תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 15962שינוי יעוד מחקלאי למגורים, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 15963תכנית איחוד וחלוקה חדשה, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 15973הכרזה לפי סעיף 77, 78 לחוק, שכונת החרובים, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 15979תחנת תדלוק על כביש 77 בין טורעאן לכפר כנא
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16011שטח פרטי פתוח - מבואות נין
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 16036תכנית מתאר כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 16042בוסתן בהר - שרותי נופש , יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאל, כפר קישתוכניתג/ 16062יערות רכס יבנאל וכפר קיש
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1610מחצבה -מיעאר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16114שינוי יעוד נקודתי לתכנית מתאר, נין
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 16129שינוי יעוד מחקלאי למגורים, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 16186ייעוד שטח לבית עלמין בגוש 15583 , מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 16187ייעוד שטח לבית עלמין בגוש 15564 , מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 16188הסדרת מערכת דרכים חדשה והתאמה למצב בשטח, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16190שינוי ייעוד מחקלאי למגורים גוש 17205 , נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16191צימצום שטח בית אבות ושינוי ייעוד למגורים , נין
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, מרום הגליל, עמק הירדן, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, עילבון, ארבלתוכניתג/ 16192יער מסד ארבל17/03/2011
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16193שינוי ייעוד מחקלאי למגורים גוש 17026, נין
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 16212שינוי ייעוד ממגורים למוסד דת , יבנאל03/09/2009
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, טבריה, עמק הירדן, יבנאלתוכניתג/ 16213יערות בקעת יבנאל ורכס פוריה21/05/2012
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 16281נאות מרפא : אזור מלונאות ומגורי נופש , מגדל
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםתוכניתג/ 16293מגרש כדורגל ותחנת מעבר לפסולת יבשה - שבלי אום אלג'נם15/02/2012
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 16352שטח חקלאי מיוחד, מרכז מזון, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 16400יחידות נופש לתירות במושבה מגדל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 16466הגדלת יח' דיור, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 16470שכונה דרום מערבית- כפר טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 1648שינוי תואי דרך מכביש עפולה -כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 16538לול תרנגולות - אלמנסורה , כפר מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 16539כפר תבור מזרח - רחוב המיסדים שינוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1654מגרש ספורט -טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 16540נופש כפרי בדואי , סמוך לכפר שיבלי אום אל ג'נם
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 1655רומא הגלילית -רומת הייב
צפוןהגליל המזרחי, עפולה, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16561בריכת מים, נין
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, נצרת עילית, דבוריה, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 16613תכנית מתאר, דבוריה03/06/2009
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1669שינוי יעוד -מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 1671תכנית מפורטת מס' 167130/01/1975
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 16761כביש כניסה לכפר סולם מדרך 65 , כפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 1679תכנית מתאר -רומת הייב24/10/1974
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 16798אזור תיירות ונופש , מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 16799אזור מלונאות ומגורי נופש - נאות מרפא , מגדל
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16837הגדלת אחוזי בניה לתחנת תדלוק קיימת בכניסה לנין ושינוי יעוד לחקלאי מיוחד
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 16918אזור חלקה 58 בגוש 17656 , רומת היב10/08/2011
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 16919אזור חלקה 45 בגוש 17656 , רומת אל הייב14/06/2011
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16920תחנת תדלוק - שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר , נין15/05/2011
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 16921דרך גישה למושב טפחות
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17014תכנית בינוי מתוקף תכנית ג/ 6221, נין
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, אל בטוף, עמק יזרעאל, רומת הייבתוכניתג/ 17051קדוח 1 כפר כנא, סמוך לכביש 77, מדרום לרומת הייב
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 17101שכונה מערבית, בועינה נוג'ידאת
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםתוכניתג/ 17102שכונת בעלי המלאכה, אום אל ג'נם01/06/2010
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 17108שכונת מגורים מערבית, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 17122ככר צפון מזרחית, רומת אל הייב
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1720מחצבה -מיעאר
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 17246הקמת מבני משק חקלאי - רפת לגידול עגלים לבשר בלבד , דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 17293שכונה דרומית - מערבית , טורעאן22/08/2012
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 1730מפעל בלוקים -דבוריא
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 17302שינוי משטח חקלאי לאזור מלונאות ונופש, צומת אלומות
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, נצרת, נצרת עילית, דבוריה, כפר כנאתוכניתג/ 17304יערות הקשת הגדולה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 17328תוספת 21 יח"ד ודרך היקפית מערבית, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 17329שינוי יעוד מחקלאי וחקלאי מיוחד לתעשיה קלה, טורעאן17/06/2009
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17339שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעסוקה, נין
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1736שנוי יעוד לתחנת תידלוק -טורעאן01/01/1976
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 1743אתור שטח למגורים -מנחמיה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 17433יעוד שטח ללול תרנגולות, אלמנסורה, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17523ביטול קטע דרך מס' 34, נין29/08/2010
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 176חלוקת מגדל
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 1763מגרשי בניה -כפר תבור04/12/1975
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 17643שימור כרמי זיתים, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1769מפעל בלוקים -טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 17690שנוי יעוד מאזור חקלאי למסחר, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 17797שכונת מג'אר דרום
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1781שנוי יעוד שטח לבית ספר מקיף -מג'אר27/04/1980
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1782שנוי באיתור בית קברות -טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 1783שינוי יעוד חלקה -כפר כמא28/10/1976
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 17837הסטת דרך, רומאנה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 1791שינוי יעוד מפעל בלוקים -דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 17918שכונה מזרחית עילבון
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 1793מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17970מתחם כנסיית, נין
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 18077שינוי תוואי דרך אזורית 806 והתאמתו למצב קיים, מג'אר
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 18078"הבדואי בגליל - מורשת ואורח חיים", חמאם (נחל ארבל)
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 1810שנוי יעוד למפעל בלוקים, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 1811תכנון שטח צבורי כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18116שכונת מגורים סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 18146שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים, נין
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 18272שינוי יעוד משצ"פ למתקנים הנדסיים, רומת הייב
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 18303שנוי יעוד משטח מגורים לשטח מסחרי, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 18323אזור מגורים - יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 18343שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' ושצ"פ והתווית דרך, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 18558כביש גישה סולם.
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 18594קרית חינוך, עילבון25/11/2010
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 18660שנוי יעוד מחקלאי לתיירות, אורחן החוויה הגלילית, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 18661שכונה צפונית, כפר מיסר
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 18678שנוי יעוד משטח מגורים לשטח מסחרי, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 1869כביש גישה לערב אל שבלי
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 18720שנוי תואי דרך והצעת דרכי גישה, עוזיר
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 18732שינויים תנועתיים וחלוקת שטח למבני ציבור, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 18761שנוי יעוד משטח ציבורי לשטח מסחרי וחניה, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 18803תוספת יחידת נופש והקטנת קווי בניין, יבניאל01/12/2011
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 18809שנוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 1883חלוקת מגרשים לבניה