תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2381שנוי יעוד -כפר יסיף29/11/1979
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2383שנוי יעוד וחלוקה -מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2417חלוקה -מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2435תחנת דלק, סונול, ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2436תחנת דלק, כפר יסיף - גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2437תחנת דלק, מכר02/08/1979
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2438תחנת דלק פז, מכר30/05/1979
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2439שכון בכפר מכר02/11/1978
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2468חלוקת חלקה למגרשי בניה - ג'דיידה29/06/1978
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 2498חלוקת חלקה, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2521תחנת דלק, מכר - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2537שכון בפר אל מכר - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2538שכון בכפר מכר שלב ג'
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2539חלוקת חלקה למגורים, מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2551שנוי יעוד למגורים -ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 2636חלוקה למגרשי בניה -אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 2660חלוקת מגרשי בניה, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 2704שנוי יעוד למגורים -גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2740שכון בכפר מכר22/11/1979
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 2741שנוי יעוד למגד באבו סנאן22/11/1979
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2742חלוקת מגרשים לבניה -גידידה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2760חלוקת מגרשים לבניה -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 2777שינוי יעוד למגורים - אבו סנאן04/11/1982
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2787שנוי יעוד וחלוקת -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2867חלוקת מגרשים, כפר ירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 2868שנוי יעוד לתעשיה וחלוקת חלקה, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2871חלוקת מגרשים דרום -מכר27/12/1979
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2903חלוקת מגרשים -מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2904חלוקת מגרשים -כפר מכר10/02/1983
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 2905תחנת תדלוק, מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3014שכון בכפר מכר שלב ה', מכר19/07/1979
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 3039כביש גישה מס' 1 לאבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3044חלוקת מגרשים לבניה - ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3078שנוי יעוד למסחר ועסקים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3088חלוקת מגרשים לבניה -גדיידה
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3089שנוי יעוד למגוריםוחלוקה בכפר גוליס17/12/1989
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 3141שנוי יעוד לבי"ס, אבו סנאן17/09/1981
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3143חלוקת מגרשים לבניה, ג'דיידה04/12/1983
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 3158חלוקת מגרשים כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3202שנוי יעוד למחסן דלק -ירכא31/03/1986
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 3210דרך גישה -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3218שנוי יעוד לבי "ס יסודי לבנות, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3220חלוקת מגרשים לבניה בכפר מכר מערבי
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3298שנוי יעוד למגורים, ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 3300שנוי יעוד לתחנת תדלוק -כפר יסיף13/05/1993
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3404תכנית מתאר ג'דיידה31/12/1984
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 3493שנוי יעוד למגורים, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 3537מתקני טהור וביוב-אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3539הרחבת כביש ג'דידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3542שנוי יעוד למפעל בלוקים -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 3549שנוי יעוד למגורים -אבו סנאן29/06/1989
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 3550שכונה לחילים משוחררים -אבו סנאן29/01/1981
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3599שנוי יעוד מצבורי למגורים -ג'דידה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3600מערכת ביוב מרכזית -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3601הרחבת כביש ג'דידה -מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3619שנוי יעוד שביל להולכי רגל לכביש עזר כולל לבור ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 3695שנוי יעוד לתחנת דלק, כביש עוקף, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3699תכנית מתאר ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3746שנוי יעוד למגורים ותעשיה זעירה -ג'דידה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3816שנוי יעוד לתחנת דלק -ג'דידה - ( גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3817שכונת מגורים במערב ירכא - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 3855שנוי יעוד למגורים -אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3857שנוי יעוד למבנה ציבור גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3858שנוי יעוד לתעשיה ומלאכה גוליס - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3898שנוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 3911שינוי יעוד חלקה - אבו סנאן - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3912חלוקת מגרשים כפר ג'דיידה25/05/1986
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 3935שכונת מגורים ומוסדות ציבור - ג'וליס18/02/1990
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 3962חלוקת מגרשים לבניה, מכר05/08/1984
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 4085שנוי תואי דרך, אסו סנאן31/03/1986
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 4087חלוקת מגרשים לבניה, מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 4116שנוי יעוד למבנים צבוריים -גדיידה (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 4128שנוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 4136שנוי יעוד לתעשיה מפעל בלוקים גוליס - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 418בטול דרך באדמות -מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 4183שנוי יעוד למגורים, מכר
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 4228כפר יסיף10/08/1995
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4241שכון לחיילים משוחררים - ירכא05/08/1990
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4255שינוי יעוד לתעשיה ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4305שנוי יעוד לתעשיה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 4414כביש בשכון כפר מכר שלב ה' - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4444מרכז בין כפרי למלאכה ותעשיה, ירכא15/05/1986
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4450שינוי יעוד לתעשיה ומלאכה
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 4468שנוי יעוד למגורים וחלוקת מגרשים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 4566שנוי יעוד לתחנת תידלוק שרותי רכב ומסעדה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4567תחנת תידלוק22/08/1985
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 4575חלוקת מגרשים לבניה
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 4580שינוי תוואי דרך
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 4621שינוי יעוד השטח לאזור ספורט - מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 4678אזור מלאכה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 4683מרכז עירוני כפר יסיף18/06/1992
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 472 - צפוןתחום בניה - ג'דיידה02/11/1967
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4739שכונת מגורים "מיצב"17/10/1985
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 4757שינוי יעוד וחלוקת מגרשים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 4913שנוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 4932חלוקה מגרשים אבו סנאן17/12/1989
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פ30/11/1987
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 5034אזור מסחרי שטח בנוי, מכר10/12/1987
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 5061שנוי יעוד למסחר, כפר יסיף - גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 514אבו סנאן -תחום בניה27/10/1967