תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 18630איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעודי הקרקע, בית ספר כדורי21/10/2010
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 18805שנוי בנחלה 60, שרונה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 18872קביעת הוראות וזכויות בניה, קביעת שימושים מותרים, שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 18970שנוי יעוד בנחלה, שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 18971נחלה 38, שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 18991שנוי יעוד קרקע בנחלה 20, מושב הזורעים
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 1901קבוץ בית קשת29/11/1979
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 19026שנוי יעוד קרקע למבני משק, כפר קיש
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 19125מסחר, תעשיה ותחנת תידלוק, קדמת גליל
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, עמק הירדן, יבנאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19182יערות רכס יבניאל וכפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 19282שינוי יעוד קרקע לספורט ונופש כדורי
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתג/ 19362הגדלת זכויות בניה מגרש 396, גבעת אבני11/09/2012
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתג/ 19363הגדלת זכויות בניה מגרש 466-גבעת אבני11/09/2012
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 19798מפרידן טורעאן מערב ומעבר הולכי רגל טורעאן מזרח
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 19886חוות לולים - אזור תעשייה קדמת גליל,ארבל.
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 20068מגרש 52 - מושב ארבל
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 2154שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 221כפר קיש23/08/1956
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 2568כפר קיש
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 265סג'רה אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 272חוה חקלאית אילניה
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 2927כביש גישה להאחזות בית רימון13/05/1982
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 293הזורעים
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 2940כבישים פנימיים -נחל ארבל
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 3126מצפה07/01/1982
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 3155תחנת דלק - בית רימון
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 3536שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 3643תכנית מתאר אילניה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 3689אתר לאומי, חוות השומר, אילניה - סג'רה17/06/1982
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 3690אתר לאומי בתים ראשונים -אילניה -סגרה04/11/1982
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 3784קבוץ בית רימון13/05/1982
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 3791בי"ס חקלאי ע"ש כדורי24/11/1983
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 3964אתר לאומי ביה"ס הישן, מצפה03/03/1983
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 4216שינוי למתאר אילניה05/01/1984
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 4329מושב שרונה05/08/1984
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 4354מחצבות חזריה בשדמות דבורה-(גניזה)
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 4357שנוי יעוד לישוב קהילתי, לביא - (גניזה)
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 4382מושב ארבל12/12/2007
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 4384מושב קיש23/10/1984
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 4405מושב שדה אילן16/11/1984
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 4477מושב כפר זיתים14/10/1984
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 4479תוכנית מפורטת לכפר חיטים07/06/1984
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 4596כביש גישה בית רימון ג'04/08/1988
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 4820ישוב קהילתי מסד
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 4886מרכז אזורי כדורי29/05/1987
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 5278חלוקת מגרשים בנחל ארבל20/02/1992
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 5291ישוב קהילתי מסד
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 5299הגדלת אזור משקי שדה אילן18/06/1989
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 5361מושב הזורעים11/12/1988
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 5392חלוקה מחדש של חלקות - (גניזה)
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 5393מרכז יעוד אזורי גולני
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 5432תכנית מתאר מס' 5432 בית עלמין - בית רמון22/07/1990
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 5433כביש גישה חדש לקיבוץ
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 5435מושב קהלתי17/12/1989
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 586רכוז בדווים נחל ארבל07/10/1966
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 5877מרכז שרותי דרך גולני - שינוי ל - 74711/03/1990
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורה18/08/1994
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 6072בית ספר אזורי - לביא08/11/1990
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 6191מגורים לבן ממשיך ארבל28/01/1993
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 622אילניה
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 6327כפר הנופש ארבל, ארבל - (גניזה)
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 6477שינוי יעוד למגורים, מצפה - (גניזה)
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 6558מרכז ספורט בי"ס כדורי26/12/1996
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 66ארבל
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 7096יער לביא צומת גולני מחנה נוער קק"ל.19/01/1995
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 7315מרכז חינוכי -הודיות06/04/2003
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 7385מסד
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 7449דרך גישה לקבר יתרו
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 7482מרכז שרותי דרך ומסחר, צומת בית רמון
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 7544קיבוץ לביא14/03/1994
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 7567שינוי יעוד לשרותי דרך ומסחר, צומת פוריה, הזורעים
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 764 - צפוןרכוז בדואים - נחל צלמון20/07/1967
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 7724שנוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים, מצפה
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 7725שנוי לתכנית מפורטת כפר זיתים21/08/2000
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 7763שנוי בתקנון, נחל ארבל16/01/1996
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 7796שנוי יעוד משטח חקלאי לחוות סוסים ואירוח, לביא10/03/1994
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 7798ישוב קהילתי, מסד10/03/1994
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 7832שנוי לתכנית מפורטת, כפר קיש
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 7861מינחת לביא
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 7879חלוקת מגרש, מצפה18/08/1994
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 7910מרכז נופש, מצפה
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 7921מרכז אזרחי, כדורי22/05/1998
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 7961קיבוץ בית קשת30/05/2000
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 7980שנוי יעוד משטח מגורים וספורט לשטח למבני ציבור בית רימון
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 8034כפר זיתים20/10/1996
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 8092הגדלת תחום שטח הפיתוח, ארבל
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 8197כפר נופש, מצפה
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 8229שנוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק ושירותי דרך, אילניה - (גניזה)
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 8286איחוד וחלוקה מחדש והקצאת שטח למגורים, שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 8366תכנית מפורטת מס' 8366 איזור קייט ונופש ארבל
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, עילבוןתוכניתג/ 8416שמורת טבע בחלקי גושים 15421 15424 - הר קוץ.19/09/2007
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 85תכנית מס' 8508/05/1952
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 8525הקמת חווה חקלאית לגידול צמחי תבלין, שינוי למתאר, מצפה.10/10/1996
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 8540פארק תעשיות גולני ב', צומת גולני
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 8642שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית ליעוד אורחן ושוק חקלאי, תחנת תדלוק ודרך ציבור
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 8718שינוי לתוכנית מפורטת ג / 4479 כפר חיטים.30/03/1997
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 8770תחנת תידלוק ושרותי דרך בכניסה לכדורי.18/08/1996
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 8773יעוד שטח למרכז תיירות, בידור ומסחר סג'רא
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 8833תחנת תדלוק ושרותי דלק פז אילניה
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 8847אולם שמחות בתחנת תידלוק טורעאן, צומת גולני