תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 18864שנוי יעוד מחקלאי לתיירות, אורחן החוויה הגלילית, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 18870מלונאות ומסחר, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 18879שינוי תוואי דרך, עוזיר
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 18883שנוי יעוד משצ"פ למגורים, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 18885הרחבת שטח למגורים, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 18886הרחבת שטח למגורים, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 18887שכונת מגורים מערבית, דבוריה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 18902שטח למבני ציבור, בועינה נוג'ידאת14/06/2012
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 18937מתחם מגורים לאיחוד וחלוקה, רומת הייב
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 19030שכונת חרובים - כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 19031יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 19033שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים, בועניה נוג'ידאת
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 19050שינויים תנועתיים וחלוקת שטח למבני ציבור, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 19072מפעל ניקוז תעלות הגנה, סולם
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 19079שינוי יעוד קרקע מחקלאי - למבנה משק בטורעאן
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, עמק הירדן, יבנאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19182יערות רכס יבניאל וכפר קיש
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 19199ביטול דרך ויעודה לדרך משולבת ומגורים, טורעאן14/06/2012
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 19227שכונה דרומית- הרחבה לכפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 1924שטח תעשיה בכפר תבור12/05/1977
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 19240החוויה הגלילית מרכז לימודי ואירוח ביבניאל
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 1927מחצבה -מיג'אר31/10/1975
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 19292שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים בטורעאן11/09/2012
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 19486שינוי יעוד משב"צ למגורים - בועינה
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 19556שינוי במערכת הדרכים מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 19557שינוי ממרכז אזרחי למגורים ואירוח כפרי רחוב השיזף - מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 19587חלוקת מתחם י', חופי מגדל, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 19615הרחבה נקודתית לצורך חניה ושינוי יעוד למסחר, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 19635שכונת חרובים, כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 19662מלונאות ומסחר 2 - מגדל
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 1969חלוקת שטחים בבועינה02/02/1978
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 19798מפרידן טורעאן מערב ומעבר הולכי רגל טורעאן מזרח
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 19834שכונה מערבית שינוי חלוקת שטחי בניה - בועינה נוגידאת11/09/2012
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 1993אזור תעשיה -סולם צור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 19936מתחם המועצה המקומית - כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 19950קטע כביש מחבר שכונת אלונים ושכונת הברושים כפר תבור.
צפוןהגליל המזרחי, נצרת עילית, דבוריהתוכניתג/ 19998שכונת מגורים מערבית בדבוריה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 19999שינוי יעוד קרקע חקלאות,לחניון להחנית משאיות.- טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 20001מבנן b2 - בועינה נוגידאת
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 20005שינוי ייעוד משמורת טבע למגורים .
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 20061הסדרת תוואי דרך מאושרת עילבון
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2008מחצבה -מיעאר - (גניזה )
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 20122שינוי יעוד משצ"פ למגורים, שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 20140מתאר - כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 20270שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ אל בטוף
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2094אזור תעשייה יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2114תחנת דלק, מצפה טורעאן10/01/1980
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 21590מחצבה -מיעאר
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 216שכון נוה עובד -יבנאל28/11/1957
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 2164שנוי תואי דרך -כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2194חלוקת חלקה למגרשי בניה, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 2255חלוקת מגרשים ברומת הייב02/06/1977
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2256שכון זוגות צעירים ביבניאל28/09/1979
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 2286שנוי יעוד מלון אלעזר -מגדל - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2299יעוד קרקע לבית קברות -מג'אר17/07/1980
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2307שנוי יעוד שטח חקלאי למגורים, יבנאל09/06/1977
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 2332שנוי יעוד למגורים -כפר ביענה28/02/1980
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 2333חלוקת מגרשים לבניה בערב שבלי
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 2351שנוי יעוד מחקלאי לשטח מבני ציבור (בית ספר) אום אל ג'נם19/01/1978
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2359שנוי יעוד מחקלאי לתעשיתי -מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 237חלוקת חלקה -כפר תבור04/04/1957
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2396שינוי יעוד מחקלאי למגורים - מג'אר23/02/1978
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 2426שינוי יעוד למגרש ספורט - נין
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 2452"אי שמש" - מגדל20/04/1978
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 2520שנוי יעודוחלוקה, בענה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2527שכון צבורי -יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 2532שכון צבורי במושבת מגדל
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2565שנוי יעוד -טורעאן
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, דבוריה, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןישות כלליתג/ 26/ 23/ אגן לאומי הר תבור (תיקון לפי תכנית ג/ 16613)
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 260חלוקת (ערב סביח ) ערב שבלי18/07/1957
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 2618ללא שם
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 2619שיכון חילים משוחררים כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2620יעוד שטח לגן זיכרון לחללי צהל
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2621יעוד השטח לבית ספר ומגורים -במג'אר12/01/1978
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 2643כביש גישה לחירבת ציונים, אום אל ג'נם
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 2647הקמת מגורים, כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 2651מעינות מגדל נון בע"מ -מגדל
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 2663הסדרת כבישים, כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 2664חלוקת מגרשים לבניה - כפר תבור08/06/1978
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2665חלוקת מגרשים ביבנאל22/08/1985
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2666חלוקת מגרשים בעילבון
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 2667מרכז אזרחי בדבוריא
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 2668בניני ציבור, בדבוריה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 2669חלוקת מגרשים - "דבוריא "
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 2677שכון כפר דבוריא
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2678שינוי יעוד לתעשייה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2679שינוי יעוד למגורים יבניאל24/11/1980
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 2686הסדרת כבישים , כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 2687שנוי יעוד מחקלאי למגורים -סולם28/09/1979
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2690תכנית מס' 269018/10/1979
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2691שנוי יעוד למגורים - עילבון23/03/1978
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2692שנוי יעוד למגורים, עילבון
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2695כפר טורעאן, בעלות פרטית17/06/1982
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 2738אזור תעישה ומלאכה -מנחמיה09/08/1979
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 2776כפר תבור23/02/1984
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 2795אזור תיירות וקיט, סולם צור
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2801טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 2802יעוד שטחים למגורים ומבני צבור וחלוקה -דבוריא10/01/1980
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2806שנוי יעוד לתחנת תידלוק -מג'אר30/05/1979
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2807שנוי יעוד לתחנת אם וילד -במג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2808שנוי תואי דרך ושנוי קו בנין, מג'אר