תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 20187קיבוץ אדמית
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 20226חיבורים לדרך שירות של דרך 4, מזרעה
צפוןגלילית מחוז צפון, מטה אשר, מעלה נפתלי, מעיליא, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 20243דרך מס' 89 הרחבת תוואי דרך בקטע מעיליא מערב (ק"מ 12.2-14.8)
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 20330חיבור שכונת אפק - ביאליק על הפארק.
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 20348שכונה מזרחית - מזרעה.
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 2035משק חניתה06/01/1977
צפוןמטה אשר, נהריה, כבריתוכניתג/ 20357כביש 89 - כברי נהריה.
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 204עברון08/10/1970
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 205שבי ציון -חוף דרום17/10/1963
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 2061שנוי לתכנית מפורטת, מזרעה01/01/1976
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 2064אזור תעשיה, גשר הזיו26/08/1976
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 207כברי05/04/1962
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 2080ביוב מרכזי בקבוץ אילון23/02/1978
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 2081שינוי מס' לתכנית מס' 616 -שבי ציון11/03/1976
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 2099צומת כברי11/10/1979
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 2112קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 2177קבוץ אדמית28/10/1976
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 2179קבוץ ראש הנקרה
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 2244נס עמים22/08/1977
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 2245ערב אל ערמשה20/04/1978
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 2253קבוץ יסעור14/02/1980
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 2263תחנת דלק "סונול" כפר מסריק05/10/1979
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 2315תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעה23/10/1980
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 2316חלוקת מגרשים לבניה, חלוקת שטחים לפי יעודים שונים ורשת כבישים ודרכים, שייך דנו13/05/1982
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 2407תחנת תידלוק -בצת17/11/1977
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 2408מוצא לביוב -בית העמק15/06/1978
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 2449קבוץ עברון
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 2451מושב לימן
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 2511לולים בלוחמי הגטאות21/07/1977
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 2559ביוב מרכזי -יחיעם23/02/1978
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 2561עין המיפרץ
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 2764שבי ציון
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 2786ביוב מרכזי בק' געתון14/05/1978
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 2788מילונאות מזרח שטח לאחסון דגים
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 2797קבוץ אפק
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 2835מושב בצת
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 2938לולים בגשר הזיו
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 2954קב' מצובה
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 3043שמורת טבע חוף ראש הנקרה01/10/1992
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 31רגבה20/08/1959
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 3148שנוי יעוד למגרש ספורט, שייך דנון - (גניזה)
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 32לוחמי הגיטאות02/06/1974
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 331מזרעה שכון
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 3314חלוקת מגרשים -מזרעה16/10/1980
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 3371ביטול כביש - כפר מסריק10/11/1980
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 338קבוץ סער09/12/1965
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 3452קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 3459כביש גישה חוף בצת
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 3466קבוץ מצובה20/07/1981
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 3467קבוץ ראש הנקרה20/07/1981
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 357פינת אלי אביבי לשיחזור מגנים והקמת בנינים חדשים באכזיב
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 363תכנית שנויים לשבי ציון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 367תכנית שנויים -שבי ציון
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 3760קביעת יעדים ואזורים שונים -קב' סער25/06/1981
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 3815קבוץ אילון חלוקת מגרשים מחדש27/08/1981
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 3853חלוקת מגרשים לבניה -כפר מזרעה30/04/1982
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 3874חלוקת מגרשים לבניה25/06/1981
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 3875חלוקת מגרשים לבניה, קיבוץ עברון25/03/1982
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 3956חלוקת מגרשים מחדש - אילון מצובה23/02/1984
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 3986מושב אחיהוד
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 4שבי ציון08/05/1952
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 4037אתר לחצבת אגרגט -אחיהוד - (גניזה)
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 4038שנוי יעוד לבי"ס -מזרעה
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4039שנוי יעוד למגורים -ערב ערמשה02/06/1983
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 4059אזור תעשיה, יסעור
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4122נוי יעוד למגורים, ערב אל עראמשה - (גניזה)
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 4159מרכז תעשיות "אלון תבור"26/10/1989
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 4168חלוקה מחדש בק' לוחמי הגיטאות30/08/1984
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 4212אתר לאומי הבית הראשון, חניתה18/12/1986
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 4306שינוי יעוד לחנת תידלוק07/06/1984
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 431קבוצת מצובה05/04/1962
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 4359חלוקת מגרשים מחדש03/05/1984
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 4416חלוקת מגרשים מחדש , שבי ציון - (גניזה)
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 4457חלוקת מגרשים מחדש07/06/1984
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 4459חלוקת מגרשים קבוץ חניתה07/06/1984
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 4462חלוקת מגרשים לבניה
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4463שינוי יעוד למגורים
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 4518מתאר געתון - (גניזה)
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 454 - צפוןתכ' מפורטת מס' 454 - בית העמק25/10/1973
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 4572חלוקת מגרשים מחדש מושב לימן29/03/1985
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 4619שינוי יעוד למגורים19/02/1987
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 4691תוספת למחצבות כורכר קבוץ עברון
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4692חלוקת מגרשים ערב אל ערמשה29/08/1985
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 4723חלוקת מחדש מגרשים מחדש05/12/1985
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 4725מרכז היישוב נתיב השיירה18/06/1989
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 4755קבוץ כפר מסריק
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 4756חלוקת מגרשים לבניה
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 4797חלוקת מגרשים מחדש, בצת30/10/1986
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 4798מרכז ספורט, גשר הזיו
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 4833חלוקת מגרשים מחדש שמורת והסביבה15/05/1986
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 49געתון14/02/1952
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 4901תכנית מפורטת מס' 490130/10/1986
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 4902כביש מס' 89 / 70 צומת כברי
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 4947חלוקת מגרשים מחדש געתון- ויחיעם14/07/1988
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 4993שינוי יעוד לתעשיה08/09/1988
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 5002חלוקת מגרשים מחדש עין המפרץ27/11/1986
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 51יסעור23/03/1951
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 5135חלוקת מגרשים מחדש נתיב השיירה, קבוץ עברון27/11/1986
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 5158חלוקת מגרשים, כפר מסריק27/11/1986
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 5160צומת רגבה נס עמים - מזרעה22/01/1987