תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 5177אתר לסילוק פסולת תעשיתית
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 5182שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 5286שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 5345קבוץ אפק12/06/1988
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 5346חלוקת מגרשים מחדש14/07/1988
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 5348קבוץ ראש הנקרה - (גניזה)
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 5360קבוץ כפר מסריק22/07/1990
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 5439קבוץ מצובה26/12/1991
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 5441הרחבת מוסד חנוכי אושרת
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 5442חלוקת מגרשים מחדש
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 5499שנוי יעוד למגורים , בצת19/01/1995
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 5554מאסף ביוב31/05/1989
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 5555מתקנים הנדסיים, געתון11/05/1989
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 5674תחנת תידלוק, קיבוץ אפק
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 5675הרחבת אזור התעשיה, קיבוץ אילון
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 5679שנוי יעוד למבני צבור, עין המפרץ
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 57גשר הזיו07/03/1951
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 5742שנוי יעוד למגורים
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 5798שינוי יעוד וחלוקת מגרשים לבניה - מזרעה10/10/1991
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 5869קבוץ כברי14/07/1988
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 59בית העמק
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 5934שיקום מחצבה אלעבסייא27/09/2005
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 5935שנוי יעוד למגורים, מזרעה
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 6005אזור קייט ונופש חוף בצת18/06/1992
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 6152שנוי יעוד לשרותי דרך - (גניזה)
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 616 - צפוןתכנית כללית - שבי ציון14/07/1975
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 620נס עמים
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 6215אתר למחפורת קירטון מעלות- געתון
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 6262ערב אל ערמשה הרחבה26/11/1992
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 6322תעשייה ומלאכה
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 6325שינוי יעוד למבני משק - (גניזה)
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 6382הרחבת נס עמים - (גניזה)
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 6415מאגר ביוב -קבוץ חניתה17/06/1990
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 6427דרך גישה לחצר
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 6490תכנית מתאר -שבי ציון18/12/1994
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 6505הרחבת אזור תעשיה17/01/2002
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 6637מושב אחיהוד23/03/1995
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 6690קבוץ חניתה01/10/1992
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 6691שנוי יעוד לתחנת תדלוק - (גניזה)
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 6701שנוי יעוד לתעשיה - (גניזה)
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 6783קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, סערתוכניתג/ 682 - צפוןבית עלמין - קיבוץ סער25/12/1975
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 683בית עלמין קיבוץ בית העמק
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 6878תכנית מפורטת לקיבוץ בית העמק
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 6899שינוי יעוד למבני ציבור לוחמי הגטאות15/11/1990
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 7035שנוי יעוד למגורים, אחיהוד - (גניזה)
צפוןמטה אשר, נס עמיםתוכניתג/ 708נס עמים
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 7111שנוי יעוד לתחנת דלק -כברי
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 7162שנוי יעוד לאזור תירותי -ראש הנקרה
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 7221תיירות ונופש יער אחיהוד
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 7251קבוץ אפק01/11/1993
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 7285שנוי יעוד למגורים -ערב אל עראמשה14/03/2000
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 7287שנוי ל5002- עין המפרץ
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 7288שנוי יעוד למבני משק-שמרת30/01/1994
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 7289תכנית מפורטת -אדמית
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 729מבצר יחיעם05/01/1967
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 7290תכנית מפורטת -גשר הזיו14/11/1993
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 7436תכנית מפורטת קבוץ יסעור
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 7437שרותי דרל ותחנת דלק, קבוץ כברי20/02/2000
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 749 - צפוןשמורת הטבע רכס ראש הנקרה11/07/1968
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 7571שנוי ל- 4947 , קבוץ געתון
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 7669תיירות ונופש, כברי25/05/1995
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 7737שנוי יעוד לתחנת דלק, אפק21/08/1994
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 7761שנוי יעוד לתחנת דלק, ציקלון
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 7762קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 7844שנוי יעוד למגורים, אחיהוד18/12/1994
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 792 - צפוןתכ' מפורטת מס' 792 - כפר מסריך24/07/1969
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 7966שנוי ל- ג / 2315 , מזרעה
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 7969שרותי דרך, רגבה18/12/1994
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8020שנוי יעוד למכון רישוי לרכב חקלאי, אפק28/07/1996
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 8050שנוי יעוד לתחנת תידלוק, איילון01/09/1994
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 8051שנוי יעוד לתחנת תידלוק, גשר הזיו01/09/1994
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתג/ 8052שנוי יעוד לתחנת דלק, יסעור12/01/1995
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 812שמורת טבע נחל יחיעם15/02/1968
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 8127קיבוץ חניתה
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8138שנוי יעוד לשכונת מגורים, אפקה
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8167שנוי יעוד לתחנת דלק, אפק
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 818תכנית מפורטת מס' 818 גן לאומי ראש הנקרה23/05/1968
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 82בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 821מזרעה
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 826ערב אל עראמשה23/11/1967
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 8268שנוי יעוד לתחנת דלק, כברי
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 8274אזור תעשיה, כפר מסריק15/06/1995
צפוןמטה אשר, עכו, עין המפרץתוכניתג/ 8287כביש מס' ,4 קטע כר' נעמן - עין המפרץ, עכו מטה אשר07/07/2005
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8322מתקנים הנדסיים, אפק10/11/1997
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 8325שנוי יעוד לתחנת תידלוק, אפק - (גניזה)
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 8435שינוי יעוד לתעשיה שנוי ל - 4947 געתון. - (גניזה)
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 8436מחצבת כברי תוכנית שינוימ יעוד ותוכנית חיצוב
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 8438בנה ביתך לימן28/07/1996
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 8439שנוי יעוד לתחנת דלק, עין המפרץ07/09/1995
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 8478כביש גישה צפון, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 8484שינוי יעוד לשרותי דרך מזרעה - 0גניזה)
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 8512שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 8515שינוי יעוד מחקלאי לאזור מלאכה ומסחר, מזרעה
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 8524אזור תעשיה, כברי
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 8541שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, גוש 19964, חלקה 55 (חלקי) בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 8542שינוי יעוד מחקלאי לאזור תיירות ונופש, געתון
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 8598שנוי יעוד חלקה משטח חקלאי לאזור מסחר ומלאכה, מזרעה
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 8617ליעד שטחים למגורים, ערב אל ערמשה09/05/1996
צפוןמטה אשר, עמקהתוכניתג/ 8717שינוי יעוד - מושב עמקא.21/07/1996