תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 1574הרחבת התחום -אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1575הרחבת התחום -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15760שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב', ירכא04/09/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15761שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 15838שינוי תוואי דרך מס' 3,כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 15844שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ,92 יח"ד,ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15879שינוי יעוד משטח חקלאי לשיקום מחצבה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1589מחצבה -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 1591שכון במכר28/02/1974
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 15993שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח תיירות ונופש , מצפ' לאבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 15994שינוי ייעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א' וגישה , צפ' מז' אבו סנאן03/03/2009
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1600שנוי יעוד -כפר יסיף27/05/1977
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 16060הרחבת הישוב ג'דיידה מכר לכיוון דרום - גבעת טנטור, 4800 יח"ד
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16087הגדלה נקודתית של זכויות בנייה והקטנת קווי בניין בדר' מז' אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1609שנוי יעוד חלקה -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16117תחנת תדלוק על דרך 70 - דרומית לצומת כניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 16144שינוי ייעוד משטח מגורים לשטח מגורים מיוחד-נקודתי,כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 16147הגדלה נקודתית של זכויות בניה ומס' קומות בשטח הבנוי, מרכז כפר ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16151איחוד וחלוקה ושינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים א', אזור תעשיה ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 16152שינוי נקודתי להצרת תוואי דרך מס' 86, ג'דיידה-מכר12/01/2009
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1618שנוי יעוד -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16234שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ושב"צ והצרת דרך ללגיטימציה , ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16235שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד להקמת לול, אבו סנאן21/07/2008
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16312שכונה צפונית אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16313הרחבת אבו סנאן לכיון מזרח.
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16395הרחבת אבו סנאן לצפון- מערב14/09/2009
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16396אזור תעשיה ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 16500שינוי ייעוד משטח חקלאי ליעודי מגורים ומסחר , צפון מז' ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16501הגדלה נקודתית של זכויות והוספת תכליות מסחריות בא.ת ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16502ביטול דרך מס' 71 באבו סנאן והצעת חלופות , אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 16518שינוי ייעוד משטח חקלאי לבית עלמין מערבית לכפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16587שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ומסחר וביטול שב"צ , מע' ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16684שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים ב', מסחר ותיירות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16686שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים ושטח מבני ציבור, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16687שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב מגורים ומשרדים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16688שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' והתויית דרכים, ירכא07/11/2011
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 16689שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שב"צ ודרכי גישה, ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16691שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16692שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16693שכונה צפונית - גוליס
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16707שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ושפ"פ ,אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16709שינוי יעוד משטח חקלאי לשכ' מגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 16727שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 16767שינוי ייעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים ולגיטימציה למבנים , אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 16768הגדלת זכויות נקודתית בגוש 18769 חלקה 41 ולגיטימציה , כפר יאסיף22/10/2009
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16769שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר, בצמוד לכביש כניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 16790שינוי ייעוד נשטח חקלאי לשטח מגורים , כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16909שינוי ייעוד מחקלאי למתקנים הנדסיים , ירכא08/02/2010
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16910שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ב' , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16911שינוי יעוד ממגורים לשרות בית אבות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16912מסחר ותיירות בכביש כניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16913שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח פולחן דתי והתווית כבישים , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16914שכונת משפחת עטאללה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16976שיקום והטמנה מחצבה נטושה, ירכא12/05/2009
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16977שינוי יעוד ממגורים ב' לתחנת דלק זעירה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 16984שינוי משטח מגורים א' לשטח לבניני ציבור ודרכים, כפר מכר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17064כפר נופש, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17065תוספת שטח למגורים, אבו סנאן29/06/2009
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17134מרכז מזון, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 17135שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', ירכא - כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17172שינוי יעוד מחקלאות למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1718מחצבה ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17190שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ב' , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17191שכונת מגורים ומסחר , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 17372שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17373שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מבני ציבור ומגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 1738שנוי ל- 1425 מכר02/06/1974
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17441שכונת אזור מסחר ותעסוקה בכביש כניסה לג'וליס - אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 17442שכונה צפונית ג'וליס (אל חירה)14/06/2011
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 17443שכונת אזור מסחר ותעסוקה בכביש כניסה לג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1748מחצבה -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 17506שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17507הקמת שכונת מגורים בת 26 יח"ד, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17508שינוי יעוד קרקע מחקלאי לאזור מגורים ב', אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17571שכונת מגורים מולא, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17572הרחבת מרכז מזון, ירכא25/11/2010
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17573שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר ותעסוקה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17650שינוי לתקנון תכנית מתאר אבו סנאןג/ 6770
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17658שינוי קווי בנין והוראות תוכנית מתאר "ירכא" לתוכניות ג/ 3699 ג/ 6766
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 17662שינוי קווי בנין והוראות תוכניות מתאר " כפר יאסיף" מס' ג/ 4228
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 17693הרחבה נקודתית לאזור מגורים, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17699שנוי מאזור חקלאי למגורים ב' שצ"פ מבני ציבור והתווית דרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 17723קבר שיח' עלי פארס, ג'וליס24/03/2010
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17730שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב', שצ"פ והתווית דרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17732שנוי יעוד מאזור חקלאי למסחר תעשיה קלה ומלאכה, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 17733שנוי משטח חקלאי למגורים ב' ושצ"פ, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 17734שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מלאכה ומסחר בכניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 17799שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17821קניון כנעאן, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17863הרחבה נקודתית בצפון מערב ירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 17881תוספת שכונת מגורים בדרום מערב, כפר יסיף10/08/2011
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17889הרחבה נקודתית לאזור מגורים ב', מערב ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17901הקמת תחנת תדלוק, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 17919תכנית מתאר להסדרת מערכת הדרכים בישוב גדידה מכר
צפוןהגליל המרכזיתוכניתג/ 1794מרחב תכנון מקומי גליל המרכזי
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18006שנוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18088שינוי יעוד משטח חקלאי למבני משק, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, מעלה הגליל, יחיעםתוכניתג/ 18091יערות ושמורת טבע יחיעם געתון
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18093שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' מלונאות ונופש, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18106שכונה צפונית, אבו סנאן