תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתגת/ מק/ 5361/ 2שינוי מיקום אזור מגורים , נחלה 37, הזורעים01/07/2010
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתגת/ מק/ 5361/ 3שינוי מיקום אזור מגורים בנחלה 42, הזורעים04/11/2012
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתגת/ מק/ 5361/ 4איחוד וחלוקה ושינוי בקווי בניין בנחלות הישוב- מושב הזורעים
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 5907/ 1איחוד וחלוקה חדשה, שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 5907/ 2תכנית איחוד וחלוקהבהסכמה, חלקות א', שדמות דבורה17/11/2009
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 5907/ 3החלפת שטחים, שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 5907/ 5איחוד וחלוקה, נחלה 10, שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 5907/ 6חילופי שטחים בנחלה 12 - שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתגת/ מק/ 6558/ 1איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח , בית ספר כדורי
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 75/ 3שינוי לתכנית מפורטת ג / במ / 75 ותיקון לתכנית ג / 5907 - ששדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתגת/ מק/ 75/ 8שינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי, הזורעים21/12/2005
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 1הסדרת קווי בנין קודתיים בהתאם לבניה קיימת, גבעת אבני31/10/2005
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 10שינוי בקווי בניין באזורי מגורים א' - גבעת אבני08/08/2012
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 11תכנית לשינוי קו בניין במגרש 435 - גבעת אבני08/08/2012
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 2שינוי הוראות בדבר חשמל ותקשורת, גבעת אבני
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 3שינוי הוראות בדבר חשמל ותקשורת , גבעת אבני07/09/2005
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 4איחוד וחלוקה מחדש, בשטחים למבני ציבור, גבעת אבני04/08/2011
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 5הקטנת קו בנין קדמי ואחורי באזור מגורים, גבעת אבני21/12/2005
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 6שינוי קו בניין , גבעת אבני
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 7שינוי קו בנין למחסנים ביתיים באזור מגורים א', גבעת אבני14/06/2010
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 8איחוד וחלוקה ללא שינוי בשח הכולל של יעודי הקרקע, גבעת אבני14/06/2010
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 9שינוי קו בנין קדמי, גבעת אבני04/08/2011
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 1שינוי הוראות בניה ועיצוב ארכיטקטוני באזור המגורים,כפר חיטים22/07/2001
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 2שינוי קו בנין, כפר חיטים09/07/2002
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 3שינוי קו בנין, מגרש 185, כפר חיטים14/10/2010
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 4תכנית לשינוי קו בניין במגרש 101 - כפר חיטים
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתגת/ מק/ 8945/ 1שינוי קו בנין , מסד09/05/2007
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתגת/ מק/ 8945/ 2הקטנת קווי בניין, מסד30/05/2012
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 9481/ 1שינוי הוראות תכנית ג/ 9481, ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 9481/ 2הקמת בריכת שחיה פרטית, ארבל07/12/2009
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 9481/ 3שינוי קווי בנין ותכסית, מושב ארבל22/02/2012
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 9481/ 4הקטנת קווי בניין ,ארבל04/08/2011
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתגת/ מק/ 9495/ 1איחוד וחלוקה של מגרשים, קיבוץ לביא
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתגת/ מק/ 9495/ 2איחוד וחלוקה, קיבוץ לביא15/03/2007
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגת/ מק/ ג/ במ/ 75/ 2שינוי חלוקה בין מגרשים, שטח ציבורי פתוח ודרכים שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ גבמ/ 75/ 3תוכנית גת/ מק/ גבמ/ 75/ 303/05/2000
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגת/ מק/ גבמ/ 75/ 4שינוי שטח המיועד לדרך והקטנת שטח המיועד למגורים ב', שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגת/ מק/ גבמ/ 75/ 6שינוי הוראות בניה, שרונה22/02/2005
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתגת/ מק/ גבמ75/ 10שינוי קו בנין, מגרש 303, אילניה07/12/2009
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגת/ מק/ גבמ75/ 6שינוי הוראות בדבר בינוי אדריכלי , שרונה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ גבמ75/ 7ניוד אחוזי בניה ושינוי קווי בניין, שדמות דבורה22/08/2005
צפוןהגליל התחתוןתוכניתגת/ מק/ גבת/ 181/ 4איחודה וחלוקה בהסכמ ללא שינוי בשטח הכולל, אזור תעשיה גליל תחתון24/03/2004
צפוןהגליל התחתוןתוכניתגת/ מק/ גבת181/ 4איחוד וחלוקה למגרשים בהסכמת בעלים,
צפוןהגליל התחתוןתוכניתגת/ מק/ גבת181/ 5שינוי קו בנין בהתאם למופיע בתשריט, אזור תעשיה גולני
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגת/ מק/ גמב75 / 9איחוד וחלקוה, שדה אילן
צפוןהגליל התחתוןבקשה ועדה מקומיתגתח/ 20020117בקשה לשימוש חורג. יעוד חקלאי לצורך חניון אוטובוסים.
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםבקשה ועדה מקומיתגתח/ 2007140אנטנת סלקום אתר קרני חיטין
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםבקשה ועדה מקומיתגתח/ 2008090אנטנת פלאפון הקמת אתר תקשורת עבור חב' פלאפון.
