תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ מק/ 2145קיבוץ אור הנר מגורים
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזנושאארז/ 1001מתקן לטיפול בשפכים ארז
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכניתד/ 114כפר עזה18/07/1957
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכניתד/ 115נחל עוז20/02/1958
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכניתד/ 224משק קיבוצי איבים09/10/1957
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכניתד/ 562רוחמה16/06/1967
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכניתד/ 563ניר עם07/12/1967
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכניתד/ 7/ 02/ 302/ 12דרך 2200 פיתחת שלום - מרכז צוחר17/06/1999
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכניתד/ 7/ 02/ 303/ 25דרך 333 איבים ארז קטע מערבי30/12/2004
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכניתד/ 7/ 02/ 303/ 9דרך מס' 333 איבים-ארז01/03/2000
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכניתד/ 7/ 02/ 305/ 21דרך מס' 3109/04/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכניתד/ 7/ 02/ 305/ 5תוואי דרך מס' 2523/09/1999
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכניתד/ 95מושב יכיני20/02/1958
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכניתמשד/ 34רוחמה והסביבה
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכניתע/ 62קיבוץ ארז03/01/1952
דרוםשמעונים, שער הנגב, דורותתוכניתעג/ 163תכנית מבוטלת18/08/1955
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםישות כלליתקד/ 10010בקשה להיתר קידוח גז טבעי ניר עם 3
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6011התנגדות לבקשה להיתר להקמת מסוע במעבר הגבול קרני וכן על אי מתן החלטה
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 03/ 6037התנגדות לשימוש חורג לאולם שמחות
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6099סירוב מתן היתר להתרת פעילות חקלאית
דרוםשמעונים, שער הנגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 07/ 6097בקשה לתוספת למבנה תעשיה
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשמ/ 08/ 6086התנגדות לתכנית 7/ מק/ 2098- חלוקת שטח בניה לאיזור מגורים ל- 35 מגרשים
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכניתתממ/ 4/ 16תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום - שינוי מס' 16- אזור תעסוקה ותעשייה "עוז לשלום"20/02/2000