תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים901/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים901/ 10/ 2תביעת פיצויים משק גז
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים903/ 09/ 2פגיעה בנכס
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים905/ 10/ 2תביעת פיצויים מתמא 37 ב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית94/ 11472תוספת סככות לרפת קימת + לגיטמציה לקיים+ הריסות
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתא/ 1-10342בקשה לאישור ללא תשריט חלוקה
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתא/ 3תכנית אב עין העמק
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתא/ 43תכנית אב כעביה
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתא/ 44תכנית אב בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתא/ 45תכנית אב מנשיה זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתא/ 46תכנית אב לב יזרעאל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתא/ 47תכנית אב עין העמק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתא/ 48תכנית אב בלפוריה13/10/1966
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומיתאלונים 2007/ 0550שימוש חורג מביתן מידע לתיירות פנים למשרד דואר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומיתאלון-תבור/ 2010/ 0630לגיטימציה לביצוע עבודות עפר וגידור לצורך אחסנה פתוחה בשטח
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתב/ 1-10342אישור בקשה להיתר ללא תשריט חלוקה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלישות כלליתבגץ/ ימ/ 09מוחמד סואעד נגד שר הפנים, הועדה המחוזית צפון, הועדה המקומית יזרעאלים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומיתבית לחם 2006/ 0034שימוש חורג ממבנה חקלאי לחנות למכירת תבלינים בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומיתבית לחם הגלילית 2006/ 34שימוש חורג ממבנה חקלאי בית אריזה לתבלינים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומיתבית לחם הגלילית 2008/ 100הארכת שימוש חורג לשלוש שנים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםבקשה ועדה מקומיתבית שערים 2006/ 0119לגיטימציה לשימוש חורג לתקופה של -5 שנים בחלק ממבנה חקלאי לבית מלאכה ליצור מסוע
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 10048מרכז תיירותי למורשת הבדואית, שינוי למתאר, כעביה - טאבש27/06/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 10142הקצאת שטח לדיור מוגן בשטח המושב, מרחביה
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 10173שינוי יעוד לשטח מסחרי ומגורים, שינוי למתאר, זרזיר.
צפוןיזרעאליםתוכניתג/ 10175הרחבת אתר ההנצחה לחללי הבדואים, יערות צפורי ריש לקיש11/04/2000
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 10188גרדן סנטר, מתאר, קיבוץ הזורע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 1026/ אקביעת הסדר תכנון להתיישבות13/05/1971
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומיתג/ 10342-1בקשה לאישור ללא תשריט איחוד וחלוקה
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 10372הקטנת שטח התכנית ע"י צמצום שטח השצ"פ, עין העמק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 104הסוללים06/09/1951
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 10401שינוי יעוד משפ"פ וממגורים לשצ"פ, עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 10403כביש גישה לגן לאומי ציפורי - עוקף מושב ציפורי, שינוי למתאר22/07/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 10529שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, חג'אג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 10625שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, מזרע30/09/2001
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 10626אזור תעשיה חדש, שינוי למתאר, גבעת עוז.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 10627הסדרת מגורים במנשיה זבדה, שינוי למתאר.05/04/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 10635שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מחסנים חקלאיים03/08/2000
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 10636אזור ספורט, שינוי למתאר, בית זרזיר.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 10637מפעל בטון מובא - שינוי למתאר, תל עדשים.