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםבקשה ועדה מקומיתהזורעים 2007/ 019תוספת לרפת קיימת, הזורעים
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהנושאהרחבת מצפה נטופה - תכניתהרחבת מצפה נטופה - תכנית ביוב כללית.
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתטה/ מק/ 162/ 1שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ ודרך ומשטח שב"צ לדרך.
צפוןהגליל התחתוןבקשה ועדה מקומיתטורעאן 2007/ 033שיקום דרכי יער טורען באורך של כ-10,050מ'
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםבקשה ועדה מקומיתכפר זייתים 2010/ 0139מתן לגיטימציה (סככת רפת) בין הרפת לאחסון זבל+מפטמה
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםבקשה ועדה מקומיתכפר זיתים 2009/ 0037הקמת 2 צימרים בתוך סככה חקלאית קיימת שימוש חורג לשלוש שנים
צפוןהגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומיתכפר קיש 2004/ 0078בניית תוספת סככות לרפת בכפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומיתכפר קיש 2010/ 0216הקמת מפטמה לעגלים+מתבן+בור איסוף זבל
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילנושאמחוז-צפוןנושא כללי
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילנושאמחוז-צפון(3)מערכת הביוב
צפוןהגליל התחתון, מצפהבקשה ועדה מקומיתמצפה 2009/ 0019תוספת סככה לייבוש + בניית מקום לאחסון זבל ותוספת לרפת
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתמשצ/ 101תכנית מפורטת , קיבוץ לביא והסביבה13/09/2005
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתמשצ/ 73בית קשת והסביבה12/12/1996
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתמשצ/ 77בית קשת03/06/1997
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתמשצ/ 79כפר חיטים והסביבה07/08/1997
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתמשצ/ 79/ 1הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום, מגרש 39 כפר חיטים05/10/2000
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתמשצ/ 82בית ספר כדורי והסביבה27/03/2006
צפוןהגליל התחתוןישות כלליתעע"מ/ 09/ 9166מחצבות כנרת נגד ועדה מחוזית מחוז צפון
צפוןהגליל התחתוןישות כלליתעתמ/ נצ/ 07/ 1059חוף פרדייז נגד ועדה מחוזית צפון
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, אל בטוף, מגדלישות כלליתש/ 1/ 22/ אתיקון אכרזה שמורת טבע הארבל לפי תכנית מס' ג/ 14204 ואדי אל חמאם
צפוןהגליל התחתוןישות כלליתש/ 61/ 22שמורת טבע ברכת משכנה מתוקף תוכנית ג/ 9183
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאלישות כלליתש/ צפ/ ג/ 13493שמורת טבע רכס אדמי
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןבקשה ועדה מקומיתשדה אילן 2010/ 0019רפת מוצעת (מפטמה)
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומיתשדמות דבורה 2007/ 119הגדלת רפת לפיטום עגלים
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומיתשדמות דבורה 2008/ 119תוספת סככת רפת חלב ובור זבל + הקלה בגובה
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2006/ 0170בניית סככת רפת מוצעת +לגליזציה למתבן, שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2007/ 045תוספת לרפת קיימת, רפת החלה 29 שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2010/ 003הקמת רפת חלב+מכון חליבה+לגיטימציה לסככה קיימת ומכולת
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2010/ 0038בניית סככות לגידול צאן ופיטום בקר מוצעת
צפוןהגליל התחתוןתוכניתתמא/ 13/ 3 כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיה-שינוי מס' 3- "מצפה16/05/2000
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 19/ 4תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין - שינוי מס' 4 - שינוי בהוראות התכנית
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 22/ 4תכנית מתאר ארצית ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות21/07/2008
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מגדל העמק, מעלה הגליל, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 23/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי בהוראות התכנית21/07/2008
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 31/ א/ 7תכנית מתאר ארצית מפורטת לדרך מס' 6 ממחלף יוקנעם עד מחלף תל קשיש22/11/2011
צפון, תל-אביבאור יהודה-אזור, אצבע הגליל, בית שאן, בני ברק, בקעת בית הכרם, בת ים, גבעות אלונים, גבעתיים, גולן, גלילית מחוז צפון, גלילית מחוז תל אביב, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, הרצליה, חולון, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית אונו, קרית שמונה, רמת גן, רמת השרון, שפלת הגליל, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 37/ 1תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת הגז הטבעי שינוי מס' 117/10/2012
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, מבוא העמקים, נצרת עיליתתוכניתתמא/ 37/ ב/ 5מערכת הולכת הגז הטבעי בקטע תחנת בית קשת ועד אזור תעשיה ציפורית11/06/2012
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 37/ ב/ 6תכנית מתאר ארצית לחיבור אזור תעשייה רמת גבריאל למערכת הקו הטבעי (מפעל נילית)
צפוןהגליל התחתוןתוכניתתממ/ 2/ 40תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 40 - רמת ארבל - ישוב חדש
צפוןהגליל התחתוןתוכניתתממ/ 2/ 45תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 45 - כפר נהר הירדן31/05/2005
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתתרשצ/ 1/ 1190/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, מצפה נטופה
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתתרשצ/ 2/ 1190/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, מצפה נטופה
צפוןהגליל המזרחי, הגליל העליון, הגליל התחתון, מרום הגליל, עמק הירדן, בועיינה-נוג'יידאת, טורעאן, עילבוןתוכניתתתל/ 30כביש 65/8522/11/2011