תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתמש/ מק/ 02/ 19שינוי בהוראות בניה , שלב ד', מצפה אבי'ב
צפוןמשגב, יעדתוכניתמש/ מק/ 10080/ 2שינוי קו בנין והסדרת גודל מגרש מינמלי , מגרש 31, יעד10/10/2011
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 10235/ 1איחוד וחלוקה מגרש תעשיה ושצ"פ - אזור תעשיה בר לב15/08/2002
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 10235/ 2איחוד וחלוקה מגרשים 306, 305, 304, פארק תעשיה בר-לב
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 10545/ 1שינוי ייעוד קרקע , ראס אל עין
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתמש/ מק/ 10619/ 1קביעת הוראות בדבר צורת אספקת חשמל , חוסנייה19/01/2005
צפוןמשגב, לוטםתוכניתמש/ מק/ 10814/ 1שינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי לתעשיה, לוטם14/01/2007
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 11158/ 1שינוי קו בנין ותכסית, כאוכב28/02/2006
צפוןמשגב, מנוףתוכניתמש/ מק/ 11327/ 1שינוי קוו בנין, מנוף11/12/2011
צפוןמשגב, פלךתוכניתמש/ מק/ 11507/ 1החלפת שטחים - שינוי יעוד משצ"פ לחלקאי, פלך
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתמש/ מק/ 11712/ 1איחוד וחלוקה לשמ מגרשים, והגדלתשטחים לצרכי ציבור, מעלה צביה07/06/2006
צפוןמשגב, כישורתוכניתמש/ מק/ 11971/ 1שינוי קו בנין ביניין באל-פנארה, כישור14/10/2010
צפוןמשגב, יעדתוכניתמש/ מק/ 12442/ 1שינוי בהעמדת מגרשים, יעד31/08/2009
צפוןמשגב, יעדתוכניתמש/ מק/ 12442/ 2שינוי בהעמדת מגרשים, יעד15/12/2009
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתמש/ מק/ 12483/ 1שינוי קו בנין במגרישם לאורך כביש 6, מצפה אבי"ב03/06/2003
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתמש/ מק/ 12483/ 2שינוי גבולות מגרשים ושצפי''ם, מצפה אביב15/12/2009
צפוןמשגב, יובליםתוכניתמש/ מק/ 12487/ 1שינוי קו בניין במגרש 262 , יובלים14/02/2008
צפוןמשגב, יובליםתוכניתמש/ מק/ 12487/ 2שינוי קו בניין במגרש 279 , יובלים14/02/2008
צפוןמשגב, יובליםתוכניתמש/ מק/ 12487/ 3איחוד וחלוקה בהסכמה, יובלים
צפוןמשגב, יובליםתוכניתמש/ מק/ 12487/ 4איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, יובלים
צפוןמשגב, יובליםתוכניתמש/ מק/ 12487/ 5שינוי קו בנין , יובלים
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 12712/ 1שינוי קו בנין והוראות אדריכליות , לבון09/01/2006
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131 / 3שינוי קו בנין, רקפת08/01/2004
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131/ 02שינוי קו בנין, מגרש 60, רקפת
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131/ 1קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום תכנית, רקפת21/06/1998
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131/ 2שינוי קו בנין21/06/1998
צפוןמשגב, רקפתתוכניתמש/ מק/ 131/ 4שינוי קו בנין, מגרש 60, רקפת19/01/2005
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 13278/ 1שינוי קו בנין, מגרש 99, אבטליון07/12/2009
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 13278/ 2שינוי קו בנין, מגרש 101, אבטליון12/11/2009
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 13278/ 3איחוד וחלוקה למגרשים 142-137 , אבטליון28/10/2010
צפוןמשגב, קורניתתוכניתמש/ מק/ 13548/ 1שינוי קו בנין, מגרש 107, קורנית12/09/2011
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 13766/ 1הגדלת מגרש למבני ציבור - סלאמה
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 14061/ 1צומת כניסה , עצמון
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 14061/ 2שינוי קווי בניין לפרגולה, עצמון 364 - עכו06/09/2012
צפוןמשגב, מנוףתוכניתמש/ מק/ 14402/ 1מנוף שלב ז' - תכנית איחוד וחלוקה22/03/2006
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 1תוכנית מש/ מק/ 146/ 109/12/1999
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 10שינוי קו בנין, מגרש 34, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 2תוכנית מש/ מק/ 146/ 204/12/2001
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 2/ 1תכנית לשינוי קו בנין צידי שמאלי-במגרש 192-לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 5שינוי קו בניין מגשר 50 , לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 7שינוי קו בנין, מגרש 22, לבון30/09/2009
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 8שינוי קווי בנין, מגרש 40, לבון
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 9שינויקו בנין, מגרש 14, לבון11/06/2009
צפוןמשגב, אשבלתוכניתמש/ מק/ 14601/ 1איחוד וחלוקה מחדש לצורך הסדרת גישה למרכז הישוב - קיבוץ אשבל
צפוןמשגב, שכניהתוכניתמש/ מק/ 149/ 2שינוי קו בנין, מגרש 67, שכניה13/05/2004
צפוןמשגב, שכניהתוכניתמש/ מק/ 149/ 3איחוד וחלוקהת למגרשים, שכניה30/06/2004
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתמש/ מק/ 15101/ 1הרחבת דרכים בישוב מכמנים
צפוןמשגב, כישורתוכניתמש/ מק/ 17029/ 1קיבוץ כישור - שינוי קווי בניין מתוכנית ג/ 1702910/05/2012
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ 19/ 1תכנית איחוד וחלוקה, הררית
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 2004/ 63שינוי לתכנית אזור תעשיה " קורן מערב",
