תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודבקשה ועדה מקומית17416/ 2דיר כבשים ואורווה ליד רמת דוד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילבקשה ועדה מקומית17578/ 15שימוש חורג מחממת דגי נוי למפגש מטיילים,ציוד ומידע בשטח 180 מ"ר באלון הגליל
צפוןיזרעאליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 03/ 2הקמת תחנת תידלוק מדרגה ב'
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 04/ 2שינוי בקו בניין
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 11/ 2לגיטימציה לשינוי חומר עמודי פרגולה מעץ לבטון
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 04/ 2מתבן מחסן דיר צאן ודיר טלאים
צפוןיזרעאליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 03/ 2מתקן הנדסי
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 06/ 2התנגדות לתוספת בניה לבית מגורים קיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית19/ 11480לגיטמציה למבנה קיים ןשימוש חורג במבנה - מטבח עוגות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים198/ 08/ 2גדר רשת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 05/ 2קירות תומכים להרחבת בית עלמין קיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית1ג/ 10342תשריט חלוקה עפ"י סעיף 137
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםבקשה ועדה מקומית2/ 11243שימוש חורג במחסנים חקלאים לאירוח כפרי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית2/ 11473תוספת סככות לרפת קימת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית2/ 17184יונקים לעגלים+ מתבן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית20/ 17187תוספת לסככות לרפת קיים+לגיטמציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 07/ 2תחנת תדלוק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)בקשה ועדה מקומית21/ 16813תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 11/ 2תוכנית שינויים פנימיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית22/ 11480תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים221/ 05/ 2תחנת תידלוק לפי שינוי מס' 2 לתמא 18, דרג ב'.
צפוןיזרעאליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים223/ 02/ 2תכנית מפורטת מק/יז/01/2293
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה229/ 05/ 2תחנת תדלוק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית23/ 11473תוספת לסככה לרפת קימת+לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)בקשה ועדה מקומית23/ 16811תוספת סככות לרפת קיים + לגיטמציה קיים.
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 05/ 2מחסן חקלאי לשמוש קבוע למפעל להרכבת אביזרי מתכת קלים
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 08/ 2גישת רכב לחניה
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 05/ 2הרחבת מיברג הצפון
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 05/ 2הפיכת השמוש ממבנה ציבורי מועדון קשישים ליעוד מפעל תעשיה
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 02/ 2התנגדות להקמת מבנים לצאן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכנית2358קבוץ יפעת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםבקשה ועדה מקומית24/ 11242שילוב שימושים עיסקיים בשטח חקלאי בנחלה א" אי שימוש חורג למבנים חקלאים קימים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית24/ 17186תוספת סככות לרפת קימת+ לגטימציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שימשיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 04/ 2תוספת מחסן בחצר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 09/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 06/ 2התנגדות לשימוש חורג
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 09/ 2בניית לול
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 07/ 2שינוי יעוד מתעשיה חקלאית ולתעשיה ואחסנה לא חקלאיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 074/ 2שימוש חורד לדרך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים256/ 11/ 2בקשה לדיר צאן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 03/ 2סככה חקלאית וגדר רשת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית26/ 17186תוספת סככות לרפת קיים, לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 03/ 2תוספת בנייה לדירים קיימים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים269/ 03/ 2שימוש חורג ממבני משק למבני מגורים לעובדים זרים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית27/ 11474אורוות+דיר+מתבן+סככת זבל+לגיטמציה למחסן+גדר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 11/ 2מבנה חקלאי
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 05/ 2סככה חקלאית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים285/ 05/ 2התנגדות לאנטנה סלולרית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים285/ 11/ 2מערכת פוטו וולטאית על גג רעפים קיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית29/ 17026בקשה לשימוש חורג בשצ"פ עבור מיכל מים לכיבוי אש מבנה למשאבות, סככת מאצרת,שמן ג
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית29/ 17629מפטמה ( דיר גידול עגלים) + מתבן+ מצבור זבל
