תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 11508כישור - הרחבה, מתאר 1
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 11568הרחבת מגורים, לבון, מתאר 1
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתג/ 11712מעלה צביה 199923/09/2004
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 11713מורשת03/07/2003
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 11882אזור תעשיה מנוף
צפוןמשגבתוכניתג/ 11891שכונת עוובדה, גבעת מכמן מערב
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 11971מדרשת כישורית22/03/2004
צפוןבקעת בית הכרם, מרום הגליל, משגבתוכניתג/ 12044שמורת טבע מתלול צורים14/09/2009
צפוןמשגבתוכניתג/ 12070נופי הגליל, חרשים
צפוןמשגבתוכניתג/ 12076גן לאומי נחל צלמון - שינוי לתקנון01/04/2004
צפוןמשגבתוכניתג/ 12150קידוח שגב 123/01/2003
צפוןמשגבתוכניתג/ 12187תחנת דלק, שרותי דרך ואולם שמחות ליד עילבון
צפוןלב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 12314שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בנייני ציבור18/03/2003
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 12369מבני ציבור, שצ"פ ומגורים בשכונת מריסאת מזרח, סאלמה16/06/2003
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 12371צורית-גילון, תשריט גבול משוער לפרסום 77, 78
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 12373מנוף שלב ה' - תיקון תקנון, שינוי לג/ 861812/09/2002
צפוןמשגב, דמאידהתוכניתג/ 12413שנוי תוואי כביש מס' 7.
צפוןמשגב, שורשיםתוכניתג/ 12433מגד כרמים 1 + 2
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 12442מושב יעד, תכנית הרחבה07/07/2005
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 12481הרחבת דרך 804
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 12483שינוי לג/במ/23421/08/2002
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 12484מרכז הר שכניה10/07/2003
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 12487יובלים18/02/2004
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 12575צורית - שינוי לג/ במ/ 127 וג/ 535724/04/2006
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 12576שינוי לתכנית ג/ 8384 לבון מכללה וגני תעשיה20/10/2003
צפוןמשגבתוכניתג/ 12654קידוח חילזון 1
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 12688מכמנים איחוד וחלוקת מגרשים
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 12712לבון תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש14/12/2004
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 12713כביש גישה לתובל ופלך
צפוןמשגבתוכניתג/ 12747אתר טיפול בפסולת, ואדי כאבול
צפוןמשגבתוכניתג/ 12845שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד - לול פטם
צפוןמטה אשר, משגבתוכניתג/ 12855פארק תעשיה בר-לב
צפוןמשגבתוכניתג/ 12866בריכת יבור27/01/2005
צפוןמשגבתוכניתג/ 12867קידוח חזון 4
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 12878אבטליון מבנן דרומי
צפוןבקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, מטה אשר, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 12966הסדרת גבולות ושימושים, יער אחיהוד18/11/2008
צפוןמשגבתוכניתג/ 12972תכנית להרחבת מגרש 204/2 שינוי לתכנית ג/ בת/ 214
צפוןמשגב, גילון, צוריתתוכניתג/ 13077מתחם הישוב הזמני - צורית
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 13146הרחבת הישוב יודפת - ג', שינוי לג/10338 שבתוקף
צפוןמשגבתוכניתג/ 13160קידוח בירווה 3
צפוןמשגב, דמאידהתוכניתג/ 13169שינוי לג/במ/221 המאושרת
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 13198שינוי לתכנית ג/ 5357, צורית-גילון
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 13278הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 985731/08/2005
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 13346הוספת תכלית לבניית בריכה23/09/2004
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 13482הקמת בית עלמין לישוב סכנין, בשטח שיפוט מוניציפלי מועצה אזורית משגב
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 13488עצמון (שגב) הפסגה
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 13494שינוי מס' 30 לתמ"מ 2 - לבון
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 13495הגדלת אחוזי בניה, צומת יובלים
צפוןמשגבתוכניתג/ 13496שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, לולים, מוא"ז משגב
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 13545לבון - שינוי לג/במ/14602/02/2004
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 13548הרחבת הישוב קורנית27/11/2007
צפוןכרמיאל, משגבתוכניתג/ 13559שמורת טבע , נחל חלזון
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתג/ 13668שינוי לתכנית מתאר חוסניה ג/10619
צפוןמשגבתוכניתג/ 13672שינוי למתאר כמאנה ג/ 9378, בטול חלק מרחבת חניה
