תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 06/ 2שימוש חורג לסככה קיימת מחקלאות לחשמלאות רכב
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 06/ 2לגיטימציה לשנוי מקום קיר תומך + מדרגות פיתוח
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 09/ 2בקשה להיתר
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 05/ 2על החלטת הועדה בענין תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןישות כללית10/ המ/ 13בקשה להארכת מועד לפי ס' 197, תכנית ג/ 11603
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 07/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 12/ 2בניית קיר גדר
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 11/ 2הקמת סככה חקלאית לציוד חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 11/ 2הקמת סככה לציוד חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםבקשה ועדה מקומית112/ 17215סככה חקלאית
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 09/ 2בית אריזה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 11/ 2הקמת סככה חקלאית לציוד חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 10/ 2העדר תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 11/ 2הקמת סככה חקלאית לציוד חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 12/ 2הקמת בית מגורים בעל 3 קומות קוטג' הכולל חניון וממ"ד
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 07/ 2תוספת קומה מעל בניין קיים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 02לגיטימציה לקומת מרתף ותוספת בקומת קרקע ו"א"
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 06/ 2לגיטימציה למבנה אחסנה ועיבוד מזון לבעלי חיים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 03/ 2תוספת בניה בקומת הקרקע וקומה א
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 11/ 2בקשה לשימוש חורג לחנות
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 06/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםבקשה ועדה מקומית13/ 17115תוספת קומה מעל בנין
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 06/ 2תוספת קומת עמודים מפולשת לקיים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 10/ 2לגיטימציה לשינויים בבית קיים
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 11/ 2הצהרה על על זכויות בעלות בחלקה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 03/ 2סככה חקלאית
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך שלושה חודשים ע"י ועדה המקומית
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 11/ 2תוספת לקומת מרתף+ לגיטימציה למגורים בקומת קרקע וקומה א'
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה139/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןהגליל המזרחי, מגדלבקשה ועדה מקומית139/ 15513פנסיון
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 09/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 12/ 2בקשה למתן היתר טיילת בקו החוף של הכנרת
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 11/ 2הקמת חנות לחומרי בנין ומפעל עיבוד ברזל לבניה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 08/ 2בניית מחסן/חניה מקורה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 10/ 2חתימת בעלים על הקרקע
צפוןהגליל המזרחי, מגדלבקשה ועדה מקומית147/ 15517הקמת מתקן תקשורתתואם תמ"א 36 א'.
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 07/ 2התנגדות לשימוש חורג במחסן
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 08/ 2בקשה להיתר מגורים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 10/ 2בנית בית מגורים חד קומתי+מרתף
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 07/ 2טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 11/ 2הקמת בית מגורים 3 יח"ד
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 09/ 2בניית ממ"ד
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 08/ 2בניית מסגריה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארבקשה ועדה מקומית15570/ 7אבו גנב כמיל , מגאר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארבקשה ועדה מקומית15570/ 7בבקשה בהתאם לסעיף 97ב
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 03/ 2הקמת סככה ומחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 07/ 2בקשה להרחבת חנות
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 04/ 2סככה ומחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 07/ 2תוספת 2 יחידות דיור
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 12/ 2לגיטימציה למבנה עזר
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 08/ 2היתר להקמת בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 11/ 2ערר על תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 05/ 2תוספת יח"ד חדשה ולגיטימציה למבנים קיימים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 08/ 2מחסם כלי עבודה מוצע
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 08/ 2בקשה להיתר בנייה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 09/ 2שיפוץ רפת קיימת
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 08/ 2היתר לבנייה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 09/ 2הקמת יחידת דיור מעל מינימרקט
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 09/ 2בניית קיר תומך
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 08/ 2תוספת לבית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 04/ 2הקמת סככה ומחסן חקלאיים
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 05/ 2לגיטימציה ותוספת למגורים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 10/ 2בניית סככה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית17541/ 97לגיטימציה למבנה קיים בהתאם לסעיף 97/א
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית17542/ 144לגיטימציה לבנין קיים והקמת ממ"ד מוצע בגוש 17542 ח"ל144
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית17542/ 151הקמת קומת מגורים מעל בית קיים בהיתר בגוש 17542 ח"ל 151
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית17542/ 151הקמת בית מגורים-97/ב
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית17542/ 151הקמת בית מגורים -97/ ב
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית17543/ 70זיאדנה מחמוד סעיד, בועינה-נוגידאת
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה176/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 08/ 2תוספת יחידות למגורים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 02/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 05/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 07/ 2תכנית מפורטת למבנה משק לגידול בשר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןבקשה ועדה מקומית18/ 900תוספת מגורים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 12/ 2תוספת קומה לדירת מגורים
צפוןהגליל המזרחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 04/ 2לגיטימציה לחניה בבניין קיים
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 09/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים187/ 10/ 2מתן היתר בניה ללא חלוקה מוסכמת
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 04/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 07/ 2התנגדות להיתר בניה של בית שכן
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 09/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 06/ 2לגיטימציה + תוספת יח"ד
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 06/ 2לגיטמציה + תוספת יח"ד
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 06/ 2בתוספת קומת מגורים בקומה א' לבנין קיים
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 12/ 2תשריט חלוקה מס' 200 בגו"ח 16961/1
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 06/ 2תוספת חדר מעל בניין קיים ושימוש חורג לבית דפוס
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים195/ 07/ 2הקמת בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 07/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים197/ 03/ 2תוכנית מפורטת נקודתית לדיר צאן
צפוןהגליל המזרחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים198/ 04/ 2לגיטימציה לחצר ולגדר
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים198/ 10/ 2תכנית חלוקה לא מאושרת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 07/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןבקשה ועדה מקומית20/ 16625שימוש חורג מסככה לבית בד
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים202/ 09/ 2בקשה לבית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 05/ 2אישור תוספת מגורים ותוספת ק.ע. לק.ק.
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 08/ 2טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים207/ 10/ 2הקמת בית מגורים+ממ"ד
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 02/ 2בקשה ללגטימציה לקומת עמודים, מרפסת ומשרד