תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחיתוכניתא/ 10תכנית אב ואדי אלחמאם
צפוןהגליל המזרחיתוכניתא/ 11תכנית אב עוזייר
צפוןהגליל המזרחיתוכניתא/ 12תכנית אב רומנה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתא/ 13תכנית אב כפר תבור
צפוןהגליל המזרחיתוכניתא/ 14תכנית אב נין
צפוןהגליל המזרחיתוכניתא/ 15תכנית אב רומת אל הייב
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתא/ 16תכנית אב יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתא/ 17תכנית אב דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, שבליתוכניתא/ 18תכנית אב שבלי
צפוןהגליל המזרחיתוכניתא/ 19תכנית אב דחי
צפוןהגליל המזרחיתוכניתא/ 20תכנית אב כנרת
צפוןהגליל המזרחיתוכניתא/ 5תכנית אב סולם
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתא/ 56תכנית אב תיירותית למושבה יבנאל
צפוןהגליל המזרחיתוכניתא/ 6תכנית אב אום אל ג'נם
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתא/ 7תכנית אב מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתא/ 8תכנית אב מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתא/ 9תכנית אב בועיינה נוג'ידאת
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתבקשה ועדה מקומיתבועיינה נוג'דאת 14200/ 50הקמת מחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתבש/ 17188/ 1בקשה להיתר בניה, זועבי, סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 10023שינוי יעוד לתיירות, שינוי למתאר, נין12/07/2001
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 10024שכונת בנה ביתך לחיילים משוחררים, שינוי למתאר, מג'אר12/03/2001
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10025שינוי יעוד משטח ספורט למגורים, שינוי למתאר, כפר תבור08/06/2000
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10027בניית יחידות אירוח והגדלת אחוזי בניה, שינוי למתאר,יבניאל03/02/2000
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 10084שינוי בתוואי דרך מס 7, שינוי למתאר, כפר מיסה16/11/2000
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 10086שינוי יעוד מחקלאי וספורט ליער, שינוי למתאר, כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 10087שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבני ציבור, ספורט ודרך, שינוי למתאר, מג'אר.
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10115בית אבות סיעודי, שינוי למתאר, יבניאל22/06/1999
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 10118שינוי יעוד למתקן הנדסי, שינוי למתאר, שיבלי.14/10/1999
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 10119שינוי יעוד למבני ציבור (מסגד), שינוי למתאר, ערב שיבלי.
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 10120שכונת הכרם ב', שינוי למתאר, מנחמיה.29/07/1999
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 10147שינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, עוזיר.
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 10149אזור מסחר מבואות נין, שינוי למתאר.
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10152כפר נופש, שינוי למתאר, יבנאל.01/03/2001
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 10153שינוי יעוד לדרך וביטול סובה, בועינה נג'ידאת.
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10154אזור למבני נופש, שינוי למתאר, כפר תבור.14/03/2000
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10155דיור מוגן, שינוי למתאר, כפר תבור.06/12/1999
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 10174שנוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק, רומת הייב.
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10179שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1019 - צפוןתחנת דלק תאומים (ליד צומת גולני) - טורעאן11/03/1971
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 10231שינוי יעוד למבני ציבור, שינוי למתאר, כפר קמא.22/11/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 10232שינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, כפר קמא.14/12/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10254שינוי יעוד משצ"פ למגורים, כפר תבור08/02/2001
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10255שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 1026רומת הייב13/05/1971
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 10265שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א', שינוי למתאר, בועינה
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 10273חוצות היוצר - מסחר ומלאכה, שינוי למתאר, מגדל.
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 10274אזור מגורים מיוחד, שינוי למתאר, מגדל.15/06/1999
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10276נוף יבנאל ב', שינוי למתאר.15/06/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 10367מתחם אגף הרווחה, שינוי למתאר, כפר קמא.05/07/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10368בית חולים שיקומי סיעודי, שינוי למתאר, כפר תבור.11/02/1999
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10370דרך חקלאית לחלקה 5, שינוי למתאר, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10371שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסה - מכון שאיבה לביוב, שינוי למתאר, טורעאן05/09/2000
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10379שינוי יעוד משטח חקלאי לשירותי דרך - עילבון
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 10455מתחמים 4.6 ו - 4.7 , שינוי לתמ"א / 13 , מגדל
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10492תכנית אב - עילבון
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10518שינוי יעוד למגורים ושטח ציבור -כפר תבור24/06/1999
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10554שינוי יעוד מאזור חקלאי לשכונת מגורים, שינוי למתאר,טורעאן21/08/2002
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10568שינוי יעוד שטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10569שינוי יעוד מחקלאי למוסדות דת ומשטח ציבורי פתוח לדרך, שינוי למתאר, יבניאל21/05/2002
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10570שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 10571שינוי יעוד משצ"פ לשרותי דרך, מסחר ומגורים, שינוי למתאר, מגדל.
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10577שינוי יעוד למבנה משק חקלאי, טורען08/02/2000
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10578שינוי בחלוקת המגרשים וחדרי ארוח, שינוי למתאר, יבניאל06/12/1999
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 10579שינוי דרך מס' 96 , שינוי למתאר, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10628חיבור כבישים פנימיים לציר כביש מס' 2, שינוי למתאר,כפר תבור.08/06/2000
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 10629תחנת כח קטנה, אזור תעשיה מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 1066פיתוח חוף הים למטרת קייט07/01/1971
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 10661שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד, נין
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10672אזור מסחרי ותחנת תדלוק, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 10675כביש שרות לצד כביש 806, שינוי למתאר, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10676כביש כניסה ראשי מזרחי לטורעאן, שינוי למתאר, טורעאן14/12/2004
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10677ביטול סובה, ושינוי בתוואי הדרך, שינוי למתאר,טורעאן13/09/2001
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10678מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, יבניאל22/11/1999
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 10679מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת.
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 10680מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, בועינה נג'ידת14/03/2000
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10688מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 10689שכונת מגורים בצפון טורען, טורען22/11/1999
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 10695שינוי יעוד משרותי דרך לאזור מלאכה ותעשיה, בועינה - נוג'ידאת25/07/2000
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 10721שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר דחי30/06/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10847שינוי יעוד למתקן הנדסי - כפר תבור06/10/1999
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 10848חלוקת מגרשים לבניה - מג'אר30/03/2000
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 10861כביש גישה לכפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10896שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושטחי ציבור, שינוי למתארכפר תבור06/10/1999
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 10897שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושטחי ציבור, שינוי למתאר, כפר תבור10/12/2000
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10916שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי ודרך, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 10918הרחבה לתחנת תדלוק בנין
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 10976שינוי יעוד מאזור מגורים לשצ"פ
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11002כביש מחבר בין שיבלי לאום אל ג'אנם21/08/2000
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 11003הרחבת אזור מגורים ביבניאל12/07/2000
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11004תכנית לשינוי תוואי דרך מס' 9 - מג'אר19/09/2000
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11005תכנית לפיתוח שטח מסחרי בצמוד לתחנת תדלוק בצומת מג'אר - צלמון
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 11023הסדרת בינוי ברומת הייב05/09/2000
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 11052תחנת תדלוק - כפר כמא
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 11081מלונאות ונופש מנחמיה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 11086שינוי תוואי דרך מס' 5 וחלוקה מחדש למגרשים, רומת הייב.
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 11109כפר נופש יבניאל15/05/2002
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 11111מתקן הנדסי, בועינה10/12/2000
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 11112תחנה דרומית לשאיבת שפכים, עילבון05/10/2000
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11113שינוי יעוד מאזור חקלאי למבני משק, מגאר
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11114שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, מגדל19/09/2000