תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 5144שינוי תוואי דרך דרך מס' 5
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5197חלוקת מגרשים18/12/1994
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 5209שנוי יעוד למגורים וחלוקת מגרשים, מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5211תחנת מעבר לסלוק פסולת מוצקה
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 522 - צפוןתחום בניה - ג'וליס30/01/1969
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 529תחום בניה -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 5301שינוי יעוד למגורים - כפר יסיף15/08/1996
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 5340שנוי יעוד לצבורי וצבורי פתוח
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 5364שנוי יעוד לתעשיה - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5408שנוי תואי דרך והרחבתה
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 5438שנוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 5486שינוי יעוד למגורים וחלוקה אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5488שנוי יעוד לאזור ספורט , גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5539שנוי יעוד למגורים שטח בנוי - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5541שנוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5547מחצבת אבן ושיש
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5581שנוי יעוד לתעשיה02/09/1993
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 5695שינוי יעוד למגורים אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 5701שנוי יעוד למלאכה ותעשיה, אבו סנאן - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 5752שנוי לתקנון תכנית המתאר -אבו סנאן10/01/1991
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 5753שנוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5756שינוי יעוד למסחר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5757שנוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 5769שכונת מגורים, אבו סנאן30/07/1992
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5770יעוד שטחים למגורים ולמבני צבור -גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5803שנוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5818תכנית מס' ג / ,8185 שנוי יעוד למגורים ולמבני ציבור, גושים 18451 חל 8-49
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 5846תחנת תידלוק - כפר מכר15/05/1990
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5853מלאכה מסחר ותעשיה -ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 5854שנוי דרך להולכי רגל , ג'דידה
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 5870שנוי יעוד למגורים ולמבני צבור שנוי למתאר ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 5884שינוי יעוד השטח למבנה שרות
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 589 - צפוןת.ב.ע. מס' 589 - אבו סנאן03/12/1964
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 5894שינוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 5960שינוי תוואי דרכים - אבו סנאן05/08/1990
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 5965שנוי בתקנון בשטח בנוי
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 5990שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 6006שנוי יעוד לבניני צבור בית יתומים לעדה הדרוזית ג'וליס30/04/1992
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6008הרחבת זכות מעבר של חלקה 57 בגוש 18530 - מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 601חלוקת בחלקה -מכר14/01/1965
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 6024שינוי תוואי דרך כפר יסיף17/12/1989
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6036שינוי יעוד למגורים, ירכא - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6053מגורים ומבני ציבור06/07/1995
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6054שנוי יעוד למגורים אבו סנאן - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6055מגורים ומבני צבור -אבו סנאן06/02/1992
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6056מגורים ומבני ציבור - אבו סנאן19/08/1990
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6057מרכז עירוני ושרותי דרך, ג'דייה - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6073תכנית מתאר גבעת מכר31/12/1997
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6092שנוי יעוד למגורים שנוי למתאר -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6093שנוי יעוד למגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6094התוית דרכים חדשות - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6095שנוי יעוד למגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6096שנוי יעוד למגורים גוש 18923 -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6100תחנת מעבר ליד מג'אר18/02/1993
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6109שינוי יעוד לתעשיה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6116הרחבת תחום הבניה וחלוקת מגרשי בניה -מכר (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6131מגורים ומסחרי אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6193שנוי יעוד לשטח מגורים, מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 6205שינוי יעוד למגורים ומבני ציבור
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 6206מגורים ומבני ציבור -ג'וליס21/11/1991
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 6266תחנת תידלוק גוליס- ירכא21/11/1991
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6279שינוי יעוד לתעשייה - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6284שינוי יעוד לשטח חקלאי - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6338שנוי יעוד למגורים ובית קברות , מכר - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 6373שינוי יעוד לאזור מסחרי
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6388תכנית מפורטת למטרת מגורים - אבו סנאן09/05/1991
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6389שנוי יעוד למגורים, אבו סנאן - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6392שינוי יעוד לבניה והתוית מעברים -מכר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6397שנוי יעוד למגורים, אבו סנאן - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 6407ש.י. למגורים כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6435שנוי תואי דרך מוצעת מח'22 - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 650חלוקת מגרשים בגוליס22/07/1965
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6500שינוי יעוד למבני ציבור - ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6506שנוי יעוד למסחר ומלאכה זעירה, כפר מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 651חלוקת חלקות באל מכר10/02/1966
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6530שינוי יעוד לחקלאי - ירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 6531תחנת תידלוק ושרותי דרך - כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6554שנוי תואי דרך, אסו סנאן - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 6570חלוקת מגרשים לבניה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6577שינוי יעוד לאזור תעשיה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 658 - צפוןחלוקת מגרשים - ג'דיידה21/07/1966
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6580שינוי תואי דרך
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 6594שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6596שנוי יעוד לתחנת תידלק אבו סנאן16/11/1997
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6627ביטול דרך מס'10
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6634שינוי יעוד למגורים - ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6635שינוי יעוד לתחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6636שינוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6643שנוי תואי דרך.
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6651שנוי יעוד למגורים, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6657שינוי יעוד למתקנים הנדסים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 6662ביטול דרך מוצעת בגוש 1876502/07/1995
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6727שינוי תוואי דרך
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6760שנוי לתקנון תכנית המתאר01/06/1995
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 6762שינוי לתקנון תכנית המתאר - ג'וליס13/10/1994
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6763שנוי לתקנון תכנית מתאר -ג'דיידה05/03/1992
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6766שנוי לתקנון תכנית מתאר -ירכא07/01/1993
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6770שנוי לתכנית המתאר ג / 1013, אבו סנאן03/12/1995
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 6844יעוד קרקע לתחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6852שנוי יעוד מחקלאי למגורים א'