תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןצפתתוכניתג/ 8304שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים, צפת30/03/1995
צפוןצפתתוכניתג/ 8306הגדלת אחוזי בניה, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 8307עדכון, שינויים והשלמות לתוכנית מספר ג / 3824 בגוש 13052 חלקות 22, 23, צ
צפוןצפתתוכניתג/ 8511שנוי יעוד ממלונאות למגורים, צפת21/09/1995
צפוןצפתתוכניתג/ 8613איתור שטח לתעשיה ומלאכה , התווית דרכים חדשות וקביעת שטחי ציבור פתוחים, צפ
צפוןצפתתוכניתג/ 868שנוי יעוד -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 8709שינוי תקנון ת.ב.ע. ג / 4285, נוף כנרת, שינוי למתאר.16/01/1996
צפוןצפתתוכניתג/ 8789שנוי יעוד ממגורים למגורי נופש, מלון פסגה, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 8823שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומגורים ב' לאזור מסחרימשולב במגורים, שינוי למתאר,
צפוןצפתתוכניתג/ 8825שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מסחרי משולב במגורים, שינוי למתאר, צפת.
צפוןצפתתוכניתג/ 8826שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים לבניה חדשה צפת.
צפוןצפתתוכניתג/ 886מתכנית מפורטת ג/ 886 שמורת טבע נחל עמוד (נפת צפת)25/04/1969
צפוןצפתתוכניתג/ 8930שנוי יעוד ממלונאות למסחר, צפת26/09/1996
צפוןצפתתוכניתג/ 8995קרית מוסדות חינוך, ואדי חמרה, שינוי למתאר, צפת.07/05/1998
צפוןצפתתוכניתג/ 909שנוי יעוד חלקה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 910 - צפוןבריכת שחיה עמק התכלת - צפת28/05/1970
צפוןצפתתוכניתג/ 9125שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומגורים ב' לאזור מסחרימשולב במגורים, שינוי למתאר.
צפוןצפתתוכניתג/ 9248שנוי יעוד קרקע לתעשיה ומלאכה, הרחבת אזור תעשיה צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 9259מלון נוף הגליל, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 9365לגיטימציה למצב קיים, צפת22/05/1998
צפוןצפתתוכניתג/ 9411אתר תיירות ונופש, שינוי למתאר , צפת.14/05/2000
צפוןצפתתוכניתג/ 9428שנוי יעוד מאזור מגורים לאזור תעשיה זעירה משולבת במסחר, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 9429שינוי יעוד משצ"פ ואזור מגורים א' לאזור מגורים לבניית העיר העתיקה, שינוי למ
צפוןצפתתוכניתג/ 9499הגדלת אחוזי בניה, גוש 13069, חלקה 116, שינוי למתאר
צפוןצפתתוכניתג/ 952 - צפוןשינוי 2 לת' רש"צ 1/08/1 מרכז לטבק - צפת09/07/1970
צפוןצפתתוכניתג/ 962 - צפוןשינוי תוואי כביש מס' 32 צומת גולני, צומת פרוד26/08/1973
צפוןצפתתוכניתג/ 9621שכונת "נוף כנרת", שינוי למתאר.
צפוןצפתתוכניתג/ 9756הגדלת צפיפות משתי יח"ד לארבע יח"ד במגרש של 500 מ"ר, שינוי למתאר, נוף כנרת.21/08/2000
צפוןצפתתוכניתג/ 9757הגדלת מס' יח"ד מיחידת מגורים אחת עד לשלוש יח"ד, שינוי למתאר, נוף כנרת.
צפוןצפתתוכניתג/ 9799שינוי יעוד קרקע ומיקומם, איחוד וחלוקה של המגרשים, שינוי למתאר.
צפוןצפתתוכניתג/ 9817תכנון שכונת מגורים, המורדות המערביים של גבעת צפת, בצפיפות שתאפשר בניה כלכלית.14/10/1999
צפוןצפתתוכניתג/ 9892הגדלת מס' יח"ד לשתי יח"ד, שכונת נוף כנרת, שינוי למתאר, צפת23/10/2000
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגליל, הגילבוע, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 9999מבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים
צפוןצפתתוכניתג/ ב/ 264רמת פשחור
צפוןצפתתוכניתג/ במ/ 116רמת רזים -צפת11/06/1992
צפוןצפתתוכניתג/ במ/ 132קרית מאור חיים צפת29/07/1993
צפוןצפתתוכניתג/ במ/ 22רמת כנען29/04/1993
צפוןצפתתוכניתג/ במ/ 6שכונת בנית חרום - צפת.20/12/1990
צפוןצפתתוכניתג/ במ/ 7רמת רזים ג' - צפת17/01/1991
צפוןצפתתוכניתג/ במ/ 93רמת רזים ו' צפת
צפוןצפתתוכניתג/ במ/ א/ 6רמת רזים06/02/1992
צפוןצפתתוכניתג/ בת/ 105אזור תעשיה חדש30/04/1992
צפוןצפתתוכניתג/ בת/ 248אזור תעשיה ומלאכה, שינוי לג / בת / 105, צפת.27/08/1995
צפוןצפתתוכניתגנ/ 13740שינוי לתכנית ג/ 187, צפת15/02/2007
צפוןצפתתוכניתגנ/ 14885שינוי יעוד מתעשיה לאזור מסחרי, צפת20/03/2008
צפוןצפתתוכניתגנ/ 15944הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קוי בנין, צפת30/04/2007
צפוןצפתתוכניתגנ/ 16003שינוי יעוד משצ"פ ודרך לשטח מסחר, צפת24/10/2007
צפוןצפתתוכניתגנ/ 16125שינוי קווי בנין, הוראות בינוי ואחוזי בניה, צפת26/06/2008
צפוןצפתתוכניתגנ/ 16261שינוי באחוזי בניה , קווי בניין וחלוקה למגרשים , צפת
צפוןצפתתוכניתגנ/ 16404תכנון מחדש של אזור מגורים, העיר העתיקה, צפת
צפוןצפתתוכניתגנ/ 16703שינוי יעוד ממגורים לחנייה, צפת
צפוןצפתתוכניתגנ/ 17123קביעת תכליות וחלוקה באזור תיירות וספורט, צפת01/06/2010
צפוןצפתתוכניתגנ/ 17681שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למוסדות חינוך, צפת
צפוןצפתתוכניתגנ/ 17778שנוי יעוד לבית כנסת אלשבאזי, צפת28/04/2010
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילנושאמחוז-צפוןנושא כללי
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילנושאמחוז-צפון(3)מערכת הביוב
