תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11115שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מג'אר03/02/2003
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11116שינוי יעוד משצ"פ למגורים, מגדל19/09/2000
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 11117שכונה מערבית דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 11118שכונה דרומית - מזרחית, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 11119החלפת מיקום מבני ציבור ומגורים, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 11122ביטול דרך גישה, טורעאן14/12/1999
צפוןהגליל המזרחי, מרום הגלילתוכניתג/ 11150שכונה צפונית לחיילים משוחררים מג'אר04/02/2002
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11194מגדל - מתחמים 4.6 ו4.7-
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 11199שינוי יעוד מחקלאי למגורים, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11200תחנת תידלוק ושרותי דרך במג'אר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 11201הקטנת רוחב דרך וסובה - בטורעאן
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 11260מסחר ותחנת דלק, נין
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 11281דרכים חקלאיות בקטע בית רימון צומת גולני27/08/2002
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 11295אזור משק חקלאי בטורעאן21/08/2000
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 11296שינוי יעוד מחקלאי למלונאות בכניסה לנין
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתוןתוכניתג/ 11324תשריט למחלף גולני12/01/2006
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 11331שינוי לתכנית מתאר נין, מתאר 1
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11335הסדרת קטעי דרך מס' 65 - צומת גולני - צומת דברת18/05/2005
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11344שינוי קווי בנין ,מגדל, מתאר 1
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 11345שינוי יעוד משטחים ציבוריים למגורים, רומאנה, מתאר 101/02/2001
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 11374תכנית אב , יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11387שינוי מחקלאי למגורים, מג'אר12/07/2000
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 11390שינוי משטח חקלאי לשטח לתחנת שאיבה לביוב לכפר עוזיר
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 11391שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ודרך גישה, עוזייר, מתאר 121/03/2002
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11392שינוי לתמ"א 3 ולג / 5216, מתאר 123/10/2000
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 11393שכונת מגורים במנחמיה, מתאר 107/07/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 11395שינוי יעוד משטח חקלאי לברכת מים לכפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 11396שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ברכת מים לכפר נין
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 11412שינוי לתכנית מס' ג / 4748 ג / 886910/12/2000
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 11432שינוי קו בנין מכביש 65
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 11460תכנית לפארק שינוי הוראות25/07/2000
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 11462שינוי יעוד ממגורים א' ומרכז תחבורה למבנה ציבור30/12/2001
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 11463שינוי יעוד משצ"פ למגורים, מתאר 1, רומאנה30/03/2000
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 11466שכונת הכרם, מנחמיה, מתאר 1
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 11468יעוד שטח לתחנת תדלוק טורעאן22/04/2004
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11513אום אל ענם שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למתקן הנדסי(מתקן אגור ושטוף) המהווה שינ
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11514אום אל גאנם- שינוי משטח לבנייני ציבורי ושטח לתכנון בעתיד לשטח למתקן הנדסי30/05/2002
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 11515שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מבנה משק (לול) בועיינה
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11516שינוי יעוד משטח להולכי רגל לשטח מגורים - מגדל
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 11517תחנת תידלוק ושרותי דרך - עילבון
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגלילתוכניתג/ 11521נחל ארבל-שינוי ממסחר ומלאכה למגורים ומסחר, מתאר 119/09/2000
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11542חלוקה למגרשים ותיקון תוואי דרכים, שיבלי, מתאר 101/03/2001
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 11603שינוי יעוד מחקלאי למגורים, עילבון, מתאר 105/04/2005
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11604שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מגאר, מתאר 1
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11605שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מגאר, מתאר 1
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאלתוכניתג/ 11614עוקף כפר קמא20/11/2006
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1162 - צפוןמחצבת גולני - טורעאן04/08/1983
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11627מתקן הנדסי באום אל ענם
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11632שינוי יעוד משרותי דךר למסחר בצומת צלמון
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 11661תחנת שאיבה מערבית ברומת אל הייב
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11662שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח לדרך ולבריכת מםלכפר אום אל ענם שינוי לג / 114/08/2003
צפוןהגליל המזרחי, הגליל העליוןתוכניתג/ 11668דרך מס' 90 קרית שמונה-מטולה29/03/2005
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 11673דרך נופית - שיבלי אום אל גאנם
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11675שינוי יעוד מחקלאי למגורים תיירות ותחנת תידלוק
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11676הרחבת תוכנית מתאר ושינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב מסחר, מגאר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 11726שינוי מחקלאי למגורים, טורעאן17/07/2001
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 11727חלוקת שטח למגורים01/11/2001
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 11729שינוי יעוד ממסחר למבנה ציבור, סולם09/05/2001
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 11732שינוי יעוד מחקלאי לחנייה ושרותי רכב
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 11749שינוי יעוד ממלונאות למגורים בכפר תבור21/12/2000
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולם05/05/2003
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11754שינוי יעוד מחקלאי לתיירות, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 11755הסדרת כבישים ודרכי גישה למגרשים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 11756שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים16/08/2001
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11757הסדרת ציר תנועה ראשי וקביעת הוראות עיצוב
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 1183מוסד חנוכי וסעד מגדל
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתוןתוכניתג/ 11855דרך מס' 767 - קטע שדמות דבורה21/05/2002
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדןתוכניתג/ 11865מטמנת אתר טליה ( חג"ל)26/08/2004
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11884הוספת אחוזי בניה, מג'אר17/07/2003
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 11886שינוי בהתווית דרכים בבועינה נוג'דת
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11893בית עלמין במג'אר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 11894בית ספר בכפר דחי28/11/2001
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 11929איחוד מגרשים ביבניאל16/08/2001
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 11931הרחבת תחום הבנייה של הישוב28/11/2001
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11955איחוד וחלוקה וביטול דרך להולכי רגל
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 11956שינוי יעוד מחקלאי למגורים, רומת אל הייב
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 11960הרחבת שטח למבני ציבור, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 11962שינוי יעוד ממגורים א' למלונאות, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 1201כפר תבור16/03/1972
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 12054החלפת שטח מגורים ומבני ציבור בבועינה21/11/2001
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12056הרחבה נקודתית לתכנית המתאר של טועאן28/11/2001
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12089מלונאות בצומת אלומות
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 12111הוספת זכויות בניה ושימוש תיירותי במנחמיה18/02/2004
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12134מחצבת גולני, טוראן27/03/2006
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 12135ביטול דרך30/12/2001
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 12136שיכון עמידר ב' (צפון) - מגדל22/07/2003
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12166כביש כניסה מערבי לטורעאן10/06/2004
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 12224שינוי יועד מחקלאי לתיירות " מבואות נין"
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 12274הרחבת שטח לבית כנסת במגדל19/12/2002
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12276הרחבה למגורים בעוזיר
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 12278שכונה דרום מזרחית, בוענה נוג'ידאת26/06/2003
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 12284נעורה - תכנית הגנה בפני שטפונות
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 123שכון ותיקים ביבנאל30/10/1952
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 1230תכנית מס' 123031/12/1981
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 12341הרחבת שטח חקלאי למגורים וביטול דרך בכפר מצר12/09/2002
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 12344הסדרת נחל תבור ונחל שבעה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12347הרחבת שטח המגורים ביבנאל
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 12348שינוי הוראות בניה באזור התעשיה16/01/2003
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדןתוכניתג/ 12360צומת אלומות, הצטלבות כבישים 767/768
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12389הרחבה נקודתית15/10/2002