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 10646מתקני שאיבה למערכת ביוב, מושב אליקים12/07/2000
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 10647תכנית מתאר הרחבת שטחי לולים, קיבוץ עין השופט09/02/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 10652שינוי לג / במ / 223, והקצאת מגרשי מגורים נוספים במרכז הישוב - גבעת שימשית19/05/1999
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 10660ציפורי - סעיף 77
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 10685יפעת וסביבותיה, קיבוץ יפעת23/10/2000
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, יפיע, עילוט, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 10701מערכת הכבישים בצפון מערב נצרת, שינוי למתאר21/05/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, סואעד (חמרה)תוכניתג/ 10748תכנית מתאר לישוב חמרה סוויעד24/04/2006
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 10819שינוי יעוד למגורים ולמסחר, בית זרזיר, אבו סייאח
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 10820שינויים בנחלות 43, 55, 78 במושב ציפורי24/05/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 10860הסדרת השטחים ופתוחם בתחום קבוץ שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתג/ 10863הרחבה להסדרת שטחים לפיתוח קבוץ חנתון15/07/2002
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 10909שינוי יעוד מחקלאות למגורים, הרחבה דרומית, עין השופט01/03/2001
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 10989הרחבת שכונת מגורים במשמר העמק09/05/2001
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 10994הוספת יח"ד במגרש בעין העמק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 10995תחנת תידלוק למושב - הושעיה
צפוןיזרעאליםתוכניתג/ 10998יחידות אירוח בכל מרחב תכנון יזרעאלים
צפוןגבעות אלונים, יזרעאליםתוכניתג/ 11009קטע צומת סומך - צומת המוביל21/09/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 1101 - צפוןשינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח תחנת דלק, קייט ונופש - קב' דברת11/03/1971
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 11022הוספת מגרשי מגורים - מנשיה זבדה01/02/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11058תכנית מפורטת קיבוץ אלונים09/07/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11060שינוי יעוד מקרקע חקלאית למבנים משקיים-תל-עדשים21/05/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 11067תחנת תדלוק בכניסה לציפורי
צפוןיזרעאליםתוכניתג/ 11087שינוי תוואי דרך מס' 21 המהווה שינוי לג/ 687930/05/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 11091תחנת תידלוק בכניסה לעדי27/05/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 11103תוכנית ג/ 11103
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 11138תכנית מתאר קבוץ דברת30/09/2001
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 11140"תושבה" - הרחבה לקבוץ רמות מנשה09/03/2004
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 11155מרכז בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11167בריכת מים - למגדל העמק08/02/2001
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, בסמת טבעון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11178חבור רמת טבעון, עד בסמת טבעון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 11186גן לאומי ציפורי - מבואות הכניסה ציפורי23/10/2000
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 11217שנוי יעוד מחקלאי למגורים21/12/2000
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 11220שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט - בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 11221אלוני אבא - הרחבה דרומית
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 11222בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 11245מבני ציבור, נהלל28/02/2000
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 11277תכנית מפורטת למבנן מגורים יוקנעם
צפוןיזרעאליםתוכניתג/ 11282מכון תערובת א.ת. אכסאל06/04/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 11283שינוי יעוד למגורים מנשית זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11284שכונה קהילתית - קבוץ אלונים, מתאר 1
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 11304תכנית מתאר קבוץ מרחביה, מתאר 123/11/2000
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקיםתוכניתג/ 11326תשריט לדרך מס' 79 בקטע שבין צומת המוביל לצומת ציפורי26/06/2003
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11335הסדרת קטעי דרך מס' 65 - צומת גולני - צומת דברת18/05/2005
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 11351שינוי במע'ר דרכים וחלוקה למגרשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11364מכון למחזור פסדים העמק - אחסנה, מתאר 122/03/2004
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 11365שינוי יעוד להקמת מסגד בזרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11379מחלף יפחתאל21/07/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11403תיירות 2000 - תל עדשים, מתאר 1
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 11404ישוב קהילתי הושעיה , מתאר 112/03/2001
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 11405שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ודרך גישה13/09/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 11422תמרת18/02/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 11423ביה"ס חצב בקיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11442אתר טמפו, יזרעאלים, מתאר 102/08/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 11489רמת דוד, מתאר 106/04/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11491תל עדשים05/05/2003
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 11492יד לבנים - מרכז אזורי מגידו, מתאר 1
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 115תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 11511שינוי יעוד משמורת טבע לאזורים משקיים מושב ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11512שטח לאכסון ומחזור גרוטאות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 11541תכנית מתאר מושב מרחביה, מתאר 1
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11554פיצול נחלה בתל עדשים משפ' שולווס