תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17378מגורים,מסחר ותעסוקה, זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 1741קבוץ מרחביה15/01/1976
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 17417תוכנית מקומית מפורטת- קיבוץ הזורע26/06/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 17418תחנת קולחים, בית שערים15/02/2012
צפוןיזרעאליםתוכניתג/ 17453שמורת טבע ראש נחל מהר"ל
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17465שינוי יעוד מחקלאי למסחר ומשרדים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17488הרחבת אזור התעשיה זרזיר05/01/2012
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17499שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ ודרך משולבת, זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 17500תחנת כפר גדעון05/01/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17529הרחבת אזור תעשיה אלון תבור
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 1754תחום הבניה -ערב אל קעביה
צפוןיזרעאליםתוכניתג/ 17554מתחם חקלאי לגידול בעלי חיים, סמוך למחנה מעלול
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 17555חלוקת שטח מגורים מחדש ותוספת פל"ח, מושב היוגב23/02/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17577תכנית מתאר - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17578שטח להקמת מבנים לגידול בעלי חיים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17611שינוי וביטול קטע מדרך, זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17612חוות דרך התבלינים, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 17615מתאר עין השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 17626תכנית מפורטת לדרך גישה לבריכת אליקים 116/09/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17627מרכז שדה חינוכי, ציפורי
צפוןיזרעאלים, מגדל העמקתוכניתג/ 17628תכנית מפורטת לתחנת תעשיות של "מקורות", מגדל העמק22/08/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17663שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שצ"פ והצעת דרכים, ביר אל מכסור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17666תחנת עמיקם של "מקורות", יזרעאלים
צפוןיזרעאלים, יקנעם עילית, מגידותוכניתג/ 17667שכונה חדשה " נחל השניים" - יקנעם עילית
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17672שינוי יעוד למסגד ומגורים בשכונת ג'ואמיס, זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 17675שינוי יעוד לתחנת שאיבה וכביש גישה, שדה יעקב16/12/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 17676תכנית מתאר - מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 1772תחנת דלק ושרותי דרכים -מגידו11/09/1977
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 17763תעשיה 2007, אלוני אבא
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 17764תעשיה 2008, אלוני אבא
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17772תכנית מתאר - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 17773תכנית איחוד וחלוקה, מנשיית זבדה
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17790הסדרת תוואי דרך מס' 9, יפיע08/11/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17817תחנת שאיבה, צומת זלפה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17845איחוד וחלוקה של שטח המגורים ותוספת זכויות לפל"ח, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 17846פל"ח - נחלה 28, כפר יהושוע16/12/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 17884תוספת 14 מגרשים- קיבוץ סוללים05/01/2012
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 17888כביש 66 מצומת התשבי - צומת מגידו07/11/2011
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17892שנוי יעוד למגורים ושצ"פ, זרזיר
צפוןיזרעאלים, מגידו, דליהתוכניתג/ 17903קיבוץ דליה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17904תכנית מפורטת לשינוי יעודי קרקע- איכסל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 17916אתר הסטורי לשימור, מרחביה16/07/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 1792קבוץ גזית
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17921שנוי מחקלאי למגורים ודרכים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17922שנוי יעוד למגורים ודרכים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 17934שנוי יעוד מחקלאי למסחר תעסוקה ותיירות, מנשית זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 17935שנוי יעוד מחקלאי למגורים, דרכים ושצ"פ, מנשית זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 17936שנוי יעוד מחקלאי למגורים, דרכים ושצ"פ, מנשית זבדה
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 17937תכנית מתאר משמר העמק11/09/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 17938הרחבה ג' - כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17974שנוי יעוד מחקלאי למגורים,שכ' גריפאת, זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17975פל"ח במשק 3, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17994גן לאומי, ציפורי
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת עילית, אכסאלתוכניתג/ 17999בריכת קידוח, איכסאל07/11/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 18004שילוב בית הספר החקלאי והסדרת יעודי קרקע, נהלל01/12/2011
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18032קידוח ותחנת שאיבה "כפר כנא 1"
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, בסמת טבעון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18046תוכנית מתאר בוסמת טבעון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 18092שמורת טבע ויערות אלונים
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18116שכונת מגורים סולם
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 18124שינוי יעוד מאזור מבני משק לאזור מסחר ותעסוקה, רמות מנשה
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 18136מנחת חקלאי, מגידו
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 18149מבני משק (לולים), כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 18190תחנת תדלוק ושרותי דרך, שדה יעקב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18209הרחבת אזור תעשיה, איסאל
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18228שנוי יעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ ומערכת דרכים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18232שנוי יעוד קרקע, חלוקת מגרשים ותכנון דרכים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 18246מיתחם לשימור - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18265שינוי בהוראות וייעודי קרקע, זרזיר
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 18271שנוי יעוד מחקלאי למגורים והצעת דרכים, כעביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 18294הרחבת הישוב תמרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 183אחוד השכון (יפעת )גבת20/10/1955
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 18341מרכז אזורי - יד לבנים, מוא"ז מגידו
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18408הקמת חוות לולים חדשה, קיבוץ גלעד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18411הסדרת שמושי קרקע, מערכת דרכים ואזור תעשיה, מפעלי העמק
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 18413שנוי יעוד מחקלאי למגורים והצעת דרכים, קעביה טבאש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 18432הרחבת חוות לולים, נהלל
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 18437תכנון מחדשל שטח "המחנה" והרחבת שטח למגורים- קיבוץ רמות מנשה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18445מרכז אנרגיה באזור תעשיה, אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 18455בריכת היוגב
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 18464שמושי פל"ח בנחלה, אזור מגורים ד', יקנעם מושבה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 18465שמושי פל"ח בראש נחלה, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 18466שמושי פל"ח בראש נחלה, נהלל06/08/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 18467שמושי פל"ח בראש נחלה, כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 18468שמושי פל"ח בראש נחלה, ציפורי11/09/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 18478שימושי פל"ח בראש נחלה - כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 18480גן לאומי, בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18482שמורת טבע ראש נחל מהר"ל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 18537שימושי פל"ח בראש נחלה - תל עדשים
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 18558כביש גישה סולם.
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 18572שנוי יעוד מקרקע חקלאית למסחר, כפר סאלם
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18662שנוי יעוד למסגד ומגורים בשכונת ג'ואמיס, זרזיר
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 18663מכון טיהור שפכים - יקנעם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 18669הוספת מתחם למבני משק בתחום מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 18671הסדרת מערכת דרכים במתחם מפעלי העמק ובית עלמין, שריד
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18721הגדלת אחוזי בניה ושנוי קווי בנין באזור תעשיה זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18726שכונת ג'ואמיס - גוש : 17502 חלקה : 2 - בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18760שנוי יעוד מחקלאי למגורים והרחבת דרך קיימת, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18825שנוי יעוד משפ"פ למגורים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18838הצעת מגרש מגורים לבית קיים ודרך גישה, זרזיר
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 18908תכנון מחדש של שטח המחנה והרחבת שטח למגורים, קבוץ רמות מנשה