תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 12415אזור מלאכה ותעשיה זעירה, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 12416הרחבת שטח למגורים בכפר תבור13/02/2003
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12417אזור למבנה משק חקלאי, - רפת, טורעאן24/06/2003
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12418אזור תיירות ונופש , יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, מרום הגליל, מג'ארתוכניתג/ 12447תחנת שיוקע למוהל ( פסולת זיתים), מגאר
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12472מתקן טיהור יבניאל27/08/2002
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 1253תכנית מס' 125306/07/1972
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 12539שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, כפר תבור21/09/2003
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12540בריכת יעלה יבניאל11/05/2004
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12594שינוי משצ"פ למגורים, עוזייר18/05/2005
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 1260תכנית מתאר כפר דבוריה15/10/1981
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12633שינוי יעוד ממרכז תחבורה למגורים בעוזיר28/06/2007
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 12634הרחבה למגורים בדחי
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12641אזור לגידול בקר, יבניאל08/11/2007
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 12652שינוי תואי דרך07/07/2005
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 12663הרחבה נקודתית במג'אר
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 12692תחנת שינוע לפסולת גושית, בועינה - נוג'ידאת
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 12693אולם חתונות, צומת גולני
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 12701ביטל דרך במג'אר
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, יבנאלתוכניתג/ 12720שמורת טבע נחל יבניאל04/12/2008
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 1276שנוי יעוד -בועינה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1277מחצבה -טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12778הרחבה למגורים ביבנאל
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12779הרחבה למגורים בטורעאן08/12/2005
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, יבנאל, אלמותתוכניתג/ 12781מתחם תיירות ונופש צומת אלומות
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 1281בחירת צונים (אום אל ג'נם)20/05/1976
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 12810הרחבה למגורים בדבוריה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 12871שינוי יעוד מחקלאי למגורים.24/02/2005
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12872שינוי יעוד מחקלאי למגורים14/08/2003
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 12890כפר קמא דרום לשטח למבני ציבור, המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' ג/ במ / 12127/05/2003
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12929הגדלת שטח למבני ציבור
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 12930מתקן הנדסי
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12931הזזת דרך גישה22/05/2003
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מבוא העמקים, בועיינה-נוג'יידאת, טורעאן, כפר כנאתוכניתג/ 12955יער טורען08/02/2010
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, בועיינה-נוג'יידאת, טורעאןתוכניתג/ 12956דרך נופית, הר טורען
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 13015שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים30/11/2004
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 13016שינוי יעוד משטח למגורים לשטח למבנה ציבור
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 13017שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח למגורים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 1304שנוי יעוד למחצבה -יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, שבליתוכניתג/ 13064מחתם איכסון צלייני , בשיבלי28/04/2010
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, כפר תבור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13104דרך מספר 65 כדורי - אום אל ע'נם (גליונות 3-4 מתוך ג/ 11335 המפוצלת)11/08/2009
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 13113שינוי תוואי דרך והוספת שטח למגורים23/01/2003
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13115שינוי יעוד משפ"פ לשטח מוסד דתי ומגורים18/02/2004
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13116שינוי זכויות והגבלות בנייה הקבועות בתכנית המתאר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13117הרחבה נקודתית של תכנית המתאר למגורים21/09/2003
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13118בית קברות נוצרי07/07/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13119תכנית מתאר לכפר נין03/11/2005
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 1312חלוקה מפורטת -דבוריא
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13120תכנית מתאר חלקית לישוב מג'אר29/06/2009
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 13152שינוי תוואי כבישים בשיבלי
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13153שינוי מערכת הדרכים וחלוקה למגרשים בעילבון17/04/2005
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 13154שינוי יעוד משפ"פ למוסד דתי ומגורים
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, מבוא העמקים, אל בטוף, משהד, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13192תכנית מתאר לרומת אל הייב08/06/2005
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 13264שינוי יעוד מאזור חלקאי לחוות סוסים, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 13274תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת19/03/2009
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 13275דבוריה שכונה מערבית
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 13276שינוי לתכנית ג/ 4748
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13277שינוי יעוד מחקלאי למגורים30/11/2006
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13343הרחבת תחום הבניה, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 13348פוריה כפר עבודה מתחם מזרחי B09/08/2006
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, יבנאל, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 13349פוריה כפר עבודה מתחם מזרחי c21/09/2006
צפוןהגליל המזרחי, מרום הגליל, מג'ארתוכניתג/ 13365מג'אר מרכז - תכנית מתאר29/06/2009
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13415הקמת אולם אירועים באזור תעשיה14/09/2003
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, עמק המעיינות, יבנאלתוכניתג/ 13436מתחם יער מנחמיה ( מתחם 1406)16/12/2010
צפוןהגלבוע, הגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, הגילבוע, נוף הגליל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13445מתחם יער גבעת המורה ( 1449).21/06/2010
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, מבוא העמקים, נצרת עיליתתוכניתג/ 13481דרך מס' 6401 מנצרת עד כדורי
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, מגדל, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 13484שמורת טבע סלע הנמלה,
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאלתוכניתג/ 13493שמורת טבע רכס אדמי24/05/2009
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, ניןתוכניתג/ 13513הסדרת נחל נין
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13525תחנת דלק על כביש 77
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13526שינוי יעוד משצ"פ למגורים09/03/2004
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13527הרחבת מתקן טיהור וטיפול בשפכים
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13528שינויים במערך הדרכים בחלוקה31/10/2004
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 13529שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, לולים, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13530הקמת מבנה מסחרי , כפר נין
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 13531תחנת שאיבה לביוב בכפר עוזיר
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 13563תיקון נקודתי של הוראות תכנית ג/ 5966
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 1357כפר בענה31/05/1989
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13572בריכת מים30/11/2006
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13656שרותי דרך עילבון מערב23/07/2007
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13661שכונת בנימין - מסחה החדשה19/03/2009
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13662דרך היקפית פנימית במערב כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 13663פארק אטרקציה נושאי משולב, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 13664יעוד שטח למבני ציבור - בית מ.א. אל בטוף06/07/2004
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 1367שנוי יעוד בי"ס -כפר נין08/11/1973
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 13708בריכת קידוחי כלנית08/06/2005
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13714שינוי קו בנין מדרך 806 ושינוי יעוד ממגורים לדרך
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 13715שינוי יעוד מדרכים למגורים
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 13724תכנית מתאר רומאנה02/04/2008
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 13725תכנית מתאר עוזייר02/04/2008
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, יבנאלתוכניתג/ 13728דרך יער ראשית, יבניאל - מנחמיה
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 13735נחל ארבל- ואדי חמם
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13736שנוי יעוד מחקלאי למגורים20/11/2006
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 13754שיקום מחצבת גולני31/08/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 13756שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים24/02/2005
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבור, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 13757שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תיירות, בשיפולים המזרחיים, הר תבור
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 13758תיקון נקודתי לתכנית ג/ 651618/02/2004
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 13759שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, יבניאל22/04/2004
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 13760שינוי יעוד מחקלאי למגורים12/07/2007
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 13800שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 1721526/06/2008