תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 5היפודרום ומרכז ספורט אזורי - קיבוץ ניר עם
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 6קיבוץ ניר עם - הרחבה קהילתית והסדרת שטח המחנה
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 197/ 3מגרש 114 אזור תעשיה עזתה19/11/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 197/ 6שינוי לתכנית מפורטת למגרש 90 אזור תעשיה עזתה28/02/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 197/ 7שינוי לתכנית מפורטת - שינוי בהנחיות בניה מגרש 201 אזור תעשיה עזתה08/02/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 199/ 1כביש מס' 25 קטע עוקף שדה תימן08/10/1992
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 201שמורת טבע ''כורכר גברעם'' - שער הנגב13/01/1972
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 03/ 209/ 3קיבוץ כפר עזה - הקמת שכונה חדשה07/05/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 03/ 209/ 4אזור תעשיה בקיבוץ כפר עזה08/02/2001
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 03/ 209/ 5קיבוץ כפר עזה
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 214/ 4אתר הנצחה בקרית החינוך עזתה02/07/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ 03/ 218/ 1קיבוץ ארז26/03/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ 03/ 218/ 2קיבוץ ארז26/03/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231קיבוץ ברור חיל
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 1מששבצת חקלאית קיבות ברור חייל07/01/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 10אתר להטמנת פסולת יבשה ברור חייל
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 2הרחבת מפעל דקו08/11/1984
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 3שטח לשרותי דרך ברור חייל17/12/2000
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 4קיבוץ ברור חייל11/12/2003
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 5הסדרת שטחי ציבור מגורים ומערכת דרכים - קיבוץ ברור חייל12/12/2007
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 6תחנת שאיבה ''ברור חייל''20/08/2006
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 7מתחם גני שלמה ברור חיל
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 9מתקן הנדסי - קיבוץ ברור חייל29/06/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238תוכנית 7/ 03/ 23820/02/1958
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 1נחל עוז והסביבה07/01/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 2שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת דלק - נחל עוז23/06/1985
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 3הרחבת קיבוץ נחל עוז
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 5פארק הפילים - נח''ל עוז
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 239/ 3תיקון לתכנית מפורטת- הקטנת קווי בניין מושב ישע.
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 249/ 2שכונות 18 ו- 19 - כסייפה19/08/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 1מתקני טיהור - קיבוץ רוחמה29/10/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 2/ אקיבוץ רוחמה- תכנית מפורטת01/05/1987
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 3הרחבת הישוב רוחמה18/02/2004
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 4קיבוץ רוחמה
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 316שכונה 24 - כסייפה18/09/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 319/ 1שכונה 43 בכסייפה13/02/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 319/ 2שכונה 43 כסייפה24/12/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 319/ 3שכונה 43 בכסייפה28/07/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 320/ 2כסייפה שכונה 3023/01/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 322/ 2מגורים א' בשכונה 25 - כסייפה13/11/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 324/ 1שכונה 42 - כסייפה13/10/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 335תכנית מפורטת מחצבת חצרים
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 341תכ' מפורטת קו ביוב ושטח לניצול קולחי ב"ש01/12/1986
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 341/ 1מכון טיהור מערבי - דרומית לאופקים10/05/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 346/ 1חוות הנעמיות נחל הבשור01/10/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 360/ 1אזור מרעה בתל מפסח03/11/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 391מחצבת חלוקי נחל חצרים21/04/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 392מחצבה בנחל פטיש (נדיר בע"מ)07/06/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 405מרכז הישוב- כסייפה29/07/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 406שטח כריית חלוקי נחל צאלים (מזרח)
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 408קו ביוב ושטח אגירה וטיפול בשפכים - מרחבים
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 436פארק איבים - קק"ל20/02/2008
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 444יעור בית שביתת הנשק - קיבוץ מפלסים24/05/2009
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 453יער דורות - שמעונים03/06/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 475יער יכיני14/06/2011
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחבים, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 505יער נחל זיז, תלמי בילו08/07/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 525יער ניר משה26/09/2011
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 552מתקני הספקת מים שלמה - ארז
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 110בקשה לשימוש חורג להקמת תחמ"ש שדרות ניר עם
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 121שימוש חורג למשטח זמני לאחסנה פתוחה של אגרגטים מסוף קרני
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 122שימוש חורג מקרקע חקלאית למשטח זמני לאחסנה פתוחה ומכולות של אגרגטים
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 132בקשה לשימוש חורג ללהצבת מכולות לאחסנה על משטח בקרקע חקלאית
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 136בקשה לשימוש חורג לתוספת בניה לתחנת משנה לחשמל בקיבוץ ניר עם
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 170שכונה 21 -כסייפה14/07/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 171כסייפה-שכונה 3004/08/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 172שכונה 36-כסייפה02/06/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 173שכונה 23 -כסייפה04/08/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 192שכונות מס' 12, 14 וחלק 13 - כסייפה - שמעונים12/12/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 49בנית מגורים -פתחת שלום13/06/1991
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ במ/ 87שער הנגב- מעונות סטודנטים18/07/1991
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 22אזור תעשיה שער הנגב- מזרח03/11/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 25אזור תעשיה עזתה18/12/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 28אזור תעשיה - עזתה13/10/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 35אזור תעשיה עזתה מגרשים 101-10016/03/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 40אזור תעשיה עזתה - מגרשים 115,11628/05/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 50אזור תעשיה עזתה
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ בת/ 52אזור תעשיה שער הנגב מזרח - שמעונים
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ מפלסים05/01/2012
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ נחל עוז26/09/2011
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ מפ/ 1006מתקן פוטו וולטאי קיבוץ ברור חייל22/02/2012
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ מפ/ 1020מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ ברור חיל (תעשיה)07/05/2012
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ מפ/ 1026מתקן פוטו וולטאי קיבוץ ארז
דרוםשמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ מפ/ 1030מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ דורות14/11/2012
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ מפ/ 1043מתקן פוטו-וולטאי יכיני
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ מק/ 2015קיבוץ כפר עזה06/03/2003
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ מק/ 2019תחנת דלק - קיבוץ כפר עזה
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ מק/ 2048קיבוץ ניר עם19/08/2004
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ מק/ 2050קיבוץ כפר עזה - שמעונים
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ מק/ 2051קיבוץ גבים - שמעונים
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ מק/ 2053תחנת תדלוק - גבים28/02/2005
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ מק/ 2054אזור תעשיה נתיבות22/08/2005
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ מק/ 2057קיבוץ רוחמה
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ מק/ 2061קרית חינוך שער הנגב - קיבוץ גבים31/07/2005
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ מק/ 2073קיבוץ ברור חייל
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ מק/ 2097קיבוץ ניר עם
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ מק/ 2098קיבוץ רוחמה24/07/2008
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ מק/ 2105חלקה 64 - מושב יכיני
דרוםשמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ מק/ 2123קיבוץ דורות
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ מק/ 2132מפעל למזון באזור תעשיה נ.ע.ם
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ מק/ 2140פארק תעשיות ''ספירים'' ואזורמוניציפאלי שער הנגב מזרח