תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 09/ 2בניית גדר מסביב למגרש והריסת קיר קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 04/ 2לגיטימציה לקקים מוסכים + משרדים + חנויות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 08/ 2לגטימציה לבנים קיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 02/ 2מגורים בשטח 120 מ"ר + 129 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 04/ 2תוכנית שינויים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 02/ 2בקשה לתוספת שלוש מרפסות.
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 05/ 2חוקיות לחנויות ומשרד
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 11/ 2ביטול היתר בנייה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 08/ 2תוספת לבית קיים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדת ערר220/ 03/ 2איחוד שתי חלקות
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים220/ 06/ 2לגיטימציה של מבנה הכולל 3 יח"ד
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים223/ 07/ 2תוספת בניה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 04/ 2דיר צאן + סככה חקלאית
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 09/ 2מבקש חוקיות לבית בד
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 04/ 2מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 07/ 2תוספת למחסן גז וחניה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 02/ 2מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 03/ 2מגורים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 03/ 2מגורים בשטח של 158 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 11/ 2התנגדות לבניית גדר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים241/ 07/ 2הקמת דיר צאן מתבן ומחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים243/ 07/ 2שינוי תוכנית לבניין קיים + סגירת קומת עמודים + תוספת בריכת שחיה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 06/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 08/ 2בנית מחסן
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים259/ 07/ 2סככה חקלאית
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים261/ 08/ 2טופס 4 לחשמל
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 07/ 2תוספת לבית קיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 11/ 2התליית היתר בניה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 04/ 2ביטול דחיית בקשה להקמת אנטנה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים269/ 10/ 2מוצע דירת מגורים בקומת קרקע ובקומה א' וכן גדר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה273/ 06/ 2תוכנית מפורטת
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים276/ 04/ 2לגיטימציה לקיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים278/ 06/ 2אי מתן החלטת הועדה המקומית לביתן יביל + אנטנות על תורן קיים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים282/ 07/ 2לגטימציה לבית מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה285/ 07/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים285/ 08/ 2דיר צאן + מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים288/ 07/ 2לגטימציה לבנין קיים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 06/ 2התנגדות לתשריט חלוקה - עתירה מינהלית
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 09/ 2הגשת תכניות מתוקנות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים296/ 04/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים296/ 08/ 2הקמת תורן לאנטנה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים297/ 08/ 2הקמת תורן לאנטנה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים299/ 04/ 2התנגדות להחלטת ועדה בנוגע לבנית גדר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןבקשה ועדה מקומית30/ 18786סככה חקלאית + איחסון מוצרים חקלאים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים307/ 07/ 2לגטימציה לבניין קיים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים308/ 11/ 2מגורים+ ח.ש בשטח של 513 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאבקשה ועדה מקומית33/ 18896מחסן חקלאי -סככה חקלאית מוצעת
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים334/ 08/ 2הקמת מחסן בלוני גז
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים337/ 08/ 2תוספת לבית קיים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףבקשה ועדה מקומית39/ 18761מחסן חקלאי וסככה חקלאית
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסבקשה ועדה מקומית40/ 18442בית מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאבקשה ועדה מקומית53/ 18926מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףבקשה ועדה מקומית56/ 18772חממה לגידול פרחים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים804/ 10/ 2ערר על חיב בהיטל השבחה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8107/ 10/ 2ערר בגין תוכניות ג/2213,ג/6760,ג/7973
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים813/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'3404 וג'/6763
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים821/ 10/ 2ערר על חישוב היטל השבחה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים828/ 11/ 2היטל השבחה בגין תןכניות ג/3699, ג/6766
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים829/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/3699, ג/6766
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים829/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/7206 ו ג/7973
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים830/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/2213 ו ג/6760
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים831/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/2213 ו ג/6760
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים832/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/2213 ו ג/6760
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים853/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/16395
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים863/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/4228
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים865/ 11/ 2ערר היטל הדבחה בגין תכנית ג/2213
צפוןהגליל המרכזיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים867/ 10/ 2ערר בהיטל השבחה בגין תכנית ג'/6540
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים869/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג'/2213, ג'/2871
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים884/ 10/ 2ערר בגין תוכניות ג'/2213 ו-ג'/7206 ו-ג'/7973
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים890/ 10/ 2בגין תוכנית ג'/9078
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים891/ 10/ 2ערר בגין תוכנית ג'/9078
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים892/ 10/ 2גו"ח 18444/64
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים894/ 10/ 2ערר בגין תוכניות ג/2213,ג/6760,ג/7973
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים895/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג/7973
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים896/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג/7973
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןבקשה ועדה מקומיתאבו סנאן 2006/ 521תחנת תידלוק, משרד וקיוסק, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתבש/ 18761/ 39בקשה למחסן וסככה חקלאית, כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתבש/ 2/ 98/ 44בלאל + איהאב כיאל, גוש 18544 חל 2 מגרש 2 / 1 / 2 גדיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10060שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ודרכים, שינוי למתאר ירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10061הגדלת אחוזי בניה ומס' קומות ע"מ לתת לגיטימציה לבניין קיים, שינוי למתאר, כפ24/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 10088שינוי יעוד קרקע ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים, שינוי למתאר, גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10102שינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים ב' + שצ"פ, שינוי למתאר, ירכא.20/02/2000
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1013תכנית מתאר אבו סנאן17/11/1977
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10132שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.21/12/1999
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10146שנוי יעוד מאזור עסקים לתחנת תידלוק ושרותי דרך, כפר יאסיף01/10/1998
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10170תחנת תידלוק בחניון מבונה ומבנה מסחרי, כפר יסיף12/07/2000
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10197שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לאזור מגורים ב' והתוית כבישים, ירכא14/10/1999
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10198אזור מלאכה ותעשיה זעירה משולב במסחר ובידור, שינוי למתאר, כפר יסיף.12/07/2000
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 10199שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור, קרית חינוך, שטחלמסחר, והתווית דרך, שינוי למ
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 10260שינוי מס' 18 לתמ"מ / 2, הרחבת אזור תעשיה ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10279שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחרי משולב, שינוי למתאר, ירכא05/07/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10280שינוי יעוד משטח ספורט לשטח לבנייני ציבור (מוסד גריאטרי סעודי), ירכא06/01/1999
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 10288שינוי יעוד משטח למבנה ציבור למסחר, שינוי למתאר, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10307הקטנת רוחב כביש מס' 4 , שינוי למתאר, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10314שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לאזור מגורים ב' ושטח לבנייני ציבור והתווית דרכים,
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10346הקטנת רוחב כביש בחיבור בין כביש מס' 2 וכביש מס' 24 ושינוי יעוד למבני ציבור,
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10347שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למגורים ב' ולשטח לבנייני ציבור, ירכא, שינוי ל
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10350חיבור דרך מס' 19 לדרך מס' 16 והרחבת השטח לבנייני ציבור, שינוי למתאר, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10384שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה ומסחר והתווית דרכים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10429שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא