תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6855שנוי יעוד משטח צבורי - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 6868שנוי יעוד מחקלאי למגורים.
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 6885שינוי יעוד מחקלאי לחווה חקלאית ובניני משק בגוש 18534 ובחלק מחלקה 28 מכר
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 6914שנוי יעוד מחקלאי לאזור מסחרי, כפר יסיף - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 6973שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב', כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 7089ביטול דרך מס' 23 ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7094שינוי יעוד הקרקע מחקלאי לאיזור מלאכה ומסחר -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7116שינוי יעוד מחקלאי לשטח לבניני ציבור שינוי למתאר -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 7145שנוי לתכנית מתאר, ג'וליס02/03/1995
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 7206שינוי יעוד ליעודים שונים -מכר10/04/1995
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 7207שינוי יעוד משטח חקלאי למרכז עסקים -מכר - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 7211שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה-כפר יאסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7225הסדר פיתוח ושינוי יעוד מחקלאי למגורים -ירכא30/04/1995
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 725 - צפוןחלוקה בגוש 18791 - אבו סנאן11/07/1968
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 7295שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 7296שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושירותי דרך ומסעדה -כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7318שכונת קדמני -ירכא27/02/1994
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 7342יעוד למגורים מבני ציבור תעשיה ומלאכה ודרכים כפר יסיף23/11/2000
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 7394שינוי יעוד מחקלאי למגורים -אבו סנאן21/04/1994
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 7431שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה -מכר - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 7432שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7455מחצבות ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכא11/08/1996
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 7513שינוי לתקנון תכנית המתאר אבו סנאן05/05/1994
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 7515שינוי לתקנון תכנית המתאר - כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7532יעוד קרקע לתחנת תידלוק דרגה ב', ירכא27/02/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7533קרית ספורט , ירכא13/10/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7548התווית דרך לגישה לחקלות חקלאיות, ירכא14/07/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7549התווית דרך גישה לחלקות חקלאיות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7555התווית דרך גישה לחלקות חלקאיות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7556התווית דרך גישה לחלקות חקלאיות, ירכא14/07/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7557התווית דרך גישה לחלקות חקלאיות, ירכא14/07/1994
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7560התווית דרך גישה לחלקות חקלאיות, ירכא14/07/1994
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 7585שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים, ג'דיידה - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 7594שנוי יעוד לתחנת תדלוק דרגה ג', ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 762חלוקה מכר07/11/1968
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 7655שינוי יעוד מאיזור מגורים לדרך מוצעת בגוש 18530 ח"ח 56, 63, 65, שינוי למתאר,
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7658שנוי יעוד מתעשיה לחקלאות, ירכא14/07/1994
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 7660יעוד שטח לשטח למעבר פסולת, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 7717שנוי תנאי דרך מס' 19 ותכנון שביל מס' 32 ברוחב של 6.0 מ', אבו סנאן - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 7718שנוי יעוד מחקלאי למגורים, גוליס19/05/1999
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7804שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 7805אזור מלאכה ותעשיה, ג'וליס12/01/1995
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 7895יעוד שטח למרכז ספורט, אבו סנאן12/08/1999
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 7901יעוד שטח להקמת רמפה למעבר פסולת ביתית ושטח לגרוטאות ופסולת בנין, אבו סנ
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 7973תכנית מתאר ג'דיידה מכר10/12/2001
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7974שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב' ושטח לבניני ציבור, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8024שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים, ירכא01/03/2001
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 8027ביטול דרך מוצעת, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 8147שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 8161שנוי יעוד מאזור תעשיה לתחנת תידלוק ומסחר, ג'דיידה24/12/1995
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 8179שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושירותי דרך מכר08/02/1996
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8183שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושירותי דרך ירכא - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 8244שנוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק, ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 8265שנוי יעוד הקרקע ממגורים לתחנת תידלוק, ג'דיידה (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 8334שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק ושירותי דרך, כפר יסיף - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 8403שינוי יעוד משטח לבניני צבור לשטח מגורים א' ג'וליס.17/11/1996
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 8425ביטול קטע דרך מספר 18 ושנוי יעוד השטח למגורים ב' כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8446יעוד שטח להקמת מבנים הנדסיים, שינוי למתאר, ירכא.06/04/1997
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8534שינוי יעוד משטח ציבורי לתעשיה ומסחר, ירכא09/01/1996
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 8536מיסוד מתפרות, שינוי למתאר, גוליס28/07/1996
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8590שנוי יעוד השטח משטח למבני ציבור לתעשיה ומסחר ירכא - 93 / 63
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8603שנוי משטח למתקנים הנדסיים לאזור תעשיה א' וחלוקה מחדש של מגרשים , שינוי למתאר14/07/1996
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 8627לשנות יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור בי"ס תיכון ולמרכז אזרחי.14/07/1996
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 8638שינוי יעוד משטח מגרש לתחנת תדלוק ומרכז מסחרי.23/11/1997
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 8667לפי 77, שינוי למתאר, כפר יסיף.
