תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 10443שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' והתווית דרך, שינוי למתאר, אבו סנאן12/07/2000
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 10450שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שנוי למתאר, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10525שינוי יעוד למבנה שרות , ירכא / 98 / 6
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10602שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, ירכא23/09/1999
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10604הזזת תוואי דרך מס' 17, שינוי למתאר, כפר יסיף03/02/2003
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10605שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10606שינוי תקנון והגבלות בניה, הגדלת אחוזי בניה, שינוי למתאר, כפר יסיף.26/08/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10609שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10614שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10615שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח למגורים ב', שינוילמתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10641שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 10650כביש גישה לכפר מכר, שינוי למתאר17/01/2002
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10707שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך, כביש הקפי דרומי, שינוילמתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10711הקטנת רוחב כביש, ביטול שטח ציבורי פתוח וייעודו למגורים, שינוי למתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10756הצרת דרך מס' 19, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10757הצרת דרך מס' 16, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10799שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' -ירכא09/09/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10800שכונת בני ביתך - ירכא צפון04/02/2002
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10801הרחבת תכנית מתאר ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 10804שכונה לחיילים משוחררים - אבו סנאן26/08/2003
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 10805שינוי יעוד משטח לתחנת תדלוק לדרך ולשטח למגורים א' - אבו סנאן16/06/2003
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10869שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 10870חלוקה מחדש למגרשי מגורים ותיקון תוואי דרכים, שינוילמתאר, ג'דיידה מכר.17/01/2000
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 10919שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 10977אזור מסחר ותיירות ליד תחנת סונול - מפגש ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11019שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', אבו סנאן16/06/2003
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11035שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב'13/09/2001
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11036הזזת תוואי חלק מכביש מס' 6 לרוחב 21 מטר - ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11105שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', אבו סנאן25/07/2000
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 11125שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תידלוק ושרותי דרך כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 11126שנוי יעוד משטח מגורים א', ומגורם משולב במסחר לשטח מסחרי, התווית דרך ואיחוד
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11127שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א', אבו סנאן30/05/2000
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11128שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק ושטח מסחרי אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11129שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' והתווית דרך, אבו סנאן02/05/2001
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11258שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב', ירכא17/01/2002
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11270שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', התווית דרך איחוד וחלוקה, ומתן לגיטימציה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11306שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' והתווית דרכיםירכא, מתאר 112/11/2001
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 1139 - צפוןשינוי יעוד חלק מחלקה 1, גוש 18543 - ג'דיידה21/12/1972
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11397הודעה לפי סעיף 77-78 בדבר הכנת תכנית מתאר חדשה לירכא, מתאר 1
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 11429שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק ושרותי דרך
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11430שינו יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' והתווית דרך ירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 11535שינוי יעוד קרקע משטח לבנייני ציבור לשטח מסחירי כפר יסיף09/05/2001
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11638שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' והרחבת דרך ירכא12/11/2001
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11692שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א והתווית דרך26/08/2003
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11693שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה30/05/2002
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 11694שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחרי והתווית דרך שרות
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11695שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למסחר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11705שינוי יעוד משטח ספורט לשטח תעשיה, ירכא12/11/2001
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11709שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה15/05/2002
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 11775תחנת משנה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 11776שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, כלילתוכניתג/ 11789הרחבת תכנית מתאר , כליל
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 11823שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', ג'דדידה-מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 11878פיתוח מרכז עירוני למסחר מוסדות, משרדים, בילוי, מלאכה ומגורים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 11948ביטול קטע דרך מס' 21 והתווית דרך גישה חלופית ללא מוצא, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 11951כביש מחבר בין אבו סנאן - ג'ת
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 11979הרחבת שטח הישוב ירכא, שינוי מס' 20 לתמ"מ 2 מחוז צפון
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12001הקמת שכונת מגורים בצפון מערב ירכא באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי07/01/2002
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12083שינוי יעוד משטח חקלאי למלאכה ומסחר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12123ביטול דרך גישה למספר חלקות, בכפר אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12124הקמת שכונת מגורים באבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12125הקמת אזור מסחרי תיירותי משני צידי כביש הכניסה לישוב ירכא והסדרת התנועה בדרך25/07/2006
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12126ביטול שטח לבנייני ציבור בדרום הכפר מכר01/08/2004
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1215חלקה 7 כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1216שנוי יעוד חלק מחלקה אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12228שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מגורים משולב במסחר, כפר יסיף20/12/2001
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12262ביטול דרך מס' 31 שינוי למתאר אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12263לגיטמציה לבניה ע"י יעוד שטח חקלאי למגורים א' והתווית דרכין, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12264שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' וחלוקת מגרשים, אבו סנאן21/05/2002
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכר, כפר יאסיףתוכניתג/ 12300חזיריות, מערבית לכפר יאסיף, צפונית לג'דיידה - מכר04/09/2007
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1235שנוי יעוד חלקה 16 כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12351הקמת מגדל מגורים בן 9 קומות,25 יח"ד03/10/2002
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12353שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים והתויית דרכים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12365ביטול דרכים 24 25 בכפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12397שנוי יעוד חלק מתחנת תידלוק לשטח מסחרי מיוחד08/11/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12398שנוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח למסחר.13/03/2003
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12426שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' בצפ'-מע' ירכא04/08/2002
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1243שנוי יעוד חלקה -אבו סנאן16/03/1972
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12435הגדלת זכויות למאגר מים של מקורות באזור התעשיה של ירכא24/07/2002
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12436תוספת מגרשים למגורים ב' והתווית דרך גישה בצמוד לאזור התעשייה בירכא22/05/2003
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12438שנוי תוואי צומת כבישים 122, 123, לפי תכנית מתאר ג'דיידה מכר22/05/2003
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12451שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח למגורים א' בצפון מזרח אבו סנאן16/01/2003
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12473שיני יעוד משטח חקלאי לשטח למבנה ציבור בית אבות
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 12474שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונה צפונית, הרחבת הכפר ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12475שינוי יעוד משטח ספורט , תעשייה ומסחר לשטח בנייני ציבור באזור התעשייה בירכא13/02/2003
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12476שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד לול בצפון מערב ירכא08/02/2005
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12488שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בית עלמין,02/06/2004
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12489שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למלאכה משולב במגורים ושינוי תוואי דרך כפר יסיף21/03/2002
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12546הקצאת שטחים פתוחים ושבילים בשיכון העירוני בכפר מכר17/07/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12547שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים ב' לגיטימיה למבנה קיים ירכא10/06/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12548שינוי יעוד שטח מחקלאי למגורים ב' לגיטימציה למבנים קיימים במערב ירכא31/07/2003
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12557מרכז עסקים ומגורים לאורך ציר דרך מס' 70, אבו סנאן14/12/2004
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12561מרכז עסקים לאורך דרך ראשית מס' 70 בכפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1257שנוי יעוד חלק מחלקה -אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 12570ביטול דרך מס' 30, גוליס26/08/2003
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12583שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' - הקמת שכונה בצפון מזרח ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12619שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור ומדרך גישה למלאכה זעירה, באזור תעשיה כפר יסיף10/07/2003
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 12620שכונה דרומית, ג'וליס12/12/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12673שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' במערב ירכא בצומת כיכר המזרקה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12674הקמת תחנת תדלוק ושירותי דרך על דרך ראשית 70 מדרום לכביש לירכא גוליס