תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 8832שנוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך תיירות ומסחר עין המפרץ23/11/2000
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 8851הרחבת שטח נחלה מס' 6 בגוש 19942, שינוי למתאר, נתיבהשיירה.26/02/1998
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 8854כביש מספר 4 מחלף שמרת.
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 8887שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתיירות ונופש, חוף יסף, שינוי למתאר.
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 8990שינוי יעוד משטח חקלאי לבית קברות, ערב אל ערמשה.
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 9016תחנת משנה "כברי"30/11/2004
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 902בית עלמין מושב בן עמי11/09/1969
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 9059מרחב תכנון מקומי, חבל אשר
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 9083התווית דרכים, יעוד שטחים למבני מגורים ושטחים ירוקים, שינוי למתאר, מושב אש
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 9084ביה"ס האזורי לתחבורה, קיבוץ אפק.
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 9096מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר.12/07/2000
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 9147שינוי חלקי לתכנית מתאר קיבוץ כברי.17/05/2001
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 9194שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח מגורים, שינוי למתאר, נתיב השיירה.21/08/1997
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 93הרחבת שטח בנין ערים -שבי ציון21/03/1946
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 9317הרחבת מושב בן עמי01/10/1998
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 9385הרחבה ופיתוח מחצבה קיימת - מחצבת הגליל.16/01/2003
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 9409אחוזת מזרעה - מקום קדוש בהאי, שינוי למתאר.03/06/2009
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 9508שינוי יעוד משטח חקלאי למרכז מסחרי ותחנת תידלוק מדרגה ג', שבי ציון
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 9517הגדלת אחוזי הבניה, שינוי לתכנית ג / 2914, שינוי למתאר, ראש הניקרה.
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 9578מכון טיהור אזורי לשפכים10/11/2002
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 970גשר הזיו17/11/1974
צפוןמטה אשר, כפר מסריקתוכניתג/ 9736תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ, כפר מסריק27/01/2005
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 9798שנוי יעוד משטח חקלאי ומחצבות לאתר ההטמנה, עברון15/02/2007
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 990 - צפוןשחזור קרב שיירת יחיעם24/07/1969
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 996בית עלמין חניתה28/05/1970
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 9989התווית רשת דרכים, שטחי ניקוז, שינוי יעוד מגורים מבני ציבור ושירותים - עין המ
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגליל, הגילבוע, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 9999מבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ במ/ 233שינוי לתכנית מפורטת מס' ג / 7966 - כפר מזרעה
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ בת/ 253מרכז תעשיות "אילון תבור"
צפוןמטה אשר, אשרתתוכניתג/ בת/ 77נחל אשרת - מחצבת אבן
צפוןמטה אשרבקשה ועדה מקומיתג'דידה 2006/ 0294שינוי יעוד של קומת קרקע ממגורים למסעדה
צפוןמטה אשרבקשה ועדה מקומיתג'דיידה 2006/ 0294שינוי יעוד של קומת קרקע ממגורים למסעדה
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתגנ/ 17016תכנון נחלה 37, מושב נתיב השיירה03/03/2009
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתחא/ מק/ 2000 / 1שינוי בקווי בנין, קיבוץ אפק27/09/2000
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתחא/ מק/ 2000/ 2איחוד וחלוקה מחדש, ושינוי בגובה מבנים, רגבה30/04/2001
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2000/ 3תיקון לשירותי דרך, מסחר, תיירות, עין המפרץ06/05/2001
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתחא/ מק/ 2001/ 1שינוי תקנוני בנושא קווי בנין בערב אל עראמה31/01/2002
צפוןמטה אשרתוכניתחא/ מק/ 2001/ 2איחוד וחלוקה, שינוי קו בנין, שבי ציון04/06/2002
צפוןמטה אשרתוכניתחא/ מק/ 2001/ 3איחוד וחלוקה מחדש וקווי בנין, ראש הניקרה27/11/2003
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2002/ 1העברת שטחי בניה מתיירות למסחר, עין המפרץ
צפוןמטה אשרתוכניתחא/ מק/ 2002/ 2פארק תעשיה, בר לב01/07/2003
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתחא/ מק/ 2002/ 4שינוי קווי בנין, קיבוץ אילון27/10/2003
צפוןמטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2002/ 5תחנת תידלוק ושרותי דרךף קיבוץ סער24/09/2003
צפוןמטה אשר, עמקהתוכניתחא/ מק/ 2003/ 1איחוד וחלוקה\ עמקא17/12/2003
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתחא/ מק/ 2003/ 2הגדלת שטח למבני ציבור, לוחמי הגיטאות03/02/2005
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתחא/ מק/ 2004/ 10הגדלת גובה מבנים, מזרעה07/05/2006
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתחא/ מק/ 2004/ 11איחו רפתות , מושב אחיהוד31/08/2006
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתחא/ מק/ 2004/ 14קביעת הוראות למבנה עזר ומחסן, גשר הזיו21/12/2005
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתחא/ מק/ 2004/ 15איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה, כברי07/06/2006
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתחא/ מק/ 2004/ 5שינוי קו בנין , רגבה21/12/2005
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתחא/ מק/ 2004/ 6שנוי הוראות תכנית ג/ 10300, ראש הנקרה19/06/2005
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתחא/ מק/ 2004/ 7שינוי קווי בנין ותכסית, אדמית31/10/2005
צפוןמטה אשרתוכניתחא/ מק/ 2004/ 9מפעל אבוקיסר, אזור תעשיה ברלב09/01/2005
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתחא/ מק/ 2005/ 1הקטנת קו בנין, שמרת19/02/2006
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתחא/ מק/ 2005/ 2איחוד וחלוקה בהסכמה, קיבוץ כברי13/06/2006
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתחא/ מק/ 2005/ 4שינוי קו בנין , אדמית30/01/2006
צפוןמטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2005/ 5שינוי גודל מגרש מינימלי, סער09/11/2006
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2005/ 6העברת שטחי בניה ממסחר ותיירות למסחר, עין המפרץ07/02/2006
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתחא/ מק/ 2005/ 7אחוד וחלוקה בהסכמה, קבוץ לוחמי הגטאות
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתחא/ מק/ 2005/ 9קביעת הוראות למבנה חניה ומחסן, קיבוץ אילון13/06/2006
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתחא/ מק/ 2006/ 1הגדלת מס' יח"ד באזור מגורים א', לוחמי הגטאות
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתחא/ מק/ 2006/ 3שינוי קווי בניין , קבוץ געתון
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2006/ 4שינוי 4 לשירותי דרך , מסחר ותיירות - עין המפרץ16/03/2008
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתחא/ מק/ 2006/ 5שינוי קווי בניין , גשר הזיו
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתחא/ מק/ 2006/ 6חוות לולים בקיבוץ עברון.12/11/2009
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתחא/ מק/ 2006/ 7הרחבת דרך , געתון
צפוןמטה אשר, יסעורתוכניתחא/ מק/ 2007/ 23הסדרת גדול מגרש מינימלי, קיבוץ יסעור09/09/2008
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתחא/ מק/ 2007/ 24מתחם למסחר ומוסדות , רגבה
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתחא/ מק/ 2007/ 25תכנית מפורטת -קיבוץ מצובה. שינוי לתוכניות:חא/ מק/ 2007/ 27, ג/ 1284030/05/2012
צפוןמטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2007/ 26שינוי קו בנין , אזור מגורים א', סער
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתחא/ מק/ 2007/ 27איחוד וחלוקה בהסכמה באאזור ההרחבה הקהילתית, מצובה
צפוןמטה אשרתוכניתחא/ מק/ 2007/ 33איחוד וחלוקה , אבן קיסר , פארק תעשיה בר לב
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתחא/ מק/ 2008/ 17איחוד וחלוקה, בית העמק13/01/2010
צפוןמטה אשרתוכניתחא/ מק/ 2008/ 5הקלה בקו בנין , שבי ציון
צפוןמטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2008/ 6איחוד וחלוקה בהסכמה, מתחמים 11,12, וחלקה מ- 9, אזור מגורים א', סער
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתחא/ מק/ 2009/ 20איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, אפק
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתחא/ מק/ 2009/ 21איחוד וחלוקה בהסכמה , נחל 38, נתיב השיירה
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתחא/ מק/ 2009/ 4איחוד וחלוקה ללא הסכמה, גן אירועים, אפק14/06/2010
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתחא/ מק/ 2009/ 7תחנת תידלוק, קיבוץ אילון
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתחא/ מק/ 2010/ 24איחוד וחלוקה בהסכמה, בית העמק
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתחא/ מק/ 2010/ 25תכנית מפורטת קיבוץ מצובה, שינוי לתכניות מס': חא/ מק/ 2007/ 27, ג/ 12840
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2010/ 3איחוד וחלוקה והרחבת דרך , שינוי קו בנין, מראה המפרץ, עין המפרץ06/09/2012
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתחא/ מק/ 2010/ 9איחוד וחלוקה - החלפת שטחים, געתון16/01/2012
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתחא/ מק/ 2011/ 19הגדלת שטח לבנייני ציבור, מזרעה
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתחא/ מק/ 2011/ 31איחוד וחלוקה בהסכמה נחלה 42 - נתיב השיירה
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתחא/ מק/ 3874/ 1תחנת תידלוק ושרותי דרך, קיבוץ כברי
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתחא/ מק/ 4359תחנת תידלוק ושרותי דרך, בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתחא/ מק/ 7844/ 1שינוי תכנית ג / 7844 בהתאם לסעיף 62א(א)(5), לחוק התכנון, מושב אחיהוד
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתחא/ מק/ 8541/ 1שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתחא/ מק/ 9317/ 1הרחבת מושב בן עמי- שינוי בינוי- שינוי לתכנית מס' ג / 9317 - הרחבת מושב בן עמי
צפוןמטה אשר, חניתהבקשה ועדה מקומיתחאש/ 20050090הקמת מתקן תקשורת ע"ש חברת פלאפון.
צפוןמטה אשרבקשה ועדה מקומיתחאש/ 20060422בקשה להקמת אתר תקשורת על אדמות כברי מזרחית לבית חולים נהריה.
צפוןמטה אשרבקשה ועדה מקומיתחאש/ 20060521תוספת עלית גג פרגולה ושיפוץ הבניין הקיים
צפוןמטה אשר, אחיהודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחב/ 02/ 28/ 2בקשה להקמת סככה חקלאית למיון תוצרת חקלאית
צפוןמטה אשרישות כלליתחצ/ 206171הרשאה לביצוע קו חשמל
צפוןמטה אשר, כלילבקשה ועדה מקומיתכליל 2007/ 0497לגיטימציה לבניין קיים
צפוןמטה אשר, לימןבקשה ועדה מקומיתלימן 2007/ 0138הקמת מחלבה תיירותית כשימוש חורג של אורווה קיימת וסככה חקלאית קיימת
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתמא/ מח/ 9278שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים. מזרעה.
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתמא/ מח/ 9316שנוי יעוד משטח חקלאי, לבית קברות, נתיב השירה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתמא/ מח/ 9320שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים, מזרח מזרעה. שינוי למתאר.