צפוןצפתישות כלליתעתמ/ 10/ 47זריאן מרדכי נגד ו. מחוזית צפון וכו'
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםצפ/ 02/ 43/ 2התנגדות למשטח בטון ולגגון רעפים למסתור לכביסה
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 1002תכנית מס' מק/צפ/100212/06/1997
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 1003שינוי קו בנין קבוע בתכנית ג / בת / 248 , צפת22/05/1997
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 1004שינוי קווי בנין הקבוע בתכנית למגרש מגורים עפ"י סעיף 62א(א)(4), צפת06/07/1997
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 1010תוכנית צפ/ מק/ 101004/12/2000
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 12איחוד חלקות וקביעת הוראות בניה02/07/2001
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 13שינוי קווי בניןף בית מס' 33/4, נוף כנרת , צפת
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 14הגדלת צפיפות דיור, נוף כנרת, צפת31/05/2001
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 15שינוי למתאר בעיר העתיקה, צפת
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 18שינוי קו בניה , צפת
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 19שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ואזור תכנון עתידי לדרך מוצעת ושינוי תווי דרך, צפת26/12/2002
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 20הרחבת דרך ושינוי יעוד משצ"פ לדרך, צפת26/12/2002
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 22תוספת שטח למבני ציבור, הקטנת שטח מגורים ושינוי מיקום שצ"פ, צפת03/05/2004
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 23איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין ותוספת אחוזי בניה, צפת03/06/2003
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 25החלפת שטחים מיעוד ירוק לשטח למבני ציבור, צפת24/09/2003
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 27שינוי לתכנית ג/ 9817, צפת24/03/2004
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 28בית כנסת , בדרום העיר, צפת
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 30החלפתשטחים לצורך מתן מענה לצרכי ציבור, צפת31/07/2005
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 32החלפת שטחים למבני ציבור ולמגורים ב', צפת22/08/2005
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 41הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בנין, צפת01/07/2010
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 4120הגדלת מס' יחידות דיור למגרש, הגדלת תכסית מקסימלית ומס' הקומות ללא שינוי באחוזי
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 42החלפת שטחים מגורים א' ודרך משולבת, צפת
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 4285/ 1חלוקת מגרשים מחדש, שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית, שינוי בדבר גודל מגרש מינימלי
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 43איחוד וחלוקה של מגרשים, צפת
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 44שינוי קו בנין, נוף כנרת,צפת
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 45שינוי קו בנין בהתאם לבניה קיימת , צפת18/08/2009
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 51החלוקה למגרשים וקביעת הוראות בדבר מגרש מינימלי , צפת28/01/2010
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 53מפורטת בהר כנען, צפת
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 54שינוי קווי בניין - נוף כנרת, צפת04/11/2012
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 55שינוי לתכנית צפ/ מק/ 51 וקביעת זכויות והוראות בנייה06/06/2012
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 56בריכת שחייה עירונית - צפת18/10/2012
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 57הגדלת יח"ד מ-1 ל-2 בצפת13/09/2012
צפוןצפתתוכניתצפ/ מק/ 60שינוי קווי בניין בגבעת שושנה - צפת
צפוןצפתבקשה ועדה מקומיתצפת 2004/ 182מרכז למורשת יהדות תימן "אלשבאזי"
צפוןצפתבקשה ועדה מקומיתצפת 2008/ 001תוספת קומה א'
צפוןצפתבקשה ועדה מקומיתצפת 2008/ 002תוספת לבית קיים
צפוןהגליל העליון, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מרום הגליל, צפת, בית ג'ן, חורפיש, מעלה יוסף, פקיעין (בוקייעה)ישות כלליתש/ 1/ 24שמורת טבע הר מירון לפי תוכנית ג/ 97
צפוןצפתישות כלליתש/ 15/ 21שמורת טבע נחל דישון מתוקף תוכנית ג/ 781
צפוןצפתישות כלליתש/ 15/ 21/ אשמורת טבע נחל דישון מתוקף תוכנית ג/ 913
צפוןצפתישות כלליתש/ 20/ 21שמורת טבע מערת פער (סאסא) מתוקף תכנית ג/ 672
צפוןצפתישות כלליתש/ 26/ 21שמורת טבע איריס הדור אילת השחר מתוקף תוכנית ג/ 783
צפוןצפתישות כלליתש/ 27/ 21שמורת טבע נחל עינן מתוקף תוכנית ג/ 877
צפוןצפתישות כלליתש/ 29/ 21שמורת טבע מרגליות מתוקף תוכנית ג/ 857