תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 2930שינוי יעוד חלקה בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 295כביש גישה למושב נהלל19/07/1962
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 2989קבוץ הזורע17/06/1982
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 3001שנוי יעוד השטח למכון טיהור שפכים- בקב' כפר החורש17/04/1980
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 3004שנוי יעוד למגורים, בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 3024קבוץ מרחביה30/08/1984
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 3036מאגר לקולחים לכביש אלונים בית לחם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 3037מוסד חנה הקדושה -צפורי25/10/1979
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 3086תוכנית מס' 308605/05/1983
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתג/ 310מדרך עוז
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 3133שמורת טבע בלפוריה22/01/1987
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 317כפר החורש
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 3175שנוי יעוד לתעשיה, זרזיר - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 3207שטח מגורים באלוני אבא10/04/1995
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 325אתר עתיקות בית שערים05/04/1962
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 3328חלוקת קרקע לבית קברות, ערב חג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 3335אתור שטח ללולים - נהלל
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 334מפורטת מגידו
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 3364שינוי יעוד למגורים וחלוקה - מנשיית זבדה10/11/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 3369ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - אלוני אבא10/09/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דוד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 3375כביש רמת ישי - הסוללים24/12/1981
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 3397שנוי יעוד למגורים -זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 3468שינוי יעוד וחלוקה - חגגרגרה09/01/1989
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 3481יעוד למגורים, שטחים למבני צבור וחלוקת מגרשים לבניה, ערב חג'ג'רה18/02/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 3486שנוי יעוד למגורים, שדה יעקב
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 350קבוץ רמות מנשה13/09/1962
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 3502חלוקת מגרשים, אליקים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 3574כביש גישה למצפור בהר הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 3580אתור שטח לתחנת דלק29/12/1987
צפוןיזרעאלים, מגידו, אבן יצחק (גלעד)תוכניתג/ 359חלוקת שטח התכנית לאזורים24/10/1963
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 3595שינוי יעוד למגורים - זרזיר24/01/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 3654מרכז רוחני מדרש פנחס -מושב מרחביה - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 3655מושב מרחביה18/02/1988
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 3657מושבת יקנעם18/12/1986
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 366קבוץ אלונים19/07/1962
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 3720שנוי יעוד לתעשיה מאפית אורנים -כפר החורש23/10/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 3751אתר לאומי תחנת רכבת -כפר יהושע13/10/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 3837אזור לולי רביה, כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 3882חלוקת מגרשים לבניה, בית זרזיר03/03/1983
צפוןיזרעאלים, מגידו, דליהתוכניתג/ 390קבוץ דליה12/01/1978
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 3900שנוי יעוד לתחנת תידלוק -משמר העמק - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 3955לולי עופות לרביה קבוץ גבת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 3973יעוד מגרשים לעובדי ציבור - מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 4058שנוי יעוד למגורים וחלוקה מחדש, זרזיר07/06/1984
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 4079קבוץ גבת - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 4084חלוקת מגרשים מחדש, אלונים14/04/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 4115בריכת שחיה ומתקני ספורט -בלפוריה - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 4127אתר רכוז גרוטאות -כפר גדעון12/10/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 4186אזור לולי הודים בית לחם הגלילית - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 4195קיבוץ גזית26/11/1989
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 4206מרכז חניה "תקות יעקב"- שדה יעקב25/07/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 4222קבוץ עין דור29/07/1986
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 4223חלוקה מחדש, ביה"ס החקלאי התיכון נהלל16/11/1984
צפוןיזרעאלים, מגידו, דליהתוכניתג/ 4247חלוקת מגרשים מחדש03/05/1984
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 4252חלוקת מגרשים מחדש04/12/1983
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 426משמר העמק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 4265אתר לאומי בתים ראשונים28/01/1985
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 4275בית הבראה -כפר החורש28/03/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 428מתאר קבוץ מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 4338שטח עופות לרביה, כפר יהושוע
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 4350תוספת לאזור מגורים14/02/1985
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 4377שינוי יעוד למגורים
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 4413חלוקת מגרשים מחדש15/12/1983
צפוןיזרעאליםתוכניתג/ 4461מתאר כפר מושירפה
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 4473בטול כביש זרזיר
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 4480מלאכה ותעשיה זעירה - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 4520קבוץ רמות מנשה05/11/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 4539שינוי יעוד למגורים חג'רג'רה - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 4551שנוי אחוזי בניה בתקנון שנוי ל1707- , זרזיר.04/03/1990
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 4597שנוי בתקנון של ישוב תמרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 4615קבוץ הרדוף18/02/1990
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 4635תחנת תידלוק23/03/1986
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 4694תעשיות כימיות, גבעת עוז
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 4695שינוי כביש גישה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 4698מושב אלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 4706חלוקת מגרשים לבניה, ערב חאג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 4720ישוב כפרי גבעת אלה13/07/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 4733דרך גישה למצפה הושעייה24/06/1991
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 4736חלוקת מגרשים מחדש, קיבוץ מגידו29/08/1986
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 4803שנוי יעוד לתחנת תידלוק, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 4819שנוי יעוד למלאכה ותעשיה זעירה (מפעל בלוקים) ערב חג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 4822שנוי יעוד למגורים וחלוקה בית לחם הגלילית (גניזה)
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 4824כביש גישה לרכוזי בדווים, כעבייא וחג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 4839שינוי יעוד לתעשיה15/05/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 4842חלוקת מגרשים מחדש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 4883אזור תעשיה, צפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 4884שנוי יעוד משק (לולים), בית לחם
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 4889חלוקת מגרשים מחדש, רמת השופט05/07/1987
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 4942ישוב קהילתי עדי
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 4957חלוקת מגרשים -אליקים18/06/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 4971כביש גישה לגבעת אלה20/02/1986
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתג/ 4975שינוי יעוד למבנה צבורי (מסגד)01/08/1985
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 5029אתר קיט וספורט כפר ברוך - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 5054שנוי עוד לאזור ספורט -זרזיר05/03/1992
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 5058שנוי במערך דרכים בקיבוץ רמת השופט
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 5083ישוב קהילתי הושעייה04/03/1990
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 5115כביש גישה לאלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 5118דרך מקשרת בשמת טבעון - אלוני אבא.04/03/1990
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 5171חלוקת מגרשים מחדש גבעת עוז23/10/1988