תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגבתוכניתג/ 8393דרך מס' 8541 - קטע דרך 854 (לבון) - הר חלוץ03/08/2000
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 8407מתאר אבטליון.17/11/1996
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 8470שינוי יעוד למגורים, לוטם24/08/1995
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 8474הקטנת קו בנין כפר סאלמה16/01/1996
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 8487תוכנית מפורטת אבטליון
צפוןמשגבתוכניתג/ 8501צומת גילון, שנוי יעוד מאזור חקלאי לשטח לתחנת תידלוק ושירותי דרך, צומת גיל
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 8550הקמת חווה לרכיבה על סוסים וחמורים, מכמנים21/06/2004
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 8580תיחום שטח למבנים המשרתים חקלאות, מושב יודפת
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 8618שטח פיתוח וקביעת אזורים לשימושים השונים אזור תעשיה, מנוף01/05/1996
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 8647הקצאת שטח לדרכי גישה למגרשים פנימיים קורנית.02/09/2001
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 8768שיוי יעוד של שטח מחקלאי לשירותי דרך, קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו, סלמה (נ31/12/1997
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 8778שנוי לתכנית מפורטת, ג / 4390 , וג / 8321
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 8814שינוי יעוד מאזור מגורים לאתר לבנייני ציבור, שינוי למתאר, ישוב קהילתי טל-אל.
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 8829בית ספר - הר שכניה.15/08/1996
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 8877שינוי יעוד שטחים לצורך הקמת בי"ס, כפר סלמה.21/07/1996
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 8879חוות רוח "רכס יודפת".
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ 8978שכניה, שינוי לג / במ / 149, שינוי יעוד שטח למפרצי חניה
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 8984שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, מכמנים - "דרך התנ"ך אל הטבע".20/10/1996
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 9068כביש גישה למורשת, שינוי למתאר.
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 9069עצמון - שכונה מזרחית, שינוי למתאר ג / 3805.19/06/1997
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 9150שטח פיתוח לקיבוץ לוטם ולישוב קהילתי לוטם.12/07/2000
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 9162שנוי לתכנית ג / במ / 79 , ישוב קהילתי טל אל19/03/1998
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 9164יודפת - תכנית חלוקה, שינוי למתאר.02/03/1998
צפוןמשגב, שורשיםתוכניתג/ 9193שורשים - שינוי למתאר.30/03/2000
צפוןמשגבתוכניתג/ 9228הכנת תכנית למרכז שרותים משגב28/01/2002
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 9328קניונית, צומת יובלים30/12/2004
צפוןמשגב, מורןתוכניתג/ 9336הרחבת ישוב מורן.01/02/2001
צפוןמשגבתוכניתג/ 9378מתן מעמד קבע לישוב כמאנה.03/08/2000
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 9394יובלים - שלב ה', שינוי למתאר.
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 9402שינוי ביעוד קרקע במגרש, שינוי למתאר, קורנית.
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ 9452שנוי תקנון, רקפת
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 9702הרחבת הישוב, כמון19/03/2006
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ 9721דרך משולבת ל- 8 יחידות דיור, מכמנים26/04/1998
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 9735הרחבת הקיבוץ, תובל06/01/1999
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 9743שמורת טבע - הר כמון
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 9762שינוי וחלוקה חדשה של שטחים מייעוד יעור למלאכה, לבניני ציבור, נופש וקייט, מג08/02/2005
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 9856יובלים מזרח, שינוי למתאר.01/02/1998
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 9857תכנית מתאר אבטליון.08/06/2000
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ 9863שינוי גבולות למגרש מספר 28 לדרך, ותוספת שביל הולכירגל, שינוי למתאר, מורשת
צפוןמשגב, קורניתתוכניתג/ 9874שינוי לתכנית ג / 3318, שיקום אתר לפארק ציבורי
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 9885שינוי יעוד קרקע משמורת נוף טבעית לשטח חקלאי מיוחד שינוי למתאר, הר השאבי.
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 9923תוספת תכליות לשמושי קרקע בשירותי דרך.
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 9985הקמת כפר בריאות, שינוי למתאר, יודפת-הררית
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 9988ביטול דרך מס' 4 ויעוד השטח לאזור חקלאי, שינוי למתאר, משגב.
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגליל, הגילבוע, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 9999מבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ במ/ 127צורית - גילון16/01/1996
צפוןמשגב, רקפתתוכניתג/ במ/ 131רקפת03/06/1993
צפוןמשגב, לבוןתוכניתג/ במ/ 146לבון15/11/1993
צפוןמשגב, שכניהתוכניתג/ במ/ 149שכניה, שינוי לתוכנית מתאר מקומית מס' ג/ 306814/12/1995
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ במ/ 166טל אל.
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ במ/ 212תוכנית מפורטת אבטליון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ במ/ 217כמון10/04/1995
צפוןמשגב, מורשתתוכניתג/ במ/ 232שנוי לתוכנית מתאר מס' 81 / 17 בתוקף - מורשת01/01/1995
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ במ/ 234מצפה אביב - שינוי לתכנית מפורטת30/06/1996
צפוןמשגב, הרריתתוכניתג/ במ/ 29הררית - יחד12/08/1993
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתג/ במ/ 298מצפה מכמנים, שינוי לתכנית ג / 4390 , מרחבי תכנון מקומי - מחוזי ו-משגב.15/03/1996
צפוןמשגב, אשחרתוכניתג/ במ/ 30אשחר19/04/1991
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ במ/ 50כמון
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ במ/ 79טל אל14/12/1994
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ במ/ 82יובלים
צפוןמשגב, הרריתתוכניתגנ/ 15324תחנה לשאיבת מים, הררית23/01/2008
צפוןמשגבתוכניתגנ/ 15478מרכז שרותים, משגב28/02/2008
צפוןמשגב, מורןתוכניתגנ/ 17031שינוי בהוראות תכנית ג/ 9336, מורן
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתגנ/ 17061שינוי זכויות בניה במגרש 569, טל אל24/05/2009
צפוןמשגבתוכניתגנ/ 17200איחוד וחלוקת מגרשים , אזור תעשיה בר -לב08/01/2009
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 17332שינוי אחוזי בנייה במגרש 53, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 17333שינוי אחוזי בנייה במגרש 197, לבון26/11/2009
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתגנ/ 17549מתקן הנדסי, חוסנייה
צפוןמשגב, גילוןתוכניתגנ/ 17756שינוי קו בניין למגרש 12, גילון01/06/2010
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתגנ/ 17816הגדלת שטחי בניה ושנוי קו בנין, מצפה אביב21/06/2010
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 17931תוספת שטחי שרות ושנוי קו בניין, לבון29/08/2010
צפוןמשגב, שורשיםתוכניתגנ/ 17971שנוי אחוזי בניה וקווי בנין, שורשים01/06/2010
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 17978הגדלת שטחי בניה במגרש מס' 135, לבון16/09/2010
צפוןמשגב, סלמהתוכניתגנ/ 18022שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', סלאמה
צפוןמשגב, כישורתוכניתגנ/ 18038הסדרת תוואי דרך מס' 14, קיבוץ כישור
צפוןמשגב, סלמהתוכניתגנ/ 18079שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', סלאמה
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 18262הגדלת אחוזי בניה במגרש 201, לבון10/04/2011
צפוןמשגבתוכניתגנ/ 18263מתחם דמארי - עצמון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 18301הגדלת שטחי בניה במגרש מס' 126, לבון10/04/2011
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 18314מגרש מס' 19, לבון17/03/2011
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 18382הגדלת אחוזי בניה, שנוי קווי בנין ומתן לגיטימציה לבריכת שחיה, לבון17/03/2011
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתגנ/ 18383שינוי קווי בניין והגדלת אחוזי בניה, טל-אל14/06/2012
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 18510שינוי הנחיות בניה במגרש 206, לבון
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתגנ/ 18511הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בנין, חוסניה22/08/2012
צפוןמשגב, לבוןתוכניתגנ/ 18598הגדלת אחוזי ושטחי בניה ושנוי קווי בנין, לבון07/11/2011
צפוןמשגב, כישורתוכניתגנ/ 18635שנוי נקודתי לצורך התאמת דרך ומבנה למצב קיים, קיבוץ כישור
צפוןמשגב, ערב אל נעיםישות כלליתהפ/ 10/ 1514705נעים מחמד נגד ועדה מחוזית מחוז צפון
צפוןמשגב, גילוןבקשה ועדה מקומיתח.צ 1חיבור חשמל
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילנושאמחוז-צפוןנושא כללי
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילנושאמחוז-צפון(3)מערכת הביוב
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמק/ מש/ 146/ 1מבני צביבור שינוי לג / במ / 146 , לבון05/05/2002
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מג/ 5357/ 5שינוי קו בנין, מגרש 12, גילון
צפוןמשגב, כמוןתוכניתמש/ מח/ 9373דרך גישה מאזור תעשיה כרמיאל עד לישובים כמון ומכמנים.
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 00/ 040שינוי לתכנית מתאר ג/ 6931, סלאמה
צפוןמשגב, מנוףתוכניתמש/ מק/ 01/ 009שינוי לקו בנין כביש, שינוי לג/ 5268, מנוף
צפוןמשגב, יודפתתוכניתמש/ מק/ 01/ 038שינוי מרווחי בניה במגרש מס' 22, יודפת
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 01/ 040שינוי הוראות קווי הבנין, עצמון
צפוןמשגב, מורשתתוכניתמש/ מק/ 02/ 04שינוי קו בנין במגרש 125, מורשת
צפוןמשגב, יעדתוכניתמש/ מק/ 02/ 16שינוי בקו בנין, יעד
צפוןמשגב, מורשתתוכניתמש/ מק/ 02/ 18שינוי בקו בנין במגרש 272, מורשת