תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 1942/ 1תחנת תידלוק ושרותי דרך, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 1942/ 3שינוי משטח חקלאי לשרותי דרך, לצורך הקמת תחנת תידלוק מסוג ג', עפולה06/09/2001
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 1942/ 4הקמת תחנת תידלוק ושרותי דרך, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 1942/ 6בית הכנסת, רח' העליה, עפולה24/12/2001
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 1942/ 7הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה, עפולה09/07/2002
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 1942/ 8שינוי הוראות בניה, גוש 16706 חלקות 118- 115, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 206/ 4הרחבת דרך, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 206/ 5הרחבת דרך צפון מערבית, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 206/ 7החלפת שטחים ע"י איחוד וחלוקה, רח' חבצלת , עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 206/ 8איחוד וחלוקה של מגרשים, 206- 200804/11/2012
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 2176/ 2הרחבת כביש , רח' בר לב, עפולה18/08/2010
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 2400/ 1תוספת קומות למגורים, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 254/ 1הרחבת דרך להסדרת תנועה , עפולה עלית26/03/2008
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 283/ 2איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סעיף ז' ללא הסכמת בעלים, עפולה21/07/2002
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 11שינוי הוראות בניה , עפולה10/10/2005
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 12בנית דירות סטודיו05/07/2001
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 13שינוי קו בנין צידי וגודל מגרש מינימלי, עפולה10/02/2005
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 14שינוי קו בנין צידי, עפולה10/05/2005
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 15תוכנית עפ/ מק/ 302/ 1520/02/2007
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 16שינוי קו בנין, רח' יוספטל דרורי חסון, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 20שינוי הוראות בינוי ומס' יח''ד דיור, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 21הרחבת דרך , רחוב רימון, עפולה18/03/2010
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 22שינוי הוראות בניה במגורים ג' , עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 22/ 1הגדלת מס' יח"ד, תוספת קומה ושינויים בהוראות התכנית - עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 22/ 2הגדלת מס' יח"ד, תוספת קומה ושינויים בהוראות התכנית-עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 23שינוי הוראות בינוי להוספת קומה, רח' העליה, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 24הרחבת דרך רחוב רימון עפולה28/06/2012
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 25רח' גלבוע, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 7שינוי בק בנין צידי בהתאם להוראות סעיף 62א(א)(4) עפולה26/04/1999
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 8שינוי בקו בנין צידי עפ"י סעיף 62א(א)(4), עפולה26/04/1999
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 9שינוי במס' יח"ד ללא הגדלת שטח, קביעת תכנית בינוי ל- 6 קומות, עפולה14/10/1999
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 433/ 2שינוי קו בנין צדדי ואחורי, עפולה01/09/2004
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 433/ 3הסדרת ייעודי קרקע רח' כורש - עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 4512/ 1גן ילדים, עפולה01/07/2003
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 4515/ 2הרחבת דרך , עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 554/ 3פארק חריש, עפולה01/09/2004
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 554/ 4שינוי ל- ג/ 554 , עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 5681/ 1איחוד וחלוקה למגרשים וקביעת זכויות הבניה. עפולה15/11/2001
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 5681/ 3הגדלת מס' יח"ד מ- 6 ל- 11 והוספת שטחי בניה, עפולה20/04/2004
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 5681/ 4הרחבת דרך ברח' הוז, עפולה22/06/2006
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 5681/ 5איחוד וחלוקה של מגרשים, עפולה12/07/2006
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 5681/ 6שינוי הוראות בינוי, מרכז העיר,עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 6029/ 2תכנית בינוי לחניות ומחסנים, עפולה04/12/2001
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 6029/ 2/ 1שינוי גודל מחסנים , עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 6029/ 3שינוי יעוד מדרך לשצ"פ למגורים ולדרך גישה, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 6029/ 5הרחבת שטח ציבורי, עפולה22/06/2006
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 6029/ 7שינוי קו בנין, הסוכנות היהודית 23, עפולה23/05/2012
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 6113/ 1הגדלת מס' יחידות הדיור ללא הגדלת אחוזי הבניה מותרים, התרת הקמת דיור מוגן19/08/2004
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 6113/ 2איחוד וחלוקה - ר"ח שפרינצק , עפולה19/08/2004
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 6113/ 3הרחבת שטח למבנה ציבור, עפולה16/12/2002
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 6113/ 4קניון לב העמק, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 6557/ 2הרחבת דרך רח' מנחם , עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 6569/ 1שינוי קווי בניין , עפולה05/07/2007
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 7239/ 1שינויקו בנין צידי, עפולה18/08/2010
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 7748הקמת בנין מגורים בן 17 יח"ד , עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 7748/ 2הקמת בנין בן 17 קומות, עפולה24/03/2003
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 7748/ 4בית הספר בית זאב, עפולה16/06/2008
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 7748/ 5איחוד וחלוקה במשולש גילרון , עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 7748/ 7נאות יהושע, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 8528/ 1ביטול תנאי חובת גג רעפים,24/03/2003
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 8646/ 1צומת הקיוסקים , עפולה09/05/2007
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 8646/ 2צומת הקיוסקים - הרחבת דרך , עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 9421/ 1בינוי ברח' אסף שמחוני , עפולה עילית18/10/2012
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 9776/ 01הרחבת רח' שרת, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ 9776/ 1הרחבת רח' שרת, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ ג/ במ/ 206שינוי בהוראות בינוי, הוספת 2 יח"ד ללא הגדלת שטחי הבניה עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ גבמ/ 206/ 3שינוי מיקום שטח למבני ציבור אזור מגירם ג' ללא שינוי בסה"כ שטח26/12/2000
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ גבמ/ 8/ 3שינוי בקו בניין ג/ במ/ 8 , עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ גבת/ 180/ 9שינוי הוראות בנייה - ביג טחנת הקמח - עפולה04/11/2012
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ גבת/ 283/ 1הגדלת שטחים לצרכי ציבור ואיחוד וחלוקה, השוק העירוני , עפולה09/02/2000
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ גבת/ 91/ 1גני פאר, שינוי קו בנין, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ גבת180/ 7שינוי קו בנין, באזור חדר טרנספורמציה, עפולה09/09/2009
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ גבת220/ 02תוכנית עפ/ מק/ גבת220/ 0222/06/2006
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ גבת90/ 1תוכנית עפ/ מק/ גבת90/ 130/07/2006
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ גבת90/ 2איחוד וחלוקה, קהילת ציון, עפולה
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ גבת90/ 3הרחבת דרך , רח' החשמל,עפולה05/08/2008
צפוןעפולהתוכניתעפ/ מק/ גמב/ 8/ 2שינוי קו בנין, עפולה07/05/2006
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומיתעפולה 2007/ 0323הצבת שלט בדרך בין עירונית כביש 65
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומיתעפולה 2010/ 001הקמת חווה פוטוולטאית קרקעית לאספקת 3.0 מגה וואט לשעה
צפוןעפולהישות כלליתעת"מ / 10 / 586חב' אש תורדיה השקעות נגד ועדה מחוזית מחוז צפון וכו'
צפוןעפולהישות כלליתעת"מ / נצ/ 09/ 285שכונת עובדים בעפולה נגד ועדה מחוזית מחוז צפון וכו'
צפוןעפולהישות כלליתעתמ/ 08/ 152בני משה ביטון נגד ועדה מחוזית צפון ועדה מקומית עפולה וכו'
צפוןעפולהישות כלליתעתמ/ 10/ 05/ 46608חב' אש תורדיה נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןעפולהישות כלליתעתמ/ נצ/ 09/ 285שכונת עובדים בעפולה אגודה נ' הועדה המחוזית מחוז צפון, הועדה המקומית עפולה
צפוןעפולהישות כלליתשלט/ עפ/ 200701הצבת שלט בדרך בין עירונית כביש 65
צפוןעפולהתוכניתתוכנית למחיקה -1הגדלת צפיפות והגדרת שטחי שירות, עפולה
צפוןגבעות אלונים, הגליל המזרחי, יזרעאלים, נצרת, נצרת עילית, עפולהנושאתחבורה יבשתיתנושא כללי
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 19/ 4תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין - שינוי מס' 4 - שינוי בהוראות התכנית
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 22/ 4תכנית מתאר ארצית ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות21/07/2008
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מגדל העמק, מעלה הגליל, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 23/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי בהוראות התכנית21/07/2008
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 31/ א/ 7תכנית מתאר ארצית מפורטת לדרך מס' 6 ממחלף יוקנעם עד מחלף תל קשיש22/11/2011
צפון, תל-אביבאור יהודה-אזור, אצבע הגליל, בית שאן, בני ברק, בקעת בית הכרם, בת ים, גבעות אלונים, גבעתיים, גולן, גלילית מחוז צפון, גלילית מחוז תל אביב, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, הרצליה, חולון, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית אונו, קרית שמונה, רמת גן, רמת השרון, שפלת הגליל, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 37/ 1תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת הגז הטבעי שינוי מס' 117/10/2012
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 37/ ב/ 6תכנית מתאר ארצית לחיבור אזור תעשייה רמת גבריאל למערכת הקו הטבעי (מפעל נילית)
צפוןעפולהתוכניתתרשצ/ 30/ 34/ 17/ 1תרשצ/ 34/ 17/ 1 - חוק רישום שיכונים ציבוריים, עפולה
צפוןעפולהתוכניתתרשצ/ 35/ 37/ 17/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, עפולה עילית
צפוןיזרעאלים, עפולה, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתתתל/ 13/ ברכבת העמק: מפגש כביש- מסילה: עפולה, מרחביה06/04/2011
צפוןיזרעאלים, עפולהתוכניתתתל/ 13/ דמסילת העמק בקטע נחל עדשים - עפולה17/10/2012