תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 2809התוית מערכת כבישים וחלוקת מגרשים בכפר נין
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2810חלוקת מגרשים, עילבוון
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 2819נאות מרפא -מגדל
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2839דרך היקפית - טורעאן22/11/1979
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2840שנוי יעוד למבני צבור (גן ילדים), יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2842חלוקת מגרשים בשכונה המזרחית - מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2843אזור תעשייה מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2850חלוקת מגרשים -עילבון
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2853תחום בניה הר טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2897שנוי יעוד -טורעאן17/07/1980
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2898שנוי יעוד לבית ספר -טורעאן18/11/1982
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2907חלוקת מגרשים בכפר עילבון08/01/1981
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 2908שנוי יעוד למסעדה -עילבון06/11/1980
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 2914פתוח חוף סולם צור01/05/1984
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 2939כביש גישה לבית ספר בערב שבלי
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 2941שנוי יעוד למגורים -טורעאן24/01/1980
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2943שנוי תואי כביש 9 ושינוי מרווח הקדמי לכביש -מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 2944שנוי יעוד לתחנת תידלוק -מג'אר - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 2945שנוי יעוד למבני צבור -מנחמיה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2957שכונת "סמדר"יבנאל03/10/1984
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 2960ביוב במנחמיה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 2978שינוי יעוד לתחנת דלק16/08/1979
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 298אחוד וחלוקה, קביעת דרכים חדשות20/11/1958
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 2988שנוי יעוד למגורים -אום אל ג'נם - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 305הרחבת בית ספר כדורי ערב אס סביח20/11/1958
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3054מתקני טיהור, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3056אזור תעשיה יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3062מתקני ביוב -כפר קמא - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 308מתאר טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3093כביש גישה וכביש ראשי -מגדל
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3104שנוי יעוד למגורים -טורעאן07/04/1982
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3105שנוי יעוד למבני ציבור וספורט -יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 3110תכנית מתאר -כפר סולם01/03/1988
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 3111תכנית מתאר -ערב שבלי17/09/1989
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3112כפר קמא -דרומית
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 312כפר תבור03/02/1983
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3127שינוי יעוד למלאכה ותעשיה - יבניאל23/10/1981
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 3130שינוי ייעוד למגורים - כפר נין
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3134חלוקת מגרשים לבניה - יבניאל - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 3135איתור שטח למגורים - מנחמיה10/01/1980
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 3136שכ' מגורים וחלוקת מגרשים לבניה במסגרת "בנה ביתך" מנחמיה11/05/1987
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 3138שנוי יעוד למגורים, עילבון07/04/1982
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 3154תחנת דלק בועינה
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3159שנוי יעוד למגורים, כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3160מרכז ספורט - כפר קמא
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 3162תחנת דלק, מגדל מג'אר - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3163תיקון ושיפור כבישים, מגדל
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 3164שנוי יעוד לתחנת דלק, מג'אר - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 3165שינוי תוואי דרך
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 3194תחנת דלק, מג'אר - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3200בטול שביל להולכי רגל -כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 3205שנוי יעוד לתחנת תידלוק -רומת אל היב
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 3209שנוי יעוד לתחנת תידלוק בכביש פרוד -מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3212שנוי יעוד לתחנת דלק, טורעאן - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 3248שנוי יעוד למגורים -מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 3258שנוי יעוד לשכ' בנה ביתך -כפר תבור
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 3275מרכז אזרחי ומסחרי -מנחמיה04/06/1981
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 3279מתקני טיהור ואיגום, מג'אר24/11/1983
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3280שטחים צבוריים, במגדל04/11/1982
צפוןהגליל המזרחיתוכניתג/ 330מתאר מנחמיה17/12/1989
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3306שנוי יעוד למגורים -טורעאן17/04/1980
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 332תואי כביש כניסה לכפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3325שנוי יעוד למסחרי (מסעדה), דבוריה - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3339שנוי יעוד למגורים גוש 15334 חלקה 74 כפר כמא18/02/1990
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 3343תכנית מתאר -כפר רומאנה
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתג/ 3349שנוי יעוד למרכז תרבות וחברה -כפר כמא
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 3372שינוי יעוד למגורים - רומת הייב08/02/1981
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3378שינוי יעוד למגורים - טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 3394תחנת תידלוק באזור תעשיה סולם צור
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3454שינוי יעוד למגרש ספורט - הר תבור
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3460שינוי יעוד למגורים - טורעאן - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 3471חלוקת מגרשים לבניה -סולם22/07/1982
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3504חלוקת מגרשים -מגדל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3510שנוי יעוד למגורים -יבניאל20/11/1980
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3512שנוי יעוד למגורים, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3518שינוי יעוד למגורים - טורעאן17/12/1981
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3519שנוי יעוד למגורים, טורעאן - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3520שנוי יעוד למפעל בלוקים, טורעאן - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3521שינוי יעוד למלונאות ונופש - מגדל
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 3532שנוי יעוד למגורים, כפר תבור - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 3558שינוי יעוד למגורים - עילבון
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3565שנוי יעוד למגורים, טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 3567שנוי בתוואי שביל להולכי רגל, מג'אר
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3575שנוי יעוד לתחנת תידלוק הסוללים -טורעאן22/07/1982
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3587שינוי יעוד למגורים -טועאן - גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 3588פיתוח חוף מגדל -מגדל - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 3592שנוי יעוד מאדמה חקלאית למשק חקלאי מיוחד נין
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 3613שנוי יעוד לתעשית בלוקים -עילבון09/01/1989
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3621נוי תואי דרך ושנוי יעוד למגורים, טורעאן - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3622שנוי יעוד למגורים, טורעאן - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 3630שנוי יעוד לשטח ספורט ומבני ציבור -ערב שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3644שינוי יעוד למגורים -דבוריא23/10/1981
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 3645שנוי יעוד למגורים ומלאכה -סולם
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3676שנוי יעוד למגורים -דבוריא
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 3678יעוד שטחים למבני ציבור -כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 368תעשיה חקלאית בסולם צור19/07/1962
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3707שנוי יעוד למבני צבור ומרכז אזרחי -טורעאן
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 3724שנוי יעוד למגורים, בועינה
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהתוכניתג/ 3725שינוי יעוד למרכז אזרחי וציבורי09/04/1981
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 3727שנוי יעוד למגורים, טורעאן