תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 17056שינוי ממגורים א' לאכסון תיירותי ומגורים, גדעונה10/07/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 17060אזור תיירות, חפציבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 1709שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיתי -מחצבת בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אביטלתוכניתג/ 17120חוות לולים ומבנה לאריזת ירקות, אביטל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 17133הרחבת מחצבת בזלת, בית אלפא04/11/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 17167חוות לולים מצפון לכפר יחזקאל05/01/2012
צפוןהגלבוע, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17251נחל חרוד מערב
צפוןהגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתג/ 17287יער הגלבוע , גלבוע
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 17481תיירות בחפציבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 17510הגדלת מגורים בנחלה, מושב ברק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 17511לגיטימציה ללול קיים, כפר יחזקאל14/06/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ 17557תכנית מפורטת לאזור המגורים והקהילה, תל - יוסף
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 17560תכנית הרחבה, חפציבה03/09/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 1759קבוץ גבע29/11/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 17685שנוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים ואזור משולב מגורים, מבני ציבור ושצ"פ, טייבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מיטבתוכניתג/ 17785שנוי יעוד מחקלאי למבני משק, מיטב05/08/2010
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מלאהתוכניתג/ 17788הרחבה מלאה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 17815שנוי יעוד מחקלאי למגורים, טייבה העמק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 17858תכנית מפורטת כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ 17859תוספת יח"ד אירוח באזור מגורים א', גן נר07/11/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 17980שנוי בזכויות הבניה, טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 17981הרחבת שטח למגורים, דרום טייבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 17983שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב', טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ 18045הרחבה קהילתית, תל יוסף
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 18133מפעל התפלת מים מליחים משולב באגירה שאובה בגלבוע
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 1815שנוי לתכנית מס' 532 , מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 18213חוות לולים, מושב מגן שאול
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 18400שינוי יעוד קרקע חקלאית למבנה משק, אורוה, צימרים, ברק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 18405חוות לולים, רם און06/08/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ 18456קיבוץ עין חרוד מאוחד
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 1848מחצבת בית אלפא02/09/1976
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 18520תחנת שאיבה - מסעף חרוד21/05/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 18551קיבוץ בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 1859מחצבת צמיתות בחפציבה13/12/1979
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 18652גן לאומי מעין חרוד
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 18741תכנית מתאר קיבוץ - בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 18763קביעת הוראות חדשות בנחלה 51, מושב דבורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 18822שינוי יעוד מקרקע חקלאית למבני משק - אורווה וצימרים, מושב ברק
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 18874גן לאמי, מעיין חרוד
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ 18921תכנית מתאר מפורטת - תל יוסף
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 18968שינויים בנושא מגורים ונחלות - כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 1902מחצבת בזלת -בית אלפא11/02/1982
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 1903מחצבה -רמת צבי23/02/1984
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 19047שנוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי - תחנת שאיבה, חפציבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 19048שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי - תחנת שאיבה, מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 19049גן לאומי מעיין חרוד
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 19156חוות לולים, מגן שאול05/01/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 19234שכונה צפונית - צנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אביטלתוכניתג/ 19262הרחבת הישוב אביטל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 19313טייבה זועבייה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 19331חוות לולים ברם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 19406קיבוץ גבע
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 19468שינוי יעוד מגורים בנחלה ויעוד חקלאי ליעוד מגורים לאירוח כפרי -כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מיטבתוכניתג/ 19582משק לולים - מיטב
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 19782הרחבת שטחי הבניה ביעוד ספורט ונופש
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ 19855פל"ח בישובי גוש חבר-אדירים, ברק ודבורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 19951הרחבת לולים מושב ברק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 202עין חרוד23/12/1954
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ 20235תוספת פל"ח בישובי גוש אומן(ניר יפה, מלאה וגדיש), גלבוע
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 20238שינוי זכויות בנייה בחוות לולים מושב רם - און.
צפוןבית שאן, הגלבוע, יזרעאלים, עמק המעיינות, הגילבוע, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 20259דרך מס' 71 קטע מרחביה עד בית שאן
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ 20279מרכז אומן - הרחבה חבל תענך
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ 203עין חרוד הקיבוץ המאוחד
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 2059מושב רמת צבי10/09/1981
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 2188שנוי ותוספת ל- 864 , בית אלפא04/01/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 2402שנוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים -טייבה11/09/1977
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 2465קבוץ יזראעל17/11/1977
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 251קב'גבע30/05/1963
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 2542כפר נעורה16/10/1980
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 2543שנוי יעוד מחקלאי לספורט -מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 2548מגן שאול18/10/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 2552חלוקת שטחים -טייבה22/02/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 263גדעונה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 2698כפר טמרה13/12/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 2832מושב מולדת
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ 2858מחצבת בזלת בנורית
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 2877מרכז מושב רמת צבי - (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 2886חלוק מגרשים -מוקיבלה18/10/1979
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 2887יעוד שטח לבית קברות, מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבועישות כלליתג/ 29/ 23גן לאומי עתיקות בית אלפא (חפצי בה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 2963כפר מוקבליה04/09/1980
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 3053שינוי יעוד למגורים - טייבה13/10/1983
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 3203קבוץ גבע01/10/1981
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 33יזרעאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 3457חלוקת מגרשים לבניה - סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 3514מרכז מגן שאול
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהתוכניתג/ 3726שנוי יעוד למגורים, דבוריה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 3886קבוץ עין חרוד30/10/1986
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 3990שכון עובדים אזורי כפר גדעונה31/03/1987
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 4092חלוקת מגרשים מחדש, גבע18/11/1982
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 425עין חרוד אחוד30/05/1963
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מלאהתוכניתג/ 4286חלוקת מגרשים מחדש באדמות מלאה, ניר יפה וגדיש05/01/1984
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 4322חלוקה מחדש בעין חרוד23/01/1986
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 4393הרחבת מחצבת בית אלפא15/03/1996
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 4508חלוקת מגרשים מחדש23/01/1986
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 457 - צפוןת.ב.ע. 457 - בית אלפא28/12/1964
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 4639שינוי ייעוד מבית קברות למגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 4785שנוי יעוד למגורים, טייבה31/03/1986
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 4806מושב שתופי מולדת30/11/1987
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 486 - צפוןתחום בנייה נאעורה08/12/1966