תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 15209שינוי תכליות במגרש 15, מכמנים21/05/2007
צפוןבקעת בית הכרם, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, משגב, דיר אל-אסד, יאנוח-ג'ת, כסרא-סמיע, מג'ד אל כרום, מגדל תפן, מעלה יוסף, נחף, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 15214מתחם יער , פקיעין
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתג/ 15269שיכון צבורי מס' 2/1/1180 בישוב מעלה צביה
צפוןגבעות אלונים, הגליל המרכזי, לב הגליל, משגב, דיר חנא, כאוכב אבו אל-היג'א, כפר מנדא, עראבהתוכניתג/ 15320מתחם יער הר אחים- עצמון
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתג/ 15335איחוד וחלוקה והגדלת שטחים לצרכי ציבור, מעלה צביה
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 15350קביעת הוראות חדשות בשטח התכנית, לבון
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 15440מתקן הנדסי, סלאמה20/03/2008
צפוןמטה אשר, משגב, שפלת הגליל, כאבול, שעבתוכניתג/ 15452יער שגב
צפוןגבעות אלונים, משגב, שפלת הגליל, כפר מנדא, תמרהתוכניתג/ 15453יער שכניה14/06/2012
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 15633שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים, סכנין
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 15635שינוי לתכנית ג/ 6931, קטע דרך 23, סלאמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 15672תכנית מתאר כפר סלאמה
צפוןמשגב, דמאידהתוכניתג/ 15708שינוי לתכנית מפורטת ג/במ/ 221 המאושרת דמיידה13/03/2012
צפוןמשגבתוכניתג/ 15782תכנית מתאר ערב אל נעים19/11/2012
צפוןלב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 15799בית עלמין, עראבה
צפוןמשגב, הרריתתוכניתג/ 15839שינוי בזכויות הבניה במגרש 68,שינוי לתכנית ג/במ/ 29-הררית
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 15840שנוי לתכנית מאושרת ג/ במ/ 217 ,כמון20/02/2008
צפוןבקעת בית הכרם, משגב, דיר אל-אסדתוכניתג/ 15987בית עלמין צפוני אל שג'ור, שכ' דייר אל אסד20/03/2008
צפוןמטה אשר, משגב, שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16001תכנית מתאר, כאבול
צפוןלב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 16024בית עלמין דרום מזרח לעראבה26/11/2009
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 16068שינוי לתכנית ג/ 3333 המאושרת, קבוץ מורן
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 16069שנוי לתכנית ג/ 3333 , גוש 18856 , קבוץ מורן
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, שפלת הגליל, אעבלין, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאל, שפרעם, תמרהתוכניתג/ 16130יער שפרעם
צפוןגבעות אלונים, משגב, ביר אל-מכסור, שפרעםתוכניתג/ 16242מחצבת חנתון
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 16248שינוי יעוד לחקלאי משולב באירוח, מכמנים18/11/2008
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 16385מתחם הישוב הזמני, צורית16/09/2010
צפוןגלילית מחוז צפון, משגב, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, הר חלוץ, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 16390הרחבת הר חלוץ12/05/2009
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 16551תוספת זכויות בניה ושינוי קו בנין במגרש 18, לבון11/11/2008
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 16646מתקן הנדסי מזרחי, סלמה24/03/2010
צפוןמשגבתוכניתג/ 16717תחנת תדלוק, צומת יובלים
צפוןמשגבתוכניתג/ 16762שמורת טבע , נחל חילזון
צפוןגבעות אלונים, משגב, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 16779שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית מיוחדת, כאוכב
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 16780כלבית כישורית, כישורית05/03/2009
צפוןמשגבתוכניתג/ 16781הרחבת צומת הררית - יחד, כישרית
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 16800הרחבת היישוב לבון
צפוןמשגבתוכניתג/ 16818שמורת טבע נחל חילזון
צפוןמשגבתוכניתג/ 16861תכנית מתאר למקבצי הכאמנות, כמאנה
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 1687גבעת מכמנים03/11/1977
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 16915שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ,שצ"פ,בנייני ציבור ,מתקנים הנדסיים ודרכים-22/08/2012
צפוןמשגבתוכניתג/ 16968תכנית מתאר כמאנה (ג/ 13765)
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 16981הסדרי תנועה תחנת דלק אלון , צומת יובלים
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 17024בית ספר עודד, יודפת
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 17029תכנית תקנונית לקביעת הוראות בניה, קבוץ כישור13/10/2009
צפוןמשגבתוכניתג/ 17032איחוד וחלוקת מגרשים, איזור תעשיה בר-לב
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 17096שינוי לתכנית ג/ 3333, קבוץ מורן
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 17259בית ספר עודד, יודפת06/07/2009
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 17261תכנית מתאר - קיבוץ כישור
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 17284תכנית מתאר לוטם21/06/2010
צפוןמשגבתוכניתג/ 17306אתר טיפול בפסולת - ואדי כבול, מוא"ז משגב
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17343הקמת בית קברות, סכנין
צפוןמשגבתוכניתג/ 17344תכנית להקטנת גודל מגרש מינימלי והרחבת דרך מאושרת, אזור תעשיה תרדיון
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17402שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' דרום מזרח, סחנין
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 17403הרחבת רקפת29/08/2010
צפוןמשגבתוכניתג/ 17410שינוי יעוד מחקלאי למגורים ודרכים, סחנין
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 17487תכנית מתאר קיבוץ תובל
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 17509שינוי יעודי למגורים ותוספת יחידות דיור
צפוןמשגב, שפלת הגליל, כאבול, תמרהתוכניתג/ 17565מחצבת נשר, טמרה26/09/2011
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתג/ 17594לגיטימציה למבנים קיימים, חוסנייה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 17623יעוד שטח למבני ציבור, כפר סלאמה08/02/2010
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17642תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב'. ש.צ.פ, ודרכים בסכנין.
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17652תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי למגוריפ ב',ש.צ.פ, ודרכים
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17738שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' דרום מזרח סכנין22/07/2009
צפוןמשגבתוכניתג/ 17822בית עלמין דרומי, סכנין15/02/2012
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 17824תכנית מתאר תובל14/06/2011
צפוןלב הגליל, משגב, הרריתתוכניתג/ 17838תוכנית מתאר הררית - יחד22/08/2012
צפוןמשגבתוכניתג/ 17898חוות רום, הר כמון
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 17924מצפה אביב - שכונה ו' .08/07/2010
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתג/ 18001מתקן הנדסי, חוסניה22/12/2011
צפוןמשגבתוכניתג/ 18264חוות זלדשטיין - הר השאבי
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 18317השלמת יחידות דיור- יעד14/06/2012
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 18342הרחבת הישוב כמון
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 18384תכנית הרחבה - מנוף01/12/2011
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 18420הרחבה - אשחר21/05/2012
צפוןמשגבתוכניתג/ 18521קדוח בר לב
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 18547שנוי יעוד למגורים ב' ושצ"פ במגרש 7/2, חלוקה והקטנת גודל מגרש, סלאמה
צפוןמשגבתוכניתג/ 18559מרכז כישורית
צפוןמשגבתוכניתג/ 18696אתר טיפול בפסולת יבשה ואדי כאבול
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 18757שנוי בהוראות וזכויות בניה, סכנין21/07/2011
צפוןמשגב, פלךתוכניתג/ 18934הצרחת שטחים, פלך01/11/2012
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 19010שנוי הוראות בינוי וקווי בניין, מורשת
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 19037שנוי יעוד מחקלאי למגורים, סלאמה
צפוןמשגב, פלךתוכניתג/ 19045תכנית מפורטת לישוב פלך
צפוןמשגב, שפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 19201בית אריזה פקעות, יודפת
צפוןכרמיאל, משגבתוכניתג/ 19379חוות רום הר כמון
צפוןמטה אשר, משגבתוכניתג/ 19428הרחבת פארק תעשיה בר לב
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 19532מגרש 307 שינוי זכויות בניה מורשת
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 19622הגדלת אחוזי בניה ושינוי הוראות בניה במגרש 204, לבון01/11/2012
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 19708איחוד וחלוקה אל אל21/05/2012
צפוןמשגב, ראס אל-עיןתוכניתג/ 19793תוכנית שינוים - ראס אל עין
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 19819הגדלת אחוזי בניה במגרש 137 לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 19820הגדלת אחוזי בניה ושטחי בניה ושינוי קווי במגרש 21, לבון
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 19876מתחם צפון - מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 19958שינוי יעוד מחקלאי למגורים שצ"פ והזזת דרך, סכנין
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 19959הגדלת אחוזי בניה ושטחי בניה במגרש 207, לבון
צפוןבקעת בית הכרם, משגב, מג'ד אל כרום, פלךתוכניתג/ 20006כביש גישה נופי, פלך
צפוןמשגב, הרריתתוכניתג/ 20072מגרש 109, הררית
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 20091מחצבת שגב
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 20217הרחבה צפונית,מצפה מכמנים.
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 20248מגרש 378, עצמון
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 20274מגרש 110 מורשת