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 08/ 2בניה של מתקן הנדסי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים294/ 04/ 2תוספת מגורים לבית קיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים294/ 11/ 2תוספת קומה א' וקומה ב'
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים295/ 11/ 2לגיטימציה למעוןניום שכולל שתי קומות בניין מספר 6
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים296/ 11/ 2תוספת קומה א' וב' להארחה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים297/ 11/ 2החלפת גג מבד לגג אקסורית
צפוןיזרעאליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים298/ 05/ 2חיבור חשמל למחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית3 11376שימוש חורג מלול לנגריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית3/ 11486שימוש חורג מסככה חקלאית לחדר קירור לתוצרת חקלאית
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה301/ 11/ 2ערר בתכנית מפורטת מק/יז/02/16443
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים311/ 11/ 2שימוש חורג במבנה קיים חדרי שיזוף וחדרי מסאג'
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטבקשה ועדה מקומית32/ 11423שימוש חורג למפעל להרכבת אביזרי מתכת כלים+ הקמת מחיצות פנימיות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים326/ 11/ 2שימוש חורג ממבנה חממה למסחר קמעוני
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית35/ 17187תוספת לרפת+ לגיטמציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, מגידובקשה ועדה מקומית36/ 20715שימוש חורג בקרקע חקלאית לחנת מעבר לפסולת יבשה/ פסולת בנין
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 10601תוספת סככת גידול מוצעת לסככת גידול קיימת ומאושרת+ מעבר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 11403בניית סככת רפת+לגיטימציה
צפוןיזרעאלים, מגידו, אבן יצחק (גלעד)בקשה ועדה מקומית4/ 12371סככת רפת,הקמת חדשות,ולגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית4/ 17182דיר עגלים לבשר,מתקן מצבור זבל, חניה מקורה לרכבים חקלאים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית4/ 17185סככת רפת חלב+ לגיטמציה +הקלה בגובה בגוש 17185 ח"ל 4
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית40/ 11474הקמת רפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומית5/ 12311שימוש חורג מתעשיה למסחר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית5/ 17185סככת רפת חלב+לגטימציה בגוש 17185 חלקה 5 בנהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריבקשה ועדה מקומית5/ 17620שימוש חורג לבית מלאכה לתכשטים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית51/ 10349בנית בית מגורים+ קירות פיתוח
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית52/ 11376שימוש חורג ממבנה חקלאי לסטודיו
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית55/ 11403הקלה בגובה מבנה הרפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)בקשה ועדה מקומית55/ 16812תוספת סככות לרפת קיים + לגליזציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהבקשה ועדה מקומית55/ 17479שימוש חורג למסחר בקומת קרקע במקום שירותי דרך+ חנויות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהבקשה ועדה מקומית55/ 17479שימוש חורג למסחר במקום שירותי דרך +חניות+פיתוח
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזבקשה ועדה מקומית58/ 11806לגיטמציה לרפת+ רפת מןצעת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית59/ 11471תוספת סככות לרפת קימת+ לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית6/ 11377בקשה לשימוש חורג מחקלאי למסעדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומית6/ 12312שימוש חורג ממבני משק למסחר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומית6/ 12312שימוש חורג ממבני משק למועדון פעילות לילדים ולחנות ולמסחר קמעונאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית6/ 17081שטח אחסנה -שימוש חורג
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית6/ 17185שימוש חורג לסככות עבור מזון לכלבים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית67/ 11474תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית68/ 11474הקמת רפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית71/ 11376חניה ציבורית
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזבקשה ועדה מקומית75/ 11806לגיטמציה לשימוש חורג לנגריה
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)בקשה ועדה מקומית78/ 11099שיפור והגדלת הרפת ולגיטמציה למבנה משק קימים.
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומית8/ 10317סלקום ישראל בע"מ
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים805/ 09/ 2דרישה לתשלום היטל השבחה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית86/ 11099לגיטימציה לרפת +תוספת סככות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים888/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/1631
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית9/ 16970בנית סככת חקלאית לאיחסון כלים חקלאים+ מחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית90/ 11258הקמת סככות לרפת,מתבן, מכון חליבה,מאצרה לזבל ומבנה שרות.