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 8740הרחבת דרכים להולכי רגל ודרכי גישה, שינוי למתאר, כפר יסיף.
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 8779שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מלונאות ונופש, כפר יסיף
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8782שינוי יעוד מתעשיה א' ו-ב' לשטח חקלאי, שינוי למתאר,ירכא.13/05/1997
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8788שינוי ייעוד מחקלאי לשטח מגורים א'. - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 8917אזור תעשיה ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 8958שנוי יעוד מאזור חקלאי לתחנת תידלוק, והתוית דרך גישה, מכר
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 8959שכונת חיילים משוחררים, ג'וליס.17/04/1997
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9011שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.27/11/1997
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 9071שינוי יעוד משטח בית קברות ושצ"פ לשטח לבנייני ציבורומגורים, שינוי למתאר, ג'דידה30/10/1997
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 9078תכנית למרכז הכפר, שינוי למתאר, כפר יסיף.27/11/1997
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 908שמורת טבע נחל בית העמק26/08/1971
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 9114שנוי יעוד משטח מגורים א' לתחנת תידלוק ושרותי דרך ומבנה מסחר, ג'דיידה מכר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 9115ביטול כביש מס' 14 וקטע מכביש מס' 11, שינוי חלק מתוואי כביש מס' 10 ו13-, שינ
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9128התווית דרך חדשה וביטול דרכים מתוכננות, שינוי למתאר, ג'וליס.23/09/1999
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 9161שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ב', כפר יסיף.21/06/2000
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9184הרחבת אזור מלאכה ותעשיה זעירה - ג'וליס
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9192שינוי יעוד הקרקע משטח למבני ציבור לשטח מגורים ב', שינוי למתאר, ירכא.12/01/1999
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 9237יעוד שטח לאזור מסחר ומלאכה, שינוי למתאר, ג'דידה מכר.
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9280איחוד מגרשים, ביטול דרך והתוית דרך חדשה. שינוי למתאר, ג'וליס.
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9290שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים ומבני ציבור. שינוי למתאר, ג'וליס.
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 9319שנוי יעוד משטח חקלאי למסחר ומלאכה, תחנת דלק מדרג ג' ומרכז ספורט ובריאות, ג'די06/01/1999
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 9339שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך ג'דיידה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 9340שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, ג'דיידה - מכר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9344שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור ואזור מגורים ב'.שינוי למתאר, ירכא.15/07/1999
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 9350ביטול דרך מס' 18, שינוי למתאר, כפר יסיף.
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9386חלוקה מחדש חלקה 34 גוש 18451 ושינוי יעודים, שינוי למתאר, ג'וליס.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9390שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', ירכא.14/03/2000
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 9398שנוי יעוד ממסחר ומשצ"פ לשטח לתעשיה, שינוי למתאר, ג'וליס.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9420ליעד שטח עבור "מבנה שרות לדרך", ירכא30/10/1997
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9456שינוי יעוד מחקלאי לשטח מגורים ב', ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 9459שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ותחנת תידלוק, אבו סנאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9473שינוי יעוד השטח לספורט תעשיה ומסחר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9541חיבור ירכא לכביש כרמיאל - מעלות,30/06/1998
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 9560שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לאזור מגורים ב', שינוילמתאר, ירכא.