תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18909הסדרת שמושי קרקע, מערכת דרכים ואזור תעשיה, מפעלי העמק
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 18917שינוי יעוד מחקלאי למסחר ונופש, כפר סאלם
צפוןיזרעאליםתוכניתג/ 1898מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 18980הוספת מתחם למבני משק, מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 18981הסדרת מערכת דרכים במתחם מפעלי העמק ובית העלמין, קיבוץ שריד
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18984הגדלת אחוזי בניה ושנוי קווי בניין במגרש 204, בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 19027הגדרת זכויות והוראות בניה באזור מגורים, כפר החורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19029מכון טיהור שפכים יקנעם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 1908כביש גישה לכפר החורש30/07/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 1909מחצבת בזלת בתל עדשים
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 19092שנוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים א'1 ודרך משולבת, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 1910עיירת הבדואים קישון -זרזיר01/08/1985
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 1912שנוי יעוד -בלפוריה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 1918כביש גישה לרכוזי בדווים -כעביה חג'ג'רה27/10/1977
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, עמק הירדן, יבנאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19182יערות רכס יבניאל וכפר קיש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 1919חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה23/03/1975
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 1920חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה05/06/1975
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 1921חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה05/06/1975
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 19307הוספת מתחם למבני משק בתחום מושב היוגב23/10/2012
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 19338שינוי יעוד ממגורים והסדרת דרך גישה זרזיר
צפוןיזרעאלים, נצרת עילית, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 19386הרחבת היישוב- הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 19421שימוש פל"ח בראש נחלה מס' 95 ציפורי
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 19440הסדרת יעוד קרקע בנחלה מס' 15 למקלט קיים עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 19475מתאר קיבוץ רמות מנשה
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 19501שדה תעופה מגידו
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 19544שמושי פל"ח בתחום המגורים בנחלות - בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19614הגדלת מגרשים באזור התעשיה אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 19653הגדלת זכויות בניה, ושינוים בקווי בנין - מצפה עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19655אזור התעשיה אלון תבור הרחבה שלב ב
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתג/ 19675שימושי פל"ח בראש נחלה ובשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות, מדרך עוז
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19713חיבור שכונה דרומית לדרך 79 - ביר אל מכסור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 198בית לחם הגלילית (כפר החורש)16/06/1955
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19803מתחם מסחר ותעסוקה - באיכסל
צפוןיזרעאלים, נצרת עילית, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 19808מפרידן הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19851תחנת שאיבה לביוב באז"ת אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19854SUPER C.N.G באזור תעשיה אלון תבור
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 19878תחנת מעבר לפינוי פסולת יבשה כפר סאלם
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 19879שינוי זכויות בניה מגרש 101 מושב אליקים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 19893החלפת שטחים אזור מבני משק ואזור חקלאי - ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 19897קיבוץ גזית
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 1995קבוץ רמת השופט
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19994מתחם האון - צומת שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 20עין דור30/10/1952
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 20034אירוח כפרי - כפר טבאש.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 20036שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות בחלקה 5 בית לחם הגלילית .
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 20047שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים א' בכפר גדעון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 20102שינוי יעוד שטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 20103שינוי יעוד משטח מבני ציבור למסחר ומבני ציבור, בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 20128הקמת תחנת כוח - קיבוץ גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 20152שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי עם הנחיות מיוחדות בחלקה 17 בגוש 11376 בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 2016מחצבת בזלת , עין דור
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 20173שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ודרך משולבת ושצ"פ, בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 20207שינויי ייעוד מקרקע חקלאית לתיירות,יוקנעם המושבה.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 20210הקמת תחנת תדלוקבסמוך לדרך 722
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 20233שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ושצ"פ,זרזיר.
צפוןבית שאן, הגלבוע, יזרעאלים, עמק המעיינות, הגילבוע, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 20259דרך מס' 71 קטע מרחביה עד בית שאן
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 20265שינויי ייעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי - תחנת שאיבה לביוב שכונת אל היוב "זרזיר".
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 20266שינויי ייעוד מחקלאי למתקן הנדסי תחנת שאיבה גו'אמיס,זרזיר.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 20323הגדלת אחוזי בנייה במגרש 28 באלוני אבא.
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 20329ביטול ייעוד דרך בקטע מדרך מס' 6 בסמוך למאגר רמות מנשה.
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, עמק יזרעאל, ריינה, צפוריתוכניתג/ 20449מתחם 14 - מתחם תעסוקה עירוני, נצרת
צפוןיזרעאלים, מגידוישות כלליתג/ 21/ 23גן לאומי תל מגידו מתוקף תכנית ג/ 645
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 2211קבוץ גבעת עוז25/10/1979
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 2223מרכז תעשיות (דברת )אילון הגליל03/03/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 223כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2237חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 2266שכונה דרום מערבית יקנעם08/12/1977
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 2293מושב בית לחם הגלילית02/12/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 2318תחנת דלק באזור צפורי04/01/1979
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 2326אזור תעשייה ומלאכה זעירה - יוקנעם11/09/1977
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 234צפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 2347קבוצת דברת08/12/1977
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 2358קבוץ יפעת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 2363שנוי יעוד חלקה לתחנת דלק -צומת אלונים12/01/1978
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 2376היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 2411מרכז אזורי בנהלל11/08/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 2460קבוץ גבת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 2463מושב ציפורי30/10/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 249אלוני אבא (במאבק)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 25דברת14/02/1952
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2508חלוקת מגרשי בניה -ערב חגג'רה
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 2510שינוי יעוד שטחים08/02/1989
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2512חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה02/08/1979
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 2562ישוב כפר החורש14/05/1978
צפוןיזרעאליםישות כלליתג/ 26/ 23גן לאומי ושמורת טבע הר תבור מתוקף תוכנית ג/ 2590
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 2612שינוי יעוד למגורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2613שנוי יעוד ערב חג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 2641כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 2723שינוי יעוד למגורים זרזיר
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 2731מושב עין העמק10/09/1989
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 2739קבוץ מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 2750מושב אלייקים11/05/1987
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 2755רכוז בדואים בערב אל כעביה13/11/1980
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 2756קבוץ עין דור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 2799מושב אלוני אבא10/09/1981
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 2800מרכז מואז'-מגידו20/02/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2813חלוקת מגרשי בניה -ערב חג'ג'רה20/07/1978
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 283מרכז תרבותי תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2882חלוקת מגרשים -ערב חג'ג'רה07/09/1978
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 2885קבוץ רמת השופט