תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18109הסדרת כביש מס' 22 וחלקה 3 בגוש 18899, ירכא11/09/2012
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 18117בית אבות סיעודי, כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18118שינוי יעוד מאזור חקלאי לתחנת תדלוק, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18161שינוי יעוד מחקלאי לתיירות - אירוח כפרי, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18230הרחבה נקודתית בצפון ירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 18286הרחבת דרום תכנית המתאר, כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18288שופינג סנטר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18289שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1831יעוד לדרך צבורית -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18348שנוי משטח חקלאי לתעשיה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 1835שנוי יעוד למגורים -ג'דיידה17/11/1974
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18351שנוי יעוד משטח חקלאי למסחר, שצ"פ והתווית דרך, ג'ליס
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18387תוספת שטח למגורים ב', אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18396מרכז ספורטומרכז מסחר ותעסוקה, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18398תכנית אב לדרך מקבילה לכביש כניסה לירכא באזור מסחר בירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1842כביש עוקף כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 1843תכנית מתאר ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 18493שנוי יעוד למגורים ב', שצ"פ, מבנים ומוסדות ציבור, ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18540כביש כניסה מערבית, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 18563שנוי מאזור חקלאי לאזור מגורים ב' בדרום מערב כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18575מי בייבי, ירכא22/12/2011
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18577שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18578שנוי יעוד מחקלאי למלונאות, ספורט, מסחר ותעסוקה, שפ"פ והתווית דרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 18616עדכון תכנית מתאר כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 18645שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה קלה ומלאכה, ג'דידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18667קניון כנעאן, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 18710תכנית מתאר - גדידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18725שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב והתוית דרך.
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 1873חלוקת חלקה -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18730שינוי יעוד חלקה 13 - ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1874שנוי יעוד -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18799שנוי יעוד ממגורים א' למבני ציבור וממבני ציבור למגורים א', אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18800שנוי יעוד מחקלאי ותעשיה למסחר ותיירות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18824הוספת שימוש מסחרי בחלקה 7, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18826שנוי יעוד מחקלאי למלונאות נופש ספורט מסחר ותעסוקה, שפ"פ והתווית דרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18889שנוי יעוד מחקלאי למבנה משק, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18904שנוי יעוד ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים ב' והתווית דרך, ג'ליס
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 18905שנוי יעוד משטח חקלאי למסחר, כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 18906שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב', שצ"פ והתווית דרך, כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18933שנוי יעוד מציבורי למגורים א', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 18999שנוי יעוד מחקלאי למסחר ותיירות מבנים ומוסדות ציבור, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 19014שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 19025תכנית מתאר, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 19070הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 19091שנוי יעוד ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים ב' והתווית דרך, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 19172שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 19190שנוי יעוד מחקלאי למגורים, שפ"פ ודרך משולבת, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 19191תוספת אחוזי בניה, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 19373הסדרת חלקה 12 אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 19425שכונת חילים משוחררים גוליס
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 19429הגדלת אחוזי בניה ושינוי קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט- אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19474שינוי יעוד משטח חקלאי ומסחר למסחר ותירות והתווית דרך
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1951מחצבה -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19522שינוי ועדכון תכנית מתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19523הרחבה נקודתית בצפון מערב ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 19537שינו יעוד משטח חקלאי לספורט ונופש גדיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, אבו סנאן, כלילתוכניתג/ 19620תכנית מתאר - כליל
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19702שינוי יעוד בחלקה 13 ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 19741שכונה מערבית מכר- ג'דידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 19768שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ושטח חקלאי וביטול דרך מס' 9101 ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 19773שינוי יעוד משטחי לתכנון בעתיד למגורים ב והתווית דרך אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19827הרחבה נקודתית באזור תעשיה ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19934שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר ותיירות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19954שינוי ייעוד משטח למבנה ציבור למגורים - ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19955שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים דרך ושצ"פ ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19956שינוי קו בנין והקטנת קילדקס ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 20062שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ,שצ"פ ודרך משולבת ג'וליס.
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 2007חלוקת חלקה -אבו סנאן10/07/1975
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 20101הגדלת אזור מסחר ותעשיה במערב ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 20105שינוי יעוד משטח חקליאי למגורי םשצ"פ והרחבת דרך
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 20171שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א' והתוית דרך
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 20222שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 20223שינויי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ג'וליס.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 20237ירכא שכונה מערבית
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 20239הסדרת קריית חינוך וספורט - אבו סנאן.
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 20271שכונה צפונית אבו סנאן.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 20276הרחבת אזור מסחר ותעסוקה- ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2050חלוקת חלקה, ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 2051מחצבה, ג'וליס26/02/1976
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2052חלוקת חלקה, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 2068שנוי יעוד להקמת בית ספר, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2092חלוקת חלקה, ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2093חלוקת חלקה, ג'דייה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2106חלוקת מגרשים לבניה -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2127חלוקת חלקה למגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 2145שינוי יעוד חל' -גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2146חלוקת חלקה -ירכא12/05/1977
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 2181חלוקת חלקה למגרשי בניה -אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2201יעוד חלקות למגורים - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 2208חלוקת חלקה -אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2213תכנית מתאר כפר מכר30/10/1986
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 2214חלוקת מגרשים לבניה -אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 2217שנוי יעוד למגורים -גוליס
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2268חלוקת חלקה, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2300חלוקת חלקה -מכר
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2349חלוקת מגרשים לבניה כפר יסיף02/02/1978
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2365חלוקת מגרשים לבניה -כפר יסיף19/01/1978
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 2377חלוקת מגרשי בניה -אבו סנאן18/01/1979
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2379יעוד שטחים ופתוח -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2380מחצבה -ירכא - (גניזה)