תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים216/ 04/ 2הקמת מחסן חקלאי וסככה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 10/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה218/ 11/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' מק/גמ/378/5248
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה221/ 09/ 2הפקדת תכנית
צפוןהגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים221/ 11/ 2בקשה להיתר בנייה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 10/ 2דחית תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 07/ 2לגטימציה לשינויים במבנה קיים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 09/ 2הקמת בית מגורים חדש
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 10/ 2תנאי ערבות שהותנה בהיתר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןבקשה ועדה מקומית23/ 16627שימוש חורג לדיר צאן בסככה חקלאית מאושרת
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 11/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 03/ 2תוספת מגורים
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 11/ 2בקשה לחדרי אירוח
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 04/ 2תוספת קומת מגורים מעל בניין קיים מאושר + לגיטימציה לקומת קרקע קיימת
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 08/ 2תוספת קומה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 08/ 2מחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 06/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים238/ 11/ 2אי מתן טופס 4
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 10/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים242/ 03/ 2מבנה בסטייה מהיתר
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 07/ 25 יח"ד אירוח
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 10/ 2אי מתן טופס 4
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 11/ 2אי מתן טופס חשמל 5, ניתוק חשמל
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורבקשה ועדה מקומית25/ 17038הוספת 2 מכולות לסככה חקלאית קימת
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 08/ 2לגיטימציה לבית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 11/ 2לגיטימציה לחניה מקורה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 10/ 2בקשה להיתר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 11/ 2ערר בתשריט חלוקה תח/מצ/73
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים259/ 04/ 2לגיטימציה לחניה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים260/ 08/ 2הגדלת שטחי בניה במסגרת הקלה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים263/ 07/ 2התנגדות לסגירת קומת עמודים
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 07/ 2התנגדות לאישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 07/ 2ביטול היתר בניה לא חוקי
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים270/ 10/ 2תש ריט חלוקה תח/טור/419
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 08/ 2תוספת יחידת מגורים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים272/ 10/ 2סככה חקלאית מפולשת + מכולה לא קבועה לאחסון ציוד+גדר רשת
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה276/ 06/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים276/ 09/ 2לגיטימציה לדיר צאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 07/ 2מחסן חקלאי + בור אגירת מי נגר + הריסה + גדר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 10/ 2תוספת קומת מגורים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 08/ 2לגטימציה לגן ילדים
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים280/ 07/ 2טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים284/ 06/ 2הרחבת חנות במרכז מסחרי
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים289/ 06/ 2שימוש חורג מסככה חקלאית קיימת ומאושרת לדיר צאן לבשר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 11/ 2התנגדות לתוספת בנייה גו"ח 25,26/15576 מגרש 200/1
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 07/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים292/ 07/ 2לגטימציה לפרגולה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים292/ 08/ 2אי מתן טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים293/ 11/ 2תיקון תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים295/ 04/ 2הקמת סככה חקלאית מפולשת ומחסן
צפוןהגליל המזרחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים296/ 05/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים298/ 11/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה299/ 11/ 2התנגדות לתכנית מק/גמ/11752/372
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים303/ 10/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןבקשה ועדה מקומית31/ 16627שימוש חורג לשלוש שנים למפעל לחיתוך שיש
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית31/ 17546הקמת בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים313/ 10/ 2בנית מחסן - בית צמוד לבית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים316/ 08/ 2הקמת דיר צאן
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים322/ 08/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים325/ 11/ 2אי מתן היתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים326/ 08/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןבקשה ועדה מקומית33/ 16634לגיטימציה למבנה קיים וחנות חומרי בניין ומחסנים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים336/ 08/ 2הקמת בית מגורים ומכולת קניה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלבקשה ועדה מקומית5/ 17359שימוש חורג למרכז בילוי כולל מזנון+ מבנה שרותים
צפוןהגליל המזרחיבקשה ועדה מקומית53/ 154734 חדרי אירוח צימרים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארבקשה ועדה מקומית5א/ 15565הקמת אנטנטת תיקשורת חברת פרטנר
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית65/ 19364לול עופות
צפוןהגליל המזרחיבקשה ועדה מקומית7/ 15473בית מגורים + לגיטמציה לצימר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארבקשה ועדה מקומית7/ 15570הקמת בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומית70/ 17543הקמת שתי יח"ד מעל בית מגורים
צפוןהגליל המזרחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים75/ 04/ 2הקמת קוטג' 3 קומות בשטח 571 מ"ר
צפוןהגליל המזרחיבקשה ועדה מקומית8/ 154724 חדרי אירוח
צפוןהגליל המזרחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים809/ 12/ 2היטל השבחה על שמאי מכריע בגין תכנית ג/6540
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים811/ 10/ 2היטל על חישוב היטל ההשבחה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8115/ 1/ 2ערר בגין החזרת היטל השבחה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים812/ 12/ 2ערר על שמאי מכריע בגין תכניות ג'/850, ג'/8300
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים813/ 12/ 2ערר על שמאי מכריע בגין תכנית ג'/6696
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים817/ 10/ 2ערר על אי צדק בגובה השומה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים818/ 10/ 2עררעל היטל ההשבחה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים818/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/14573 , ג/6695 , ג/11756 , ג/704
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים819/ 10/ 2חיוב על תשלום היטל השבחה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים820/ 10/ 2ערר על שומה של שמאי מכריע
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים826/ 10/ 2ביטול חיוב היטל השבחה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים827/ 10/ 2ביטול חיוב היטל השבחה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים836/ 11/ 2ערר על שומת היטל השבחה בגין תוכניות ג/8330,ג/8300, ג/13365
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים844/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכניות ג/704 ,ג/6695 , ג/14573
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים857/ 11/ 2ערר בגין היטל השבחה תוכניות ג/312,ג/4748,גמ/257/4748
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים861/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/16613
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים861/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/5710
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים866/ 10/ 2ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/10721
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים870/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכנית ג/6540
צפוןהגליל המזרחיבקשה ועדה מקומית8980004היתר בניה לשיקום בית משפחת קורן על שפת הכנרת
צפוןהגליל המזרחיבקשה ועדה מקומית9/ 15474מתן לגיטמציה ל-3 צימרים
צפוןהגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים901/ 08/ 2תביעת פיצויים
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים903/ 08/ 2תביעת תביעת פיצויים
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים907/ 11/ 2ערר פיצויים בגין תוכנית מס' מק/גמ/7 - 10896 /325
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים923/ 11/ 2ערר תביעת פיצויים בגין תכנית ג'/10554
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהישות כלליתא/ 08/ 131הקסטודיה די טרה סנטה נגד ועדה מחוזית צפון, מו"מ דבוריה וכו'
צפוןהגליל המזרחי, מגדלישות כלליתא/ 09/ 557מו"מ מגדל נגד ו. מקומית ג. מזרחי, ו. מחוזית צפון וכו'