תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 20316הגדלת אחוזי בנייה ושטחי בנייה,מגרש 245 - לבון.
צפוןמשגבתוכניתג/ 20321אזור תעשייה משגב - מבנן 300.
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 20377הרחבת הישוב, כמון
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 2104אחוד וחלוקה -שגב
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 2221שנוי יעוד לחניון תמרות -בשגב
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 2431ביצוע עבודות הכשרה במשגב - (גניזה)
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 2516מושב שתופי יעד -כפר תעשיה23/11/1978
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 2652האחזות כישור ברמת תפן
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 2746מתאר אזור שגב04/12/1980
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 2748יעוד שטח למגורים בנחל צלמון
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 2982ייעוד למבני ציבור במושב יעד13/05/1982
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 3045כביש גישה לכפרי תעשיה, שכניה ומנוף19/08/1979
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 3067כפר תעשיה מנוף18/10/1979
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 3068כפר תעשיה שכניה18/10/1979
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 3223שנוי יעוד לתחנת תידלוק -שגב יודפת01/10/1981
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3285אזור תעשייה שגב - (גניזה)
צפוןמשגב, כישורתוכניתג/ 3304קבוץ כישור25/08/1983
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 3318כפר תעשיה קורנית04/09/1980
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 3333קבוץ מורן30/10/1986
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 3352קבוץ לוטם
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3358השלמה לתכנית מתאר -שגב20/07/1981
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 3408כפר תעשיה מנוף06/08/1981
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3437תכנית מתאר שגב
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 3508כביש גישה ללוטם
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 3564כפר תעשיה -רקפת23/04/1981
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 3692ישוב קהילתי יובלים08/01/1981
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3805תכנית מפורטת שגב15/10/1981
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 3806אזור תעשיה שגב20/05/1983
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 3859תכנית מפורטת מצפה הר כמון03/02/1983
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 3861מצפה כמון מערב מכמנים - (גניזה)
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 3873אזור מלונאות ונופש, מנוף17/06/1982
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 3948מרכז כפ"ת קורנית
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 4090מרכז שרותים, שגב31/12/1981
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 4137תכנית מפורטת דרך גישה לקיבוץ מורן23/10/1984
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 4138קבוץ תובל20/06/1991
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 4158כפח אשחר26/04/1984
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 4181מחצבת הר גילון
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 4240מצפה חרשים - (גניזה)
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 4288מושב מורשת
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 4330מרכז אזרחי שגב18/11/1982
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתג/ 4366שנוי יעוד למגורים, אל סוואלד - (גניזה)
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 4390מצפה מכמנים26/04/1984
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 4391שנוי יעוד למגורים גבעת מכמנים - (גניזה)
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 441מושב שתופי יודפת19/07/1962
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 444יודפת16/03/1978
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 4452מצפה חרשים
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 4584מרכז שרותים ובית קברות - צלמון19/02/1987
צפוןמשגב, פלךתוכניתג/ 4595קבוץ פלך
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 4705שיקום מחפורת נטושה, בהר יודפת
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 4765מצפה אביב29/04/1990
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 4794חווה לטורבינות רוח, יודפת - (גניזה)
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 4944קיבוץ לבון - (גניזה)
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 4965כביש גישה לתובל
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 5031תוכנית מתאר גילון צורית 0(גניזה)
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 5081כפר תעשיתי רקפת, רקפת
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 5098ישוב קהילתי , אשחר , שינוי למתאר06/11/1990
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 5164אזור חממות הר שכניה18/02/1990
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 5268כפר תעשיתי מנוף17/12/1989
צפוןלב הגליל, משגבתוכניתג/ 5302דרך מס' 805, קטע יובלים אשחר27/05/2003
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 5308מרכז הישוב ושלב א' מגורים אשחר
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 5310ישוב קהילתי טל אל15/05/1990
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 5326ישוב אבטליון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 5357גילון צורות02/08/1988
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 5465ישוב קהילתי אבטליון04/03/1990
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 5487שרותי דרך ביער גילון - צורית
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 5593כפר תעשיתי קורנית06/08/1992
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 5641ישוב קהילתי כמון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 5696אזור תיירות, מסעדה, הר כמון - (גניזה)[
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 5809שטח מלאכה וחקלאי מיוחד- מכמנים18/02/1990
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 5866שכונה צפונית יודפת
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 5900מושב שיתופי רקפת - שינוי ל- 356406/11/1990
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 5929מושב שתופי יעד - (גניזה)
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 6087תיירות ונופש - רקפת15/11/1990
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 6088שטח חקלאי מיוחד, כמון
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 6089שינוי יעוד לשרותי דרך ליד טל-אל30/12/1993
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 6233תכנית מפורטת מס'6233 אזור מבני משק מורן31/07/1991
צפוןמשגב, גילוןתוכניתג/ 6242ישוב קהילתי גילון09/05/1991
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 6243אזור תעשיה-מושב יודפת - (גניזה)
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 6366תחנת תידלוק ושרותי דרך צומת הר שכניה10/01/1991
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 6367יער שגב - מרכז טיילות20/12/1990
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 6443קבוץ לוטם
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 6535פונדק דרכים מרכז אומניויות כביש יודפת - הררית10/01/1991
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ 6718שנוי יעוד לדרך מס'805 -אשחר לוטם22/06/1992
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 6728מושב יודפת
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 6795שנוי לתקנון תכנית מפורטת -גבעת מכנמנים06/08/1992
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 6835שנוי יעוד לבית העלמין
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 6931כפר סאלמה01/11/1993
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 7027שנוי יעוד למבני ציבור -מושב משגב20/08/1992
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 7305שנוי יעוד לחממות -מושב יעד
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 7308מצפה אביבים
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 7473שנוי יעוד למצפור ומסעדב, לבון.13/10/1996
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 7540יעוד שטח למגורים, שגב (עצמון.14/06/2012
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 7552שנוי יעוד למגורים, מושב יעד
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 7625שנוי יעוד למגורים, יובלים
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 7698שנוי ל- ,4398 כמון04/08/1994
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתג/ 7783שנוי יעוד לאזור ספורט, מעלה צביה18/09/1994
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 8081הקטנת קו בנין רקפת
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 8188מלונאות ונופש, חרשים
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 8321שנוי יעוד למגורים, מכמנים
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ 8384גני תעשיה, לבון15/08/1996