תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12677שינוי יעוד נקודתי תוספת 2.5 דונם למגורים במערב ירכא שינוי לאזור תעשיה ירכא20/06/2002
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12678הקמת לול פטם לעופות מערבית לישוב אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12679הקמת תחנת תדלוק מסוג ג' במערב אבו סנאן צמוד לדרך ראשית 70
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12706ביטול דרך גישה בדרום הכפר ג'דיידה13/02/2003
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12707שינוי יעוד משטפ"פ לשטח שרותים שכונתיים בשכונת קדמאני במערב ירכא08/11/2005
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1274תכנית מתאר כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1282אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12829שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' בצפון מזרח הכפר אבו סנאן03/02/2003
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12830שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ושב"צ , אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12874שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' ושצ"פ בירכא07/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12875שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומסחר באזור התעשיה בירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12947שינוי יעוד משטח חקלאי למרכז תיירות וספורט בשטח הפתוח דרומית לכפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 12948שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח למבני ציבור ומשטח מגורים לשצ"פ, אבו-סנאן05/05/2003
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12965שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' - צפון מערב , ירכא24/02/2005
צפוןבקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, מטה אשר, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 12966הסדרת גבולות ושימושים, יער אחיהוד18/11/2008
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 13010שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה, מסחר ומגורים א' לאורך כביש הכניסה לגו'ליס.
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 13041הצרת דרך מס' 17 מרוחב של 12 מטר לרוחב 8 מטר, במערב כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13042הקמת שכונת מגורים בשטח 78 דונם במרכז אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13044שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מלאכה, מסחר ושרותי דרך בכניסה לאזור התעשיה, ירכא02/02/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13084שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים משולב במסחר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13093שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מלאכה ומסחר, ירכא07/09/2004
צפוןהגליל המרכזיתוכניתג/ 13172שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' בדרום מזרח ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13173שינוי יעוד ממבני ציבור לשטח מגורים ב' בצפון ירכא11/05/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13174שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למסחר באזור תעשיה ירכא08/06/2005
צפוןהגליל המרכזיתוכניתג/ 13175הרחבת אזור תעשיה בירכא לכיוון צפון ומזרח
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1318שינוי יעוד חלקה -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13193שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תיירות ומסחר, במערב ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13230שינוי יעוד משטח לשצ"פ לשטח מבני ציבור ומגורים א' במרכז הכפר מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 13231שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ושב"צ בצפון מערב ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13247שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' בדרום - מערב ירכא27/01/2004
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 13261שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה והתווית דרך, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזיתוכניתג/ 13262שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח פולחן דתי ומתקנים הנדסיים, והתווית דרכים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1330שנוי יעוד חלקה -אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13391שינוי יעודמשטח חקלאי לשטח מגורים א' והתווית דרך בצפון אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13392שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחר, תיירות ושב"צ, בצומת הכניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13393שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' והתווית דרך בדרום ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13394שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א' בישוב אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 13463שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בית עלמין והתווית דרך, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13464שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד להקמת לול לפטם עופות, צפון מערב ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13467שנוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מבני ציבור במזרח אבו סנאן08/06/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13487שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א' ולגיטימציה למבנה במזרח ירכא21/06/2004
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13517שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א' בצפון מערב מכר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13518שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' וההתווית דרך, בדרום מזרח אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13519שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר (שירותי דרך) בכביש הכניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 13520שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', 120 יח"ד והתויית דרך בדרום מערב ג'וליס25/06/2006
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13577שנוי יעוד משטח לשב"צ לשטח מגורים א' במרכז ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13578הצרת רדיוס של צומת בין דרכים 59 ו - 26 באבו סנאן31/10/2004
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13612שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח בנייני ציבור בדרום מזרח ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13613שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' בצפון מערב ירכא07/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13614שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח שב"צ בדרום מזרח ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13615שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א' בצפון אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13676שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקנים הנדסיים - תחנת שאיבה, ג'דיידה מכר31/08/2005
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13677שינוי יעוד ממגורים א' ומשצ"פ לשטח שב"צ בג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13678שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור חקלאי מיוחד לול לפטם עופות, במזרח אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13679שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב'-צפון ירכא31/12/2006
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 13716שינוי יעוד ממגורים לדרך גישה, במרכז כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13790שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מבני ציבור משולב בשצ"פ, דרום ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13791שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א' בצפון אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13792שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' ושצ"פ בצפון מזרח ירכא24/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13811שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח מגורים ומגורים משולב במסחר24/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13815שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א', בצפון מערב אבו - סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13831שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד, לשכ' מגורים, שב"צ ומערכת דרכים, מרכז ג'דיידה מכר25/06/2006
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 13832שינוי יעוד משטח שב"צ ושצ"פ לשטח שב"צ ומגורים, כפר יאסיף:28/11/2005
צפוןהגליל המרכזי, משגב, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13833תכנון צומת על דרך ראשית 70 בצומת הכניסה הצפון-מזרחית לג'דיידה מכר:19/03/2006
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 13834שינוי יעוד משטח ציבורי פרטי פתוח לשטח מבני ציבור, מרכז כפר יאסיף:27/01/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13835שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' כ - 120 יח"ד בצפ'-מע' ירכא:
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13836שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים, שצ"פ ודרך, 33 יח"ד בדרום מזרח אבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13930שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' בצפון מזרח, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13931הצרת תוואי דרך מס' 13 בג'דיידה מכר:
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13932שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' בצפון מזרח אבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13933שינוי יעוד נקודתי משב"צ לשטח מגורים א' בדרום מערב ירכא:09/07/2006
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13945שינוי יעוד משטח ספורט ושטח חקלאי להתווית דרך, צפונית לאבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13946שינוי יעוד משטח ספורט לשטח ציבורי פתוח, מצפון לאבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13947שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' במערב ירכא:03/03/2005
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13948שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' והתווית גישה, אבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 13949שינוי יעוד נקודתי ולגיטימציה, בצפון אבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1400שינוי יעוד -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14008שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' בג'דיידה מכר:
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14009הצרת דרך מס' 46 מרוחב 15 מ' לרוחב 13 מ' בג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14010שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' שכ' בת 51 יח"ד בשטח 20 ד', בצפון מזרח אבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14011שינוי יעוד נקודתי משצ"פ למגורים ב' במערב ירכא:14/07/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14012שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים משולב במסחר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14013שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה ומסחר באזור התעשיה ירכא:29/09/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14014שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה משולב במסחר, באזור התעשיה בירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14015שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', הקמת שכונה בת 39 דונם, 90 יח"ד בדרום מזרח ירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14016שינוי תקנוני נקודתי - הוספת שימוש ברשימת תכליות-ירכא:27/03/2006
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1404שנוי יעוד -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14055שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים, שב"צ ודרך, בדרום מזרח אבו סנאן:
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14056תכנית מתאר לשכונה דרומית בג'דיידה מכר - גבעת טנטור
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14057הסדרת צומת דרכים מס' 2, 4, 5 בסמוך לבנין הרב תכליתי במרכז ירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14058שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי ללול פטם עופות-מערבית לירכא:08/11/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14237הרחבת ירכא ל-15 דונם, שכונה בת 152 יח"ד במזרח ירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 14238הרחבת ג'וליס לצפון מזרח - שכונה בת 256 יח"ד
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 14239הצרת דרך מס' 93 מרוחב 10 מ' לרוחב 8 מטר, כפר יאסיף:07/02/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14240שינוי יעוד משטח חקלאי ומשטח לתכנון בעתיד לתעשיה משולב במסחר, א"ת ירכא:07/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14241שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח מגורים משולב במסחר, ירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליס, ירכאתוכניתג/ 14242שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך, כביש כניסה לירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 1425חלוקה -אל מכר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14262שינוי יעוד משטח חקלאי ומשטח ספורט לשטח מגורים ב' משולב במסחר באזור תעשיה ירכא29/03/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14278שינוי יעוד משצ"פ וחקלאי לאזור תעשיה ומסחר, ירכא27/03/2006