תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתמא/ מח/ 9321שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחרי. שינוי למתאר, כפר מזרעה.
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילנושאמחוז-צפוןנושא כללי
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילנושאמחוז-צפון(3)מערכת הביוב
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתמט/ מק/ 5346/ 1ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב קיים ופיתוח בעתיד,ביטול דרכי
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתמש"צ/ 92בוסתן הגליל, אדמות חקלאיות09/05/2001
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתמשצ/ 37תכנית מפורטת מס' משצ/3702/07/1989
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתמשצ/ 96תכנית ל צרכי רישום, עין המפרץ04/12/2003
צפוןמטה אשר, נס עמיםישות כלליתעתמ/ 08/ 378נס עמים נגד ועדה מחוזית לתו"ב צפון, לוחמי הגטאות, וכו'
צפוןמטה אשר, כלילישות כלליתעתמ/ 08/ 491בני אלבז נגד הועדה לנושאים תכנוניים עקרונים של המועצה הארצית
צפוןמטה אשרישות כלליתעתמ/ 09/ 07/ 9941למון ביץ נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןמטה אשרישות כלליתעתמ/ 09/ 1958למון ביץ נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןמטה אשר, לימןישות כלליתעתמ/ 09/ 802205ורצברגר שרה נגד ועדה מחוזית צפון, ו. מקומית חבל אשר וכו'
צפוןמטה אשר, רגבהישות כלליתעתמ/ 09/ 918704רגבה נכסים נגד ועדה מחוזית צפון,
צפוןמטה אשרישות כלליתעתמ/ חי/ 07/ 4178מוא"ז מטה אשר נגד מועצה ארצית, עירית נהריה, ועדה מחוזית צפון
צפוןמטה אשרישות כלליתעתמ/ חי/ 07/ 4179ועד מקומי נתיב השירה, שיח דנון, אשרת, בית העמק, נגד עירית נהריה ומועצה הארצית
צפוןמטה אשר, נתיב השירהישות כלליתעתמ/ נצ/ 3439/ 06עירית נהריה נגד מועצה ארצית מוא"ז מטה אשר, ועד מחוזית צפון
צפוןמטה אשר, חניתהישות כלליתש/ 30/ 24/ Aשמורת טבע חניתה מתוקף תוכנית ג/ 1990
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, עכוישות כלליתש/ 4/ 24שמורת טבע נחל כזיב מתוקף תוכניות ג/ 848, ג/ 883, ג/ 884, ג/ 969
צפוןמטה אשרישות כלליתש/ 52/ 24שמורת טבע חוף ראש הנקרה מתוקף תוכנית ג/ 3043
צפוןמטה אשרישות כלליתש/ צפ/ ג/ 12659שמורת טבע נחל בצת הרחבה
צפוןמטה אשרישות כלליתש/ צפ/ ג/ 13225שמורת טבע חניתה (תיקון)
צפוןמטה אשרישות כלליתש/ צפ/ ג/ 13225/ א'שמורת טבע רכס ראש הנקרה הרחבה
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 19/ 4תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין - שינוי מס' 4 - שינוי בהוראות התכנית
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 22/ 4תכנית מתאר ארצית ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות21/07/2008
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 31/ א/ 7תכנית מתאר ארצית מפורטת לדרך מס' 6 ממחלף יוקנעם עד מחלף תל קשיש22/11/2011
צפוןמטה אשר, חצרות יסףתוכניתתמא/ 33/ אתכנית מתאר ארצית 33 שינוי א- מגורונים חצרות יוסף26/01/1999
צפון, תל-אביבאור יהודה-אזור, אצבע הגליל, בית שאן, בני ברק, בקעת בית הכרם, בת ים, גבעות אלונים, גבעתיים, גולן, גלילית מחוז צפון, גלילית מחוז תל אביב, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, הרצליה, חולון, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית אונו, קרית שמונה, רמת גן, רמת השרון, שפלת הגליל, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 37/ 1תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת הגז הטבעי שינוי מס' 117/10/2012
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 37/ ב/ 6תכנית מתאר ארצית לחיבור אזור תעשייה רמת גבריאל למערכת הקו הטבעי (מפעל נילית)
צפוןמטה אשר, אשרתתוכניתתממ/ 2/ 21תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 21-אשרת הרחבת שטח יישוב06/11/2001
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתתממ/ 2/ 39תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 39 - הרחבת הישוב אלמזרעה10/06/2004
צפוןמטה אשר, עראמשהתוכניתתממ/ 2/ 50תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 50 - ערב אל ערמשה28/02/2006
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, אבו סנאן, כלילתוכניתתממ/ 2/ 53תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 53 - הגדלת הישוב כליל06/04/2009
צפוןמטה אשר, אשרתתוכניתתרשצ/ 1/ 1256/ 2רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד1964- אשרת
צפוןבקעת בית הכרם, מטה אשר, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתתתל/ 12/ במסילת עכו-כרמיאל באזור גבעת אחיהוד17/10/2012
צפוןבקעת בית הכרם, גלילית מחוז צפון, הגליל המרכזי, כרמיאל, מטה אשר, משגב, עכו, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתתתל/ 17כביש 85
צפוןבקעת בית הכרם, כרמיאל, מטה אשר, משגבתוכניתתתל/ 17/ אתתל 17 א' כביש 85 - מחלפים 702 , 784
צפוןבקעת בית הכרם, גלילית מחוז צפון, כרמיאל, מטה אשר, משגב, עכותוכניתתתל/ 2/ 12קו עכו כרמיאל18/12/2006