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתג/ 13765כמאנה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 13766שינוי לתכנית מתאר ג/ 6931 המאושרת07/01/2010
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 13769שנוי לתכנית ג/ 6931 , מאושרת - סלאמה03/06/2009
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 13770תשריט גבול משוער לתכנית מתאר (בהכנה), סלמה
צפוןהגליל המרכזי, משגב, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13833תכנון צומת על דרך ראשית 70 בצומת הכניסה הצפון-מזרחית לג'דיידה מכר:19/03/2006
צפוןמשגבתוכניתג/ 13887שינוי יעוד מחקלאי לתיירות, צימרים בארוח בדואי, חוסניה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 13914תכנית מתאר מקומית כפר סאלמה
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 13969ת.ר.ש.צ. 1/1179/2 - קורנית
צפוןמשגבתוכניתג/ 14045גן לאומי נחל צלמון
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 14061שינוי לתכניות ג/3805, ג/ 9069, ג/ 9228 - עצמון29/03/2007
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 14085תכנית מתאר מנוף
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14093תכנית מתאר ביר אל מכסור
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 14108שינוי לתכנית ג/ 5900 וביטול תכנית ג/ 3223 ברקפת:29/12/2005
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 14117שכניה22/03/2007
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14179שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, לול פטם, צפונית לכישור
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14180אזור צפוני, שינוי לג/ 3304, כישור
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14181אזור הכניסה , שינוי לג/ 3304, כישור
צפוןמשגבתוכניתג/ 14182הסדרת דרך גישה לחלקה 11 ושינוי יעוד מחקלאי-אזור תעשיה תרדיון:31/08/2005
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 14183כישור אזור דרומי ,שינוי לג/ 3304, כישור
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 14193הרחבת רקפת, שינוי לג/ במ/ 131, ג/6087, ג/5900
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 14274שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' - סאלמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 14276שינוי יעוד מחקלאי למגורים-סאלמה
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 14402מנוף שלב ז' -30/12/2004
צפוןבקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, משגב, ירכא, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14435מתחם יער תפן15/02/2012
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 14442תוספת זכויות בניה במגרש 59724/07/2005
צפוןמטה אשר, משגבתוכניתג/ 14452הרחבת מגרש 204/2 שנוי לתכנית ג/במ/214
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 14453שנוי לג/במ/234 המאושרת מצפה אבי"ב
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 14454מכמנים הסדרה א
צפוןמשגב, אשבלתוכניתג/ 14601תכנית מתאר מקומית-אשבל19/06/2006
צפוןמשגב, אשבלתוכניתג/ 14603בית ספר דו לשוני נח"ל אשבל
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 14625שנוי לתכנית מפורטת ג/ במ/127, צורית
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 14700הרחבת שטח בית ספר והתווית דרך, סכנין09/07/2006
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתג/ 14728שינוי והשלמה לתכנית מתאר מקומית מספר ג/ 6540 , הוראות למתקני מים בשטחים חקלאים
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 14827הרחבת אזור תעשיה סכנין-שינוי מחקלאי לתעשיה ומלאכה ,צפון מזרח סכנין
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 14830הגדלת זכויות בניה למגורים במגרש 797, יודפת26/12/2007
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 14932יודפת - שנוי לתכנית ג/ 10338 המואשרת.04/11/2009
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 14933שינוי יעוד מחקלאי למבני משק, חוות חקלאית יודפת
צפוןמשגבתוכניתג/ 14977שינוי למתאר כמאנה ג/9378, בטול חלק מרחבת חנייה, כמאנה
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 15025תכנית חלוקה - חאלד סוואעד
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 15026תכנית איחוד וחלוקה - מכמנים
צפוןמשגבתוכניתג/ 15033שמורת טבע, הר כמון08/02/2010
צפוןבקעת בית הכרם, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 15055שינוי יעוד מקחלאי לחקלאי מיוחד, דיר אל אסד
צפוןמשגב, שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15056שמורת טבע הר שכניה, ומערת שכניה
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 15059תוספת זכויות בניה במגרש 32, לבון09/07/2006
צפוןהגליל המזרחי, משגבתוכניתג/ 15099שמורת טבע הר עצמון
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 15101תכנית הסדרת שמושי קרקע מכמנים - חאלד סועאד27/03/2006