מוא"ז מטה אשר, ועד מחוזית צפון
צפוןמטה אשר, חניתהישות כלליתש/ 30/ 24/ Aשמורת טבע חניתה מתוקף תוכנית ג/ 1990
צפוןמטה אשרישות כלליתש/ 52/ 24שמורת טבע חוף ראש הנקרה מתוקף תוכנית ג/ 3043
צפוןמטה אשרישות כלליתש/ צפ/ ג/ 12659שמורת טבע נחל בצת הרחבה
צפוןמטה אשרישות כלליתש/ צפ/ ג/ 13225שמורת טבע חניתה (תיקון)
צפוןמטה אשרישות כלליתש/ צפ/ ג/ 13225/ א'שמורת טבע רכס ראש הנקרה הרחבה
צפוןמטה אשר, אשרתתוכניתתממ/ 2/ 21תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 21-אשרת הרחבת שטח יישוב06/11/2001
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתתממ/ 2/ 50תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 50 - ערב אל ערמשה28/02/2006
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, אבו סנאן, כלילתוכניתתממ/ 2/ 53תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 53 - הגדלת הישוב כליל06/04/2009
צפוןמטה אשר, אשרתתוכניתתרשצ/ 1/ 1256/ 2רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד1964- אשרת
צפוןבקעת בית הכרם, מטה אשר, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתתתל/ 12/ במסילת עכו-כרמיאל באזור גבעת אחיהוד17/10/2012
צפוןבקעת בית הכרם, גלילית מחוז צפון, הגליל המרכזי, כרמיאל, מטה אשר, משגב, עכו, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתתתל/ 17כביש 85