צפוןמשגב, כמוןתוכניתמש/ מק/ 217/ 1שינוי הוראות חניה ובמבני עזר באזור מגו רים א' ועדכון טבלת הזכויות והגבלות11/01/1998
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 221/ 1הוספת סעיף לעניין תשתיות , עצמון23/05/2002
צפוןמשגב, מורשתתוכניתמש/ מק/ 232/ 1שינוי קו בנין21/06/1998
צפוןמשגב, מורשתתוכניתמש/ מק/ 232/ 2שינוי בקוי בנין במגרש למגורים א', מורשת30/04/2003
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ 29/ 1איחוד וחלוקה , הררית30/10/2006
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ 29/ 5שינוי קו בנין, מגרש 105 , הררית30/10/2008
צפוןמשגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ 29/ 6שינו קו בנין, מגרש 97, הררית28/10/2010
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתמש/ מק/ 298/ 1שינוי בקו בנין, מכמנים19/06/2005
צפוןמשגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 30/ 1הקטנת קוי בנין צידיים, אשחר23/05/2001
צפוןמשגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 30/ 2תכנית חלוקה, אשחר - ערב אל נעים21/04/2005
צפוןמשגב, אשחרתוכניתמש/ מק/ 30/ 3שינוי קווי בניין מגרש 33 , אשחר16/06/2008
צפוןמשגב, כישורתוכניתמש/ מק/ 3304/ 1הקטנת קו בנין לאורך דרך מס' 1 בקטע מפגש דרכים מס' 1 - 13 , כישור11/02/1999
צפוןמשגב, כישורתוכניתמש/ מק/ 3304/ 2איחוד וחלוקה , כישור
צפוןמשגב, קורניתתוכניתמש/ מק/ 3318/ 1שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למבני ציבור להקמת מעון יום, קורנית
צפוןמשגב, קורניתתוכניתמש/ מק/ 3318/ 2שיקום נופי של אתר נטוש בשולי הישוב והפיכתו לפארק לפעילות בחיק הטבע, קורנית12/10/2000
צפוןמשגב, קורניתתוכניתמש/ מק/ 3318/ 3חלוקת מגרש, קורנית05/09/2002
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 3805/ 1עצמון ( שגב) הפסגה07/07/2003
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 3805/ 2איחוד וחלוקת מגרש, עצמון ,01/12/2004
צפוןמשגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 4/ 146שינוי קו בנין , לבון
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 4330/ 1עצמון ( שגב) מרכז אזרחי22/07/2001
צפוןמשגב, מכמניםתוכניתמש/ מק/ 4390/ 2איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמה, מכמנים
צפוןמשגב, מנוףתוכניתמש/ מק/ 5268/ 1שינוי בקו בנין כביש , מנוף17/09/2001
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 5310/ 1שינוי קו בנין מגרש ,41 טל - אל10/09/1998
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 5310/ 2שינוי קו בנין, טל אל14/01/2007
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 5310/ 3איחוד וחלוקה , מגרשים 223 ן- 908, טל אל05/08/2008
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5337/ 3שינוי קו בניין במגרש 102 , גילון
צפוןמשגב, צוריתתוכניתמש/ מק/ 5357/ 1שינוי קו בנין צדדי, צורית30/07/2006
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 2שינו קווי בנין גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 3שינוי קו בניין , גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 4שינוי קו בנין עבור מתקני הצללה, גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 6שינויקו בנין, מגרש 124, גילון
צפוןמשגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 7שינוי קו בנין , מגרש 255 ,גילון
צפוןמשגב, צוריתתוכניתמש/ מק/ 5357/ 8שינוי קו בנין, מגרש 575, צורית17/11/2011
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 6033/ 1שינוי הוראות תכנית ג/ 6033 וג/ 10534, תרדיון25/12/2005
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 6270/ 1שינו קו בנין, כאוכב
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 6717/ 1מטווח הר אחים08/08/2012
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 6765/ 1שינוי קו בנין למתן לגיטימציה למבנים והקטנת קו בנין והגדלת תכסית, כאוכב14/03/2002
צפוןמשגב, מעלה צביהתוכניתמש/ מק/ 6817/ 2הרחבת זכות דרך ושינוי יעוד משטח פרטי פתוח לדרך וחניה, מעלה צביה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 10הקטנת קו בנין, סלאמה31/08/2009
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 6931/ 11שינויקו בנין , צלמון
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 12שינוי קו בנין, סלאמה10/10/2011
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 13שינוי קו בנין , חלקה 9, בגוש 19456, סלאמה12/09/2011
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 2הקטנת קו בנין, סלאמה16/12/2002
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 3הקטנת גודל מגרש מינימלי, סלאמה07/07/2003
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 4שינוי קו בנין לחנה מקורה, כפר סלאמה22/03/2005
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 5הקטנת קו בנין קדמי, סלאמה22/03/2005
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)תוכניתמש/ מק/ 6931/ 6הסדרת תוואי לקטע דרך 23, סלאמה
צפוןמשגב, סלמהתוכניתמש/ מק/ 6931/ 9שינוי קו בנין, סלאמה30/10/2008
צפוןמשגבתוכניתמש/ מק/ 7240/ 1שינויקו בנין, בי"ס עראבה18/03/2010
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתמש/ מק/ 79/ 1איחוד וחלוקה, טל אל