תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 103ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ שטח , איחוד וחלוקה , רם און09/11/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ גל/ מק/ 104התאמת עתודות קרקע לבינוי קיים, גבע18/08/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 105החלפת שטחים ללא שינוי בגודלם, רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ גל/ מק/ 106ניוד שטחים ללא הגדלת סה"כ עתודות, עין חרוד איחוד09/09/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ גל/ מק/ 107שינוי קו בנין, מולדת29/07/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ גל/ מק/ 110תוכנית ג/ גל/ מק/ 11029/07/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ גל/ מק/ 111החלפת שטחים , פארק תעשיה , מבואות גלבוע29/07/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 112תכנית חלוקה ללא הסכמה, טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 113שינוי מתחמי תכנון ואיחוד וחלוקה, טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ גל/ מק/ 114שינויתוואי דרך מאושרת חלוקה למגרשים ושינוי קו בנין, מגן שאול26/07/2010
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 115ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ שטח, גן נר18/03/2010
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 116איחוד וחלוקה של מגרשים, רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ גל/ מק/ 117שינוי חלוקת מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של ייעודי קרקע - מגן שאול
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 119איחוד וחלוקה, ,מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 124איחוד וחלוקה למגרשים ,, מוקבליה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ גל/ מק/ 125ניוד שטחים ללא הגדלה של סה"כ עתודות קרקע, עין חרוד איחוד04/08/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מלאהתוכניתג/ גל/ מק/ 130פיצול נחלה 21 - מושב מליאה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 131שינוי בקווי בנייה - טייבה העמק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 135תכנית חלוקה בהסכמה, טמרה12/09/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 143שבו-מגורים, גן נר18/03/2010
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 146שינוי גאומטרי של שטח מגורים פל"ח - רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 15שינוי בקו בנין, מוקבילה13/05/2004
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ גל/ מק/ 150שינוי תכנית בינוי , שער הגלבוע
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ גל/ מק/ 156איחוד וחלוקה ללא הסכמה, נעורה11/12/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 157איחוד וחלוקה ללא הסכמה, מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 168החלפת שטחים על ידי איחוד וחלוקה, אזור תעשיה רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ גל/ מק/ 170ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ בשטח , בית השיטה11/12/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 171שינוי גיאומטרי של שטח המגורים והחקלאי המיוחד (פל"ח) ושינוי קו בניין - רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 173שינוי קוי בניין למגורים קיימים - נחלה 140 - כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ גל/ מק/ 175נחלה 87- ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ שטח, מגן שאול
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 176שינוי קווי בניין - טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ גל/ מק/ 177הרחבה קהילתית שלב ג' שינוי קווי בניין-בית השיטה22/02/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהתוכניתג/ גל/ מק/ 179תכנית חלוקה - ניר יפה30/05/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ גל/ מק/ 18יעוד שטחים למפעלים אזוריים, גלבוע29/07/2009
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 180שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי, גן נר08/08/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ גל/ מק/ 181החלפת שטחים במרכז אומן
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ גל/ מק/ 182קיבוץ בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ גל/ מק/ 184ניוד שטחים בל שינוי סה"כ , מרכז אזורי כפרי חבר20/11/2012
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 185שינוי קווי בניין אזור תעשייה רם און06/09/2012
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ גל/ מק/ 188שינוי גיאומטרי והנחיות בינוי במגרש למלונאות ונופש והגדלת שצ"פ-הגלבוע
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 20שינוי קו בנין, מרכז אזרחי, מוקבילה06/04/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 22בית ספר יסודבית ספר יסודי, מוקיבלה14/03/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 23שינוי קו בנין קדמי, רם און07/07/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 24שינוי קו בנין, מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 25שינוי קו בנין , כפר יחזקאל08/12/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 26שינוי בקו בנין, מוקבליה11/04/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהתוכניתג/ גל/ מק/ 27שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, ניר יפה08/09/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 28שינוי קו בנין, תמרה12/12/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 3תוכנית ג/ גל/ מק/ 308/12/1998
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ גל/ מק/ 30איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך התאמת שטחים, למסחר, חניה ושטח פרטי פתוח משולב בחניה12/06/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ גל/ מק/ 32אזור תעשיה חבר - מצפון לגוש אומן02/07/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ גל/ מק/ 33שינוי תוואי דרך, עין חרוד מאוחד11/04/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 34שינוי בקו בנין, , מוקבילה24/03/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהתוכניתג/ גל/ מק/ 35תחנת תידלוק, ניר יפה10/01/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ גל/ מק/ 36הקלה בקווי בנין, כפר נעורה12/06/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, פרזוןתוכניתג/ גל/ מק/ 37שינוי יעוד למגורים, פרזון
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 39שינוי קו בנין קדמי, טייבה09/11/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 40שינוי קו בניין , מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 41שינוי קו בנין, טייבה13/06/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 43חלוקת מתחם אזור מלאכה ותעשיה, רם און09/01/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 44שינוי קו בנין ותכסית , מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 48חלוקה מחדש, כפר יחזקאל17/12/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ גל/ מק/ 49תוכנית ג/ גל/ מק/ 49
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 50איחוד וחלוקה , מפעל פולירם, מושב רם און09/01/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 51שינוי קו בנין, אחוזי בניה לכיסויתכסית, מוקיבלה07/07/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ גל/ מק/ 52תיקון בהתווית דרך ומיקום מחסנים במגרשי מגורים, מולדת12/06/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 53שינוי בקו בנין, מקיבלה24/03/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 54שינוי הוראות בניה , ( מתן ליגיטמציה לבניה קיימת), מוקבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 56שינוי קו בנין, מוקבלה24/03/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 57שינוי קו בנין24/03/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 58שינוי קו בנין, מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ גל/ מק/ 59מתן לגיטימציה לבניה קיימת, סנדלה07/02/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ גל/ מק/ 60שינוי קו בנין, גדעונה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ גל/ מק/ 61שינוי קו בנין קדמי, סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ גל/ מק/ 62שינוי קו בנין קדמי, נעורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ גל/ מק/ 63שינוי קו בנין קדמי, נעורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ גל/ מק/ 64שינוי קו בנין, מחלבת תל יוסף11/04/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 65שינוי קו בנין, מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 66איחוד וחלוקה בהסכמה, כפר יחזקאל24/03/2004
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ גל/ מק/ 73איחוד וחלוקת שכונת בנים, בית אלפא22/08/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 75חלוקה ואיחוד מגרשים, שינוי קו בנין, טייבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ גל/ מק/ 76שינוי קו בנין, בית השיטה16/05/2006
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ גל/ מק/ 77שינוי קווי בניין , סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ גל/ מק/ 79איחוד וחלוקה והסטת תוואי דרך, תל יוסף15/03/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ גל/ מק/ 80שינוי קו בניין , נעורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 82תוכנית ג/ גל/ מק/ 82
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 83שינוי קו בנין , מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 84שינוי קו בניין , טייבה11/12/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ גל/ מק/ 85איחוד מגרשים , גדעונה24/06/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 86שינוי קו בנין , טייבה העמק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ גל/ מק/ 86/שינוי קו בנין, טייבה העמק
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 87שינוי קו בניין , מוקיבלה11/09/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ גל/ מק/ 89איחוד וחלוקה באזור תעשיה , עין חרוד מאוחד28/05/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 91שינוי ייעוד משצ"פ למבנה ציבור , כפר יחזקאל05/07/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ גל/ מק/ 92שינוי קו בניין - מפעל ריקור , עין חרוד איחוד
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 93תכנית חלוקה למגרשים בהסכמה מדרום לטמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ גל/ מק/ 94שינוי קו בניין , גבע28/05/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 95איחוד וחלוקה , כפר יחזקאל11/09/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 96שינוי הוראות בינוי מאושרות, מבני ציבור, גן נר28/05/2008
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ גל/ מק/ 98תכנית בינוי - תכנית מקומית ברמה מפורטת